Zorhajn tažení 10
zor.png

Kdy: 11.- 13. 4. 2008
Kde: Kunvald
Počet hráčů: cca 30
Pořádá: Zorhajn
Vlastní stránky: http://www.zorhajn.org/event.php?id=zortazeni11
Účast: po domluvě
Kontakt: moc.liamg|rraniugnas#moc.liamg|rraniugnas


Popis

Neuplynul ani rok, ani dokonce půlrok, a další tažení je tu. Pro někoho to je možná překvapení, ale bude se muset prostě smířit s touto tvrdou realitou. Sáhněme si však do duše a přiznejme si, že mnohým z nás chybělo. Proto jsme vás nemohli nechat déle čekat. Rádi bychom tak na tažení pozvali všechny, kteří už na Zorhajnu byli, i ty, kteří si chtějí napravit rest, že žádnou zorhajnskou akci dosud nenavštívili.

Co je to tažení?

Jak jsme zjistili, ne všichni vědí, co to je tažení. Zaslouží si to tedy kratší vysvětlení.
Tažení neboli cesta neboli družinovka je druh LARPu, kdy družinky dobrodruhů prochází po trase připravené organizátory. Trasa se skládá z jednotlivých setkání, míst, kde se setkávají s organizátory. Setkání jsou různá a musí se různě řešit, někdy se musí bojovat s lapky, jindy se řeší nějaká hádanka, někdy situace vyžaduje zvláštní řešení.
Z charakteru akce plyne, že účastíci se dělí na dvě skupiny: hráče - ti tvoří družiny, které prochází trasu - a na organizátory - na jednotlivých setkáních představují všechny možné osoby a tvory, se kterými hráči jednají, během celého tažení hrají různé role v různých setkáních.
Vítáni jsou především organizátoři, zájemců do družin je dost.

Družiny
Jak jsme již naznačil, hráči tvoří družiny. Družina chodí pohromadě a měla by být tvořena přibližně čtyřmi až sedmi dobrodruhy. Po zkušenostech chceme raději než tři družiny, které znamenají méně zábavy pro organizátory, zůstat u standardního schématu dvou družin, přičemž nevidíme problém ve zvýšení počtu lidí ve družince.


O hře

Hra bude probíhat, dalo by se říci, tradičně. Po pátečním příjezdu hráčů a organizátorů a organizačních zmatcích bude následovat představení družinek a snad divadlo. Než družinky stihnou ulehnout, zažijí ještě jedno noční dobrodružství. V sobotu ráno vyrazíme všichni z Kamelotu na tažení, jež bude trvat až do pozdních odpoledních hodin. Hrát se bude za každého počasí. Po návratu se budou líčit zážitky, dojídat zásoby, diskutovat různá témata (světová ekonomika, astrofyzika a tak) a provádět další rozmanité činnosti. Nedočkavci mohou odjet už v sobotu, ostatní snad vydrží do neděle.


Pravidla

Jelikož jedna družina bude složena ze zkušených hráčů, rozhodli jsme se pro ni připravit tažení „Living fantasy“. Tažení této družinky bude proto probíhat bez jasně daných pravidel, ale podle zásad toho „jak by to bylo ve skutečnosti“. Inspiraci je možno čerpat z koncepce Zorhajn světa. Tento způsob bude poměrně náročný i pro organizátory, kteří ovšem budou před začátkem pověřeni a náležitě poučeni. Ostatní družinky budou hrát podle pravidel pro tažení.

Pravidla obecně
Pravidla pro válečníka
Pravidla pro lovce
Pravidla pro kouzelníka
Pravidla pro druida
Pravidla pro zaklínače

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License