Taurea: Hněv nesmrtelného
tau.png

Kdy: 29. 8. - 1. 9. 2013
Kde: Svratouch u Chrudimky
Pořádá: Taurejští
Počet hráčů: 20-30
Vlastní stránky: http://www.hnevnesmrtelneho.cz
Účast: na přihlášku
Kontakt: zc.manzes|aeruaT#zc.manzes|aeruaT


Legenda

Děj letošní Taurey – Hněvu Nesmrtelného je situován do Thordis, významného sídla v oblasti Severního knížectví, jenž v historii již několikrát hostil důležitá diplomatická setkání. Nyní sem Vyvolená, královna Gwairen I. Veneferská cestuje společně se svou družinou až z dalekého Sedmihradí, aby se zde setkala se zástupci několika knížecích rodů Taurey – předně s Tymerskými a Nemerskými. Zároveň právě odtud má být vedena obrana hranic říše a především severní brány před blížící se hrozbou Temných, jenž shromažďují v Ratheathském hvozdu obrovská vojska vyznavačů severských bohů. Své zástupce sem již vyslal i Řád a Zatracení.

Příchod Vyvolené však není jedinou událostí, která se zapíše do dějin tohoto místa. Dle prastaré pověsti bude den, kdy se Taurea opět střetne s Temnými, i dnem Hněvu Nesmrtelného. Jeden ze Tří – Itgann již nyní cestuje společně s královnu a stojí v čele obrovského vojska, jenž má zastavit postup nepřítele. Další Nesmrtelný – Gavin dle vyprávění shromáždil strašlivé Děti noci a nyní se každým dnem přibližuje k severní hranici říše, aby se připojil do dohoto střetu, který rozhodne o blízké budoucnosti říše. Pouze poslední z Nesmrtelných – Iriquindae nebyl doposud v blízkosti Thordis spatřen, podle mnohých však právě on drží ve své moci Ulnáribor, prastarý artefakt, za jehož pomoci může být dokázáno i nemožné a nikdo nepochybuje, že strana držící tento předmět by získala v následující válce obrovskou výhodu. Teprve nyní se ukáže, za co stojí stará spojenectví či přísahy a kdo je ochoten padnout za svou pravdu.


O hře

Co je dnes Taurea? Zalíbilo se nám spojovat prvky komorního larpu a našeho světa. Najdete tu tedy výběr rozličných postav vystavěných mnohem spíše na hraní než na boj, ale také fungující svět plný frakcí, které se snaží plnit vlastní cíle, diplomacii, zákulisní politiku a podobně. Náš svět se za ty roky hezky rozrostl.

Taurea není a nikdy nebude hlavně o boji. Nabízíme prožitek zaměřený poněkud hlouběji a reálněji. U nás nebudete umírat na každém kroku a nepotkáte za vlasy přitažené podivně „hravé“ nesmysly. Nabízíme zajímavě ztvárněná povolání, duchaplné problémy k řešení, kterými skutečně můžete pohnout, a vlastně i ovlivňování celého příběhu. U nás opravdu hrajte a nebojte se, že nám zkazíte hru, když budete sledovat vlastní cíle – jen se chovejte logicky. Pomalými kroky přenášíme na hráče stále větší odpovědnost a doufáme, že je tím podpoříme ve vlastní iniciativě.


Galerie

Plné album viz http://www.taurea.cz/Clanky/Taurea_VIII_-_Hnev_Nesmrtelneho.aspx

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157635426873553"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License