Válečné Hry 2008
hry.png

Kdy: 13. 12. 2008
Kde: Letohrad
Pořádá: Zorhajn
Počet hráčů: 50-70
Vlastní stránky: http://www.zorhajn.org/event.php?id=valhry08
Účast: volná
Kontakt:


Legenda

V Zorhajnské říši se schyluje k válce. Vojska nepřátelských mocností obklopují říši ze všech stran, avšak zorhajnští šlechtici jsou připraveni se bránit. Lid se chopil zbraní, a přestože nepřátel je víc, jsou všichni odhodláni zabránit jim překročit zorhajnské hranice. V předvečer války se zorhajnský regent doví, že agenti nepřátelských mocností pronikly až do morku kostí říše, a že za pomoci mocných kouzelníků a několika zrádců chystají rozsáhlou operaci, která má odstranit všechny důležité osoby v Zorhajnské říši a dostat ji tak na kolena. Zorhajnský regent měl velice málo času na rozhodování, potom ale rozeslal své nejvěrnější posly, a pokusil se zachránit co mohl. Všem důležitým osobám vzkázal, že se se svými nejvěrnějšími mají bezodkladně, chtějí-li si zachránit holý život, vypravit na tajné místo, kde budou z dosahu kouzel a najatých vrahů. Jestě v noci vyrazili ze hradů po celé zorhajnské říši věrní šlechtici, kouzelníci i jiní hrdinové, kteří mířili na regentem určené místo schůzky. Kdo regentova příkazu neuposlechl, nedožil se rána. Ráno se na tejném místě kdesi v horách sešla různorodá společnost - byl tam sám zorhajnský regent se svými nejvěrnějšími rytíři, několik významných šlechticů se svými služebníky, kouzelníci, špióni i hrdinové. Na těch všech teď leží osud Zorhajnské říše, kterou v tu samou dobu právě dobývají nepřátelská vojska. O obraně už nemůže být řeč, musí se najít jiný způsob jak říši zachránit.

Vůdce Potkanů se celý unavený převalil na bok, nevnímal naoko utěšující slova svojí ženy, že snad příště, ale myslí mu stále bloudila jedna jediná myšlenka…kam se podělo žezlo moci? Vždyť od jeho zmizení není schopen vcelku ničeho, morálka armády se rozpadá, všichni se válí, drancují a opíjejí se dokonce víc než kdykoli předtím a ani vlastní žena již není spokojena tak jak bývala…
Pomalu se oblékl a vyšel na balkon, měsíc svítil jako by se nic nestalo, ovšem ve vzduchu viselo něco, čeho se všichni tak dlouho obávali.
Té noci neměl klid ani Zorhajnský regent, jeho krásná žena sice klidně spala, avšak jemu nebylo klidu dopřáno. Již dlouho se připravoval na chvíli, která měla nastat, již bylo dost potupy a hanby. I nová tajně vybudovaná armáda se nemohla dočkat první příležitosti, kdy pod žlutozelenou zástavou znovu sjednotí zemi. A teď, snad osud tomu chtěl, ve snu mu cosi napovědělo, že nyní přišel ten správný čas. Čas prolít krev nepřátel.
Ani vůdce Mellonských záškodníků se poslední dobou necítil ve své kůži. Jen neuměl svůj stav řádně definovat. Snad jako interaktivní porucha spánku. No těžko říct. Napil se uspávacího čaje a podíval se z okna na oblohu. Nevěděl jestli vidí měsíc nebo slunce, čaj byl opravdu silný, ovšem zdálo se mu, jako by se ono vesmírné těleso zabarvilo do ruda… V tom pocítil velice divný stav…ano už věděl, již je to téměř rok co se jeho armáda utkala v boji se surovými chovateli krys. Bohužel tenkrát prohráli. Jak hořký byl ten rok…nyní nastal čas splatit dluh.
Kdesi v mlze, kam lidská noha nevkročí a oko nedohlédne seděly u stolku z prasečích kostí dvě postavy. Jedna držela v ruce jakýsi palcát, jen zasvěcení věděli, že se jedná o Žezlo moci, artefakt schopný měnit tvář světa. Obě seděli a smáli se lidské malosti, která již brzy povede k dalšímu krveprolití. Stačí vidina moci a pár lidí klidně zlikviduje polovinu světa.
Zasmáli se a připili si půlnočním vínem. Za celá staletí viděli mnoho, vždyť vlastně…zařídili mnoho. Oni, Osud a Smrt. A zdvihli k přípitku další sklenici.


O hrách

Válečné hry se budou skládat z více disciplín. Za každou disciplínu dostane její vítěz 1 bod (v bojové části se hodnotí každá bitva zvlášť). Kdo bude mít na konci nejvíc bodů, vyhrává! V případě, že bude mít víc skupin stejný počet bodů, rozhoduje počet lepších umístění. Případně volitelná disciplína!
Část diplomatická
V diplomatické části jde o vyjednávání, slibování, zrazování přátel a podobné politické věci. Každá strana, má základní lidský potenciál. Jejím úkolem je tento potenciál maximálně rozšířit o lidi, kteří za ni budou bojovat a vykonávat jednotlivé disciplíny. Do tohoto počtu se nepočítají čumilové, fotografové, nehrající přítelkyně, lidi bez kostýmu a podobná holota. Prostě se musí zapojovat do hry. Do bodování se počítají jen lidé, kteří nejsou ve stálém stavu družiny, nebo klanu.
Část bojová
Bojová část sestává ze tří hromadných bitev, kterých se účastní armády všech tří stran. Dále pak z dýkové arény.
Část pseudosportovní
bude se skládat z turnaje v zorragby, nějakej ten zápas, štafeta a přetahování lanem, řetězěm, vlasama, holkou, psem… prostě, co bude zrovna po ruce.
Přetahování bude zvlášť pro kluky a pro ženský.
Na každou disciplínu bude určen určitý počet lidí, aby byli v nějakém poměru k celkovému počtu a k ostatním… no prostě… na místě se uvidí podle toho, kolik vás přijede!
Pokud se podaří sehnat i vhodné náčiní, bude i oblíbená Potkaní disciplína: převracení auta na čas.:-)
Část pseudosurvivalová
Nějaký věci týkající se schopnosti lidí, nějak se zachovat, když je potřeba!:-)


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157631425225498"}}

Plná fotogalerie:

Drirr: http://drirr.rajce.idnes.cz/Valecne_hry_2008/#

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License