Trinity: pravidla

Obecná pravidla (pokud není ve vašich pravidlech řečeno jinak):

4 životy (není-li řečeno jinak)
zranění: zásah do končetiny = -1 životy;
2 zásahy do stejné končetiny = zmrzačení končetiny
zásah do trupu = -3 životy
- při poklesu celkového počtu životů na 1 upadá postava do bezvědomí (není-li řečeno jinak)
schopnosti, mana - systém převzat z WoD:
- každá dovednost má nejvyšší známý stupeň 3
- NEJSOU EXPY - dostáváte přímo tzv. tečky, tj. úroveň dovednosti
- do začátku má každý tři tečky (není-li dáno jinak)
- nákup skillu probíhá naplňováním skillu (1.stupeň stojí 1 tečku, 2. stupeň stojí 2 tečky atd.)
mana - vzorec pro výpočet many: úroveň dovednosti = 1 mana (není-li dáno jinak) - (mám 3kový mind - mám 3 many)
Typy zranění:
- budou upřesněny u každé schopnosti, jinak všechny zbraně způsobují jednotná zranění - fyzické (není-li dáno jinak)
Typy útoků mohou být fyzické, duševní a nehmotné. Proti duševnímu se dá bránit duševním…atd. To se dá použít jako dispell, ovšem je třeba mít úroveň dovednosti vyšší než soupeř.
Používání schopností: - kdykoliv něco použijete zahlaste:
!osobní runu! * poté !schopnost!** a !stupeň efektu!*
např.: *Chcípni! *Hallo I´m Buff-y! *Smah! - ** Dementation! **Celerita! - *
Tři!
- poté je schopnost aktivována a hlásí se efekt
- než se nahlásí !stupeň efektu!, je možné použít dispell
- hráč užívající schopnost musí nahlásit (doříct) všechny tři části (runa,skill,stupeň), pokud stihnete zvolat dispell, dozvíte se téměř ihned stupeň kouzla a tedy množství many potřebné k blokaci (1tečka=1mana), buď jste tedy dokázali vzdorovat nebo se vám dispell nezdařil a přišli jste o veškerou manu, protože jste jí patrně měli nedostatek
- každý z národů má unikátní schopnosti (,jenž budou sděleny mailem - od neděle 17. ledna)
rozeznávání aury * *máte-li skill na rozeznávání aury určující rasy - sděleno mailem
- bude znázorněna stužkou - princip maturitní stužky (na zavíracím špendlíku nošeném viditelně)
1. stužka ( Řád nebo Chaos)
2. stužka (rasa)
3. stužka (bude-li, tak se jedná o černou stužku a tedy o mrtvou postavu, resp. o její duši - není-li dáno jinak)
- budou dány viditelně - netázáte se majitele na druh stužky (ten není povinen vám to sdělit - dle výše IQ)
- každý bude znát patřičné množství aur


Herní archetypy:

Nebe je představitelem vyššího řádu, absolutního pořádku. Rajská zahrada měla být jeho odrazem. Avšak lidé svedení na scestí rozvratnými snahami, těch jež následovali boží cestu, z něj udělali svět, jakým je dnes. Vyznavači řádu, věří v boží prozřetelnost a jsou dokonale oddáni božímu záměru. Vědí, že jednotlivec neznamená nic pokud jeho záměr nenaplňuje boží vůli. Bytosti chaosu jsou pro ně rozvraceči, kteří boří veškerou snahu ustavit imanentní řád. A jako takové je třeba tyto bytosti podrobit nebo zničit.
Za řád sjednocují: Archanděl Gabriel
Andělé: Anděl je bytost Řádu. Snaží se ustanovit nad světem všeobjímající boží Spravedlnost. Je jich pouze pár, přesto jsou hybnou silou na misce vah. Ovšem zodpovídají se vyšší vůli.
Paladini: Paladin je bojovníkem světla. Je oddaný své víře celou duší a potírá bytosti temnot.
Skřítci: "You fuck the nature. We fuck you." Join us, green hat guaranteed.
Kněží: "Chci slyšet Ámen bratři! Chci slyšet Haleluja bratři!" "Nechť plameny pohltí všechny nevěřící psy!!!"

Peklo je představitelem absolutní svobody. A jako takové je v radikálním rozporu se všemi snahami služebníků božích. Při vytváření ráje odmítly bytosti následující chaos bezvýhradně se podrobit cizí vůli a za prosazování vlastních myšlenek byly svrženy do nejtemnějších hlubin Zásvětí. A odtud teď vedou nekonečný boj za vysvobození lidstva z područí cizí vůle.
Bytosti řádu jsou pro ně narušiteli, uzurpátory trestajícími svobodu a samostatné myšlení jako nejkrutější hřích a jako takové je třeba těmto otrokům cizí vůle otevřít oči. Nebo ukončit jejich trápení.
Za osvobození bojují: Baltazar
Démoni: Démon je bytost Chaosu. Snaží se o absolutní svobodu pro všechny, především pro sebe. Po pádu Řádu by jim, již nic nebránilo v osobním rozvoji.
Upíři: Děti Noci. Dávejte si pozor na Buff-y.
Lykani: Požírají bytosti Světla. A taky se bojíte Buff-y.
Mystici: Využívají přírodních sil. Gaia Mesiah. Avšak ne vše si berou právě s něžností a ohledem k lesním tvorům. Bagr je tou správnou volbou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License