Zorhajn svět 2009
zor.png

Kdy: 7. - 9. 8. 2009
Kde: Lokalita v Dole u Letohradu
Pořádá: Zorhajn
Počet hráčů: cca 30
Vlastní stránky: http://www.zorhajn.org/event.php?id=svet09
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: Sanguinarr(a)gmail.com


Několika lety hraní ověřený roleplayingový Zorhajnský svět pro přátele a pro ty, co mají fantazii. S osobním přístupem a propracovanými postavami. Letos s více dějovými liniemi, ve kterých se můžete uplatnit tak, jak vám to nejvíce vyhovuje.

Koncepce


Příběh

Kdesi na severoseverovýchodě zorhajnské říše bylo kdysi jedno malé knížectví, které se jmenovalo Zbaražské. Lidé v něm žili spokojeně klidně a prosperovalo. Knížectví bylo mezi horami, ze všech stran chráněné před výpady nepřátel, v horách se těžilo zlato a díky dobrým vztahům s místními obyvateli, z nichž jen málo patřilo k bytostem podobným lidem. Původní, tak trochu pohádkové, bytosti dovedly vyrobit lecjaké kouzelné a zajímavé věci, s kterými mohli lidé z knížectví nejen obchodovat, ale díky jejich kouzelné moci se i bránit všemu špatnému.

Pokojný život Zbaražského knížectví (které prakticky tvořilo jen hlavní město Zbaraž a několik usedlostí) narušila před padesáti lety krutá válka Zorhajnskáho regenta s kardinálem Wurcelem. Zorhajnský regent jen z posledních sil odrazil tehdy útok vedoucí až do nitra říše. Bohužel pro naše knížectví se kardinálova vojska vracela právě přes Zbaraž. Protože knížectví nemohlo vzdorovat ač oslabenému, přesto silnému vojevůdci, vylil si na ně kardinál svou zlost, knížectví dobyl a všechny jeho obyvatele vzal do zajetí.

V zajetí strávili obyvatelé knížectví 30 let. Z původních obyvatel již někteří zemřeli (hlavně následkem těžké práce), ale vyrostlo mezi nimi i mnoho mladých lidí, vychovávaných podle tradic knížectví, jelikož obyvatelé se se zajetím nikdy nesmířili. Po 30 letech také usedl na zorhajnský trůn nový regent, a jelikož to byl člověk osvícený, a záleželo mu na blahobytu celé říše, rozhodl se vytáhnout na Kardinála Wurcela, porazit ho, a lid knížectví osvobodit. A jak se rozhodl, tak také učinil. Lid Zbaražského knížectví byl konečně volný. Po třiceti letech se navrátil na své právoplatné území, do zchátralých paláců a polorozbořených domů, kde se hodlá vrátit ke svému poklidnému životu. Nic však nebude tak jednoduché…

Příběh začíná měsíc po návratu ze zajetí. Poté co se již zabydleli v poničeném městě, snaží se vrátit život do starých kolejí. Ovšem ne každý pamatuje a souhlasí s pořádky, které byly nastoleny, bývalý kníže je mrtev a jeho syn se nezdá být tím správným následovníkem. Je tu také mnoho šlechticů, kteří chtějí využít změnu pro vlastní prospěch. Odloučila se jistá skupinka, která je přesvědčena, že není třeba vracet se ke starým tradicím… Důležité se jeví i to zajistit si přízeň původních obyvatel, kteří během let odloučení odvykli přítomnosti lidí…

Budoucnost knížectví, ale i to jakou roli v něm budete hrát, je ve vašich rukou…


Pro cizí zájemce, případně prvohráče

Ačkoli Zorhajn svět vypadá a částečně je i akcí pro úzkou skupinu lidí, rozhodně se nebráníme novým hráčům, spíše jsme za ně rádi. Velké množství postav je řešeno osobně, ale ani s tím nemusí být problém, vše lze vyřešit e-mailem. S radostí tedy uvítáme každého hráče, který má fantazii, rád si hraje pro zážitek a ne pro vítězství a je otevřen novým a méně tradičním věcem.


Postavy

Na základě zkušeností z minulých ročníků a dotazníku mezi hráči (na který kromě Nefči nikdo neodpověděl) jsme se rozhodli rozdělit postavy do čtyř frakcí, především podle převládajících činností a realizace hráčů. Zvažte tedy, co vám na LARPu nejlépe jde, co vás baví a co se vám bude nejlépe hrát, a v přihlášce napište, do které frakce byste chtěli patřit. Rozdělení nemusí být nutně jednoznačné, bude záležet na přímém popisu postavy. Těmi frakcemi jsou:

Linie politická

Vhodné: pro hráče, kteří rádi vyjednávají a plánují
Jedná se o šlechtice a další významné osobnosti mající v knížectví nějakou moc. Mohou to být ti, kteří zastávali nějakou významnou funkci již v době před zajetím (to budou již starší lidé), také ti, kteří se narodili během zajetí, a jejich původ je opravňuje k tomu mít určitou moc, a v neposlední řadě také ti, kteří zastávali důležitou funkci svěřenou v zajetí kardinálovými lidmi.

Linie vojenská

Vhodné: pro hráče, kteří rádi bojují a plní úkoly
Sem patří jednotliví muži (a ženy) ve službách šlechtic z politické linie a zároveň vojáci bývalé Zbaražské armády a knížecí stráže. Podléhají svým pánům, ale v prvé řadě se musí podřizovat velení knížecího maršála a spojenými silami se podílet na obraně knížectví.

Linie partyzánská

Vhodné: pro hráče, kteří rádi bojují a taktizují
Tvoří ji ti, kteří se odmítli vrátit ke starým pořádkům, a návrat do vlasti chtějí využít jen k vlastnímu prospěchu. Někteří z nich slouží svým pánům z politické linie. Pod vedením svého vůdce přepadají a jiným způsobem „si vydělávají na živobytí“. Nelze říci, že jsou pouze kriminálním živlem, většinu z nich k tomuto způsobu života vede znechucení politikou a odmítání starých a podle většiny z nich nespravedlivých způsobů vlády šlechticů.

Linie původních obyvatel

Vhodné: pro hráče, kteří se rádi baví sami
Jsou to ti, které nezajímá ani boj, ani politika. Původní obyvatelé, kteří jsou trošku pohádkoví, si žijí ve svém lese a starají se o své. Mají často velkou moc, dokáží vyrábět cenné a důležité věci, někdy lidem pomáhají a někdy jim život znesnadňují. Mají své zájmy, které se ale proti těm lidským otevřeně nestaví.


Jak získat svoji postavu

Přihlášením. Přihlašování bude ukončeno 25. července z toho důvodu, aby bylo možné doladit na základě přihlášených postav události a celý systém světa. V přihlášce máte tři možnosti:
1. Navrhnout si vlastní postavu. Stačí uvést, že máte zájem si tuto postavu vymyslet, její popis stačí dodat do ukončení přihlašování (25. července). Postava by měla zapadat do koncepce světa a do příběhu, s největší pravděpodobností ji budeme ještě upravovat.
2. Existuje seznam volných postav (neveřejný), pokud si chcete nějakou postavu vybrat, uveďte to v přihlášce a budete mít možnost.
3. Postavu vám napíšeme přímo na tělo.

Obecně předpokládáme spíše osobnější přístup, tedy domluva po mailu, ICQ, případně osobně.


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157622425086547"}}

Úplná fofogalerie

Anett
http://anettinka-kopretinka.rajce.idnes.cz/Zorhajn_svet_7.-9.8.2009/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License