Články

3. 10. 2012 Rada pro prvotvůrce

Dnes vám přinášíme volný překlad článku z webu Lizzie Stark, ve kterém se dočtete několik užitečných rad pro tvorbu (nejen) larpů. Zaměřený je primárně na začínající tvůrce, nicméně i ostřílení organizátoři si tu mohou přijít na své.

Pokračuj


19. 9. 2012 HZNM-con podruhé

Červencový Hnutí-za-nový-Meloun-con byl druhý (a určitě ne poslední) ročník festivalu komorních larpů v Letohradě. Po skončení jsem jej nazval „v současnosti nejlepším festivalem komorních larpů" v Česku. Snad si to mohu dovolit říci – na všech mně známých zavedených i rozbíhajících se festivalech jsem jako šílený fanda i hráč komorních larpů v posledních třech letech byl. Co mě k takovému hodnocení vedlo?

Pokračuj


10. 9. 2012 Misie MDCXLI - vysoká škola larpem

V půli května letošního roku se uskutečnil ambiciózní projekt, který propojil outdoor larp v přírodě s vysokoškolskou výukou a nabídl tak nový způsob využití larpu ve veřejné, nekomunitní sféře. Řeč je o Misii MDCXLI (což znamená 1641) a v následujícím textu se vám představí od svých počátků až po zhodnocení.

Pokračuj


20. 6. 2012 Co je to dobré hraní?

O tom jak udělat dobrou hru se mluví hodně, ale o čem je dobrý roleplaying z perspektivy hráčů?
Příspěvek Niiny Niskanen do sborníku States of Play konference Solmukohta 2012. Dočtete se, jak by měl k larpům přistupovat dobrý hráč, jaké prvky považuje autorka za zásadní pro dobré hraní a co to je „pravidlo většího dramatu“.

Pokračuj


30. 5. 2012 Komunikace o komunikaci 2

…aneb (teď už vám konečně prozradíme,) V čem je problém?
Následující text je druhou částí příspěvku do sborníku larpové konfernece Odraz 2012. Autor v něm popisuje část výsledků své diplomové práce o larpové subkultuře a snaží se pojmenovat a navrhnout, jak řešit některé problémy, které jsou pro současnou larpovou scénu aktuální - nedostatek hráčů, (ne)vstřícnost webových stránek, (ne)možnost spolupráce na společném projektu, špatně nastavené priority, plány a cíle, špatnou komunikaci přes média nebo často proklamovanou neuchopitelnost larpu.
Autorem je Filip "Drirr" Appl.

Pokračuj


16. 5. 2012 Komunikace o komunikaci

…aneb V čem je problém?
Následující text je jedním z příspěvků do sborníku larpové konfernece Odraz 2012. Autor v něm popisuje část výsledků své diplomové práce o larpové subkultuře a snaží se pojmenovat a navrhnout, jak řešit některé problémy, které jsou pro současnou larpovou scénu aktuální - nedostatek hráčů, (ne)vstřícnost webových stránek, (ne)možnost spolupráce na společném projektu, špatně nastavené priority, plány a cíle, špatnou komunikaci přes média nebo často proklamovanou neuchopitelnost larpu.
Autorem je Filip "Drirr" Appl.

Pokračuj


2. 5. 2012 Nejsem jako ty

…aneb To, co děláš, není dost dobré.
Dnešní článek je trochu kontroverzním zamyšlením nad tím, kam by larpy (nebo alespoň jejich část) mohly směřovat. Autorem je Jannic Raunow a text vyšel ve sborníku Talk Larp (KP2011). A pokud se někdo z vás rozhodne takový larp pořádat, rozhodně nám dejte vědět.

Pokračuj


18. 4. 2012 Konflikt II

"Vítejte u článku ze série Jak hrát! Dnes si probereme jeden z nejzajímavějších prvků, a to konflikt. Vymyšlení konfliktu na začátku hry vám ušetří spousty času později…. takže čtěte a užívejte si!"
Článek byl původně určen pro Vypravěče stolních rolových her, nicméně některé postřehy o významu a výstavbě konfliktu jsou snadno přenositelné také do prostředí larpu. Dnes vám předkládáme jeho druhou část.

Pokračuj


2. 4. 2012 O lokacích, obzvláště těch chytrých

Nabízím k nahlédnutí jeden poněkud oldschoolový článek shrnující věci zjevné a obvyklé, nicméně doufám, že pro některé přinese i něco nového. Také spoléhám, že tento polopatický základ povzbudí k vytvoření náležitě šťavnaté nadstavby o otázce práce s lokacemi.

Pokračuj


19. 3. 2012 Konflikt I

"Vítejte u článku ze série Jak hrát! Dnes si probereme jeden z nejzajímavějších prvků, a to konflikt. Vymyšlení konfliktu na začátku hry vám ušetří spousty času později…. takže čtěte a užívejte si!"
Článek byl původně určen pro Vypravěče stolních rolových her, nicméně některé postřehy o významu a výstavbě konfliktu jsou snadno přenositelné také do prostředí larpu. Toto je první část.

Pokračuj


29. 2. 2012 Velíte sami sobě aneb "Buďte svým vlastním organizátorem"


Pokud se vám někdy stalo, že jste v larpu neměli co dělat, zkuste popřemýšlet nad následujícím článkem, možná vám poradí, jak z toho ven. Autorem je Mike Pohjola a článek vyšel ve sborníku Talk Larp (KP2011).

