Tajemství starého města
paleta.png
logo%20kopie.png

Kdy: 1. 12. 2011 od 17:30
Kde: Pardubice, sraz u Zelené brány
Pořádá: LarPard
Počet účastníků: kolem dvaceti
Vstupné: 50 Kč
Kontakt: zc.drapral|namwen#zc.drapral|namwen
Sdílet: Facebook


Setmělo se. Pardubice se zahalily do zlatavého svitu pouličních lamp. Noční život se začal probouzet, ale jeho rytmus byl zatím ospalý. Na starém městě jako by ještě leželo kouzlo. V temných zákoutích se pohybovaly stíny, které žily vlastním životem. Čas od času z nich vykročila zahalená postava, aby na pár okamžiků setrvala ve svitu našeho století, a pak se znovu rozplynula a zanechala za sebou ozvěnu tajemství. Jen někteří si mohou povšimnout živoucí minulosti. Jen někteří ji mohou oslovit - a možná si odnesou nejen moudrost věků.
Připojte se k hledačům minulosti i vy!

Šifrovací hra pro začátečníky. V Pardubicích budou jednotlivé týmy po 3-5 lidech odhalovat příběh, který se mohl stát ve 14. století, kdy město vlastnili Pánové z Pardubic. Vašimi protivníky budou hádanky, šifry a rébusy.

tsm3.jpg

Co je šifrovačka?

Pokud jste nikdy neslyšeli o šifrovacích hrách, pokusím se je stručně charakterizovat. Jedná se o obdobu orientačního běhu po městě, kdy tým prochází sérii stanovišť a plní zadané úkoly v podobě zašifrovaných zpráv. Cílem týmu je projít všechna stanoviště. Na každém stanovišti se nachází zašiforovaná zpráva, která po rozluštění odkáže na místo dalšího stanoviště (proto je důležité navštívit všechna). Jedním z kritérii je tedy bystrost v luštění, druhým jsou pak rychlé nohy - hodnotí se totiž i doba, během které dokážete trasu projít.
Šifry nebudou nijak obtížné, předpokládá se, že hru budou hrát začátečníci. Nebojte se tedy: hru si užije každý, nejen matematický génius.
Hra bude celá probíhat v historickém centru Pardubic a délka trasy nepřesáhne 3 km.


Pravidla

Pohyb

Tým musí držet spolu. Pokud se kvůli nějaké události rozdělí, musí se co nejrychleji zase sejít. Nedělte svůj tým záměrně, zejména za cílem řešení několika stanovišť zároveň.

Stopy a šifry

Tam, kde je šifra ve více vyhotoveních, můžete si ji odnést, v opačném případě si ji můžete opsat nebo ji musíte řešit na místě. Šifry ostatním účastníkům neničte a neschovávejte.
V rámci několika šifer jsme použili červené stuhy.
U jednotlivých stanovišť se zbytečně nezdržujte. Stopu si opište nebo vezměte a běžte ji řešit někam dál. V opačném případě jen ulehčujete práci ostatním týmům.
Šifry jsou zřetelně označeny logem LarPardu.

Ostatní týmy a nehrající lidé

S ostatními týmy se můžete radit i domlouvat. Pamatujte ale, že to jsou vaši soupeři!
Nehrajících lidí se můžete ptát na radu. Můžete s nimi jakkoliv spolupracovat.

Bodování

Primárním cílem je užít si legraci ze hry. Ale souteživcům přesto nabízíme možnost výhry.
Nejdůležitější je projít trasu celou, správně a bez nápovědy.
Řešení šifer a materiály, které dostanete během hry, nevyhazujte! Slouží ke kontrole projití všech stanovišť (bude provedeno poté, co dorazíte do cíle).
Vyhraje také každý, kdo se zúčastní!

Nápovědy

Pokud nebudete vědět, jak dál, nebudete moci něco najít nebo bude nějaká šifra nad vaše síly, zavoláte na telefonní číslo, které zveřejníme před hrou. Bude vám sdělena nápověda.


Přihlášení na hru

  • Pokud se chcete hry zúčastnit, napište e-mail na adresu zc.drapral|drapral#zc.drapral|drapral
  • Do Předmětu uveďte heslo "šifrovačka".
  • Napište své celé jméno a jména dalších lidí, které přihlašujete.
  • Napište jméno vašeho týmu (který má 3-5 lidí). Pokud tým nemáte, nevadí, na místě se spojíte s dalšími jednotlivci.
  • Napište na sebe funkční kontakt, pokud je jiný než odesílací e-mailová adresa.

Co s sebou

Vezměte si tužku, papír a dobré boty.
Nezapomeňte mít v týmu aspoň jeden mobil.


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License