Pokračuj


16. 2. 2012 Larp za flašku

Čas od času se může stát, že organizátor podlehne pokušení ulehčit si práci a pokusí se zorganizovat larp za pomoci přátel nebo známých, jednoduše za flašku. Tento přístup s sebou ale může v některých případech nést značná rizika, protože může být z právního pohledu klasifikován jako korupce. Kdy to tak je, vám poradí tento článek.

Pokračuj


31. 1. 2012 LarpWorkshop

Ahoj larpeři! Chtěli bychom Vás pozvat na Larpový Workshop v termínu 24. - 26. 2. 2012 v Chocni na faře. Buďte u toho, když se rodí larpy, buďte tvůrčí!

Pokračuj


25. 1. 2012 Arkánum a Hlídky pohledem hráče

Přinášíme recenzi na dva městské larpy pohledem jednoho z hráčů. Odtud také pramení možnost diskuze nad jednotlivými tématy, která jak hráči, tak organizátoři mohli vnímat odlišně, a rádi ji uvítáme. Autorem je Jaroslav "Roslav" Voves.

Pokračuj


11. 1. 2012 Stavba larpového prožitku 2

Závěrečná část článku věnovaná úvahám o vědomé výstavbě larpového prožitku a o designování larpu v rámci teorie her je tady. Narozdíl od první části je tato orientována více prakticky. Ve stručnosti představuje některé základní úvahy o promyšlené výstavbě hry za účelem věrohodnosti a motivovanosti hráčů i postav. Přibližuje také vlastní typologii Cizích postav a jejich roli v příběhu. Autorem je Lars Konzack a článek vyšel ve sborníku Lifelike z larpové konference Knutepunkt 2007. Jeho originální znění je dostupné zde.
Překlad pořídili Alexandra Hlavicová, Vojtěch Nosek a Petr Růžička.

Pokračuj


17. 12. 2011 Mechaniky pro larp ve městě 3

Představujeme závěrečnou část o městských mechanikách pro larpy. Třetí díl se, podobně jako část první, zaměřuje na konkrétní mechaniky využitelné v městském prostředí, za cíl si ale volí mechaniky, které nejsou specifické pouze pro město a mohou být bez větších potíží aplikovány i jinde. Podobně jako v předchozích případech budou u jednotlivých mechanik uvedeny příklady jejich využití v konkrétních larpech nebo teoretických příkladech.
Autor: Jan Eridor Volný

Pokračuj


5. 12. 2011 Stavba larpového prožitku 1

Jedná se o první polovinu článku věnovanou úvahám o vědomé výstavbě larpového prožitku a o designování larpu v rámci teorie her. Ač jde místy o těžký text, obsahuje řadu zajímavých a inspirativních úvah pro tvorbu her. Autorem je Lars Konzack a článek vyšel ve sborníku Lifelike z larpové konference Knutepunkt 2007. Jeho originální znění je dostupné zde.
Překlad pořídili Alexandra Hlavicová, Vojtěch Nosek a Petr Růžička.

Pokračuj


15. 11. 2011 Mechaniky pro larp ve městě 2

Druhá část článku se zabývá přítomností zbraní v městských larpech; věcí, která je při porovnání s larpy v přírodě výrazně komplikovanější. Budou zde nastíněny zejména problémy, které vyplývají z jejich užívání, a možnosti, jak se jim vyhnout. Vzhledem k tomu, že užití chladných zbraní je značně přímočaré a nenese s sebou výrazně specifické problémy, je tento článek zaměřen na zbraně palné.
Autor: Jan Eridor Volný

Pokračuj


29. 10. 2011 Mechaniky pro larp ve městě 1

Cílem tohoto článku je představit některé mechaniky využívané v městských larpech, popsat je a uvést příklady jejich využití v konkrétních larpech nebo v teoretických příkladech. Mechaniky zde uvedené nemusí být nutně specifické jen pro městské larpy, ale jejich popis zde je vždy uváděn s ohledem na prostředí, ve kterém jsou využívány – ve městě. Toto je první díl článku, který se zabývá dvěma mechanikami specifickými právě pro městské larpy.
Autor: Jan Eridor Volný

Pokračuj


Archív starších článků


Tímto děkujeme Godricovi z uskupení KoRH za technickou pomoc a Newmanovi za sponzorský dar.


Archivní zážitky

Pokoušíme se rekonstruovat starší archivy proběhnutých her. Z informací nastřádaných na interntetu jsme schopní sesbírat mnoho, ale někdy dochází ke zrušení webových stránek a tak i ke ztrátě informací.
Budeme vděční za jakékoli u vás doma schované materiály, které by bylo možno zveřejnit: legendy, povídky, pravidla, fotky, vzpomínky, herní materiály, historky, svět, popisy her, herní informace,…


Proč WikiDot?

LarPard dosud běžel na poskytovateli webzdarma. Protože se v realizačním týmu Larpardu nevyskytuje zdatný web designer a programátor, rozhodli jsme se stránky vytvořit v aplikaci WikiDot, která je co do tvorby stránek velmi příznivá a jednoduchá. Dosud jsme nerozběhli všechny složky stránek, ovšem na jejich provoz to nemá vliv. Časem se budou služby nadále zlepšovat.
Vše o WikiDotu je možné nalézt v levém sloupci v záložce Wiki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License