Sargelion 10
sarg.png

Kdy: 8. 5. 2010
Kde: okolí náchodského zámku; bude upřesněno.
Pořádá: Sir Gergon
Počet hráčů: cca 10
Vstupné: 50-70 Kč, bude upřesněno.
Vlastní stránky: http://www.sargelion.larpy-nachod.cz/index.html
Účast: na přihlášku
Kontakt: zc.manzes|etsijob.pral#zc.manzes|etsijob.pral


Legenda

V době, kdy se každou chvíli může rozhořet válka mezi stoupenci knížete a princezny a zároveň čelíce hrozbě severu, se lidé uchylují do zdánlivého bezpečí městských hradeb a venkov pomalu pustne. Proto se cestovaní mezi městy stává dobrodružnou výpravou, na které není dobré být sám. Množí se skřeti - prý již byli spatřeni dokonce ledoví skřeti, také horští obři a všelijaká jiná stvoření (včetně likantropů), která se zdají být ovládána nějakou jednotnou, zlou vůlí. Podle některých lidí je to dílo knížete, jemuž přisuzují téměř démonickou moc a věří, že k udržení trůnu se třeba spolčí i s temnými silami. Ale to jsou jen nepodložené zvěsti. Zkrátka nastaly těžké časy, kdy si nikdo nemůže být jistý, zda bude ráno ještě naživu. Po celé zemi se množí dobrodruzi, pro které jsou tyto časy přímo rájem. Vidí zde možnosti velkých zisků na svých výpravách a příliš nedbají o správnost svého jednání.

Ale přidržme se našeho kraje - Atalanu. Je to řídce obydlený kraj, který by se nechal popsat, jako naprostá divočina, protkaná hvozdy, strmými skalisky a letitými močály. Atalan je vlastně kraj kupeckých stezek, mezi čtyřmi velkými městy. Jeho rozloha je veliká, celé dva týdny velmi ostré jizdy koněm mezi jednotlivými městy. A tak je zde hrst malých hostinců a tavern podél cest, občas nějaká ta usedlost s řemeslníky a pár farem. Ale je tu přeci jen jedna pozoruhodnost, která sem tak nějak nepatří. Jde o prastarý vojenský hřbitov. Ten je starší, než cokoliv jiného v této zemi a někteří prý mají důkazy o tom, že hřbitov zde stál už před stovkami generací hned po Nirnaeth Arnoediadu - bitvě mnoha slz. Krom svého neoddiskutovatelného stáří však na něm není nic výjimečného nebo snad nadpřirozeného. Ale je pravdou, že se zde čím dál častěji strhávají silné bouře, jejichž příčíny nikdo nechápe. A není proto divu, že si to místní vysvětlují nějakým neklidem na hřbitově. Tyto bouře se odehrávají i několikrát denně, lidé, kteří se nestihnou ukrýt do bezpečí příbytku, tak záhadně mizí nebo se doslova mění na jakési démony, či posedlá stvoření. Mluví se o duších, zběsile létajících během bouří, které křičí v archaickém jazyce. Nikdo to neumí vysvětlit a pocestní, kteří o tom nevědí se často nedočkají cíle své cesty.

Poslední bouře temna zahalila zemi a trvá už několik dní. Démoni zaplavili oblohu a nemilosrdně zaútočili na kohokoliv, kdo nebyl dost opatrný. A ten kdo nenašel úkryt, byl zahuben nebo posednut démonem.

.. a během této bouře se odehraje náš příběh..

V dálce svítí světlo a ty věříš, že jsi našel útočiště před touto temnou hrozbou. Vyčkáváš skryt v kořenech stromu a sleduješ pohyb na obloze. Připadne ti, že se zvuky pekelníků ztišily a na dohled žádného nevidíš. Je jasné, že se tu během chvíle objeví další a je jen otázkou času, kdy tě vyslídí. "Teď!" řekl sis v duchu a vyběhl jsi za světlem v dáli. Slyšíš za sebou šílený křik a je Ti jasné, že pokud chceš přežít, musíš se dostat do bezpečí stavení. Přibíháš ke dveřím a z posledních sil zběsile bušíš do dveří se snahou dostat se dovnitř..


O hře

Jednonoční larp.
Začátek: upřesním, cca 20h. Během larpu budeme pouze hrát a každý do hry může dorazit v jiný čas, a proto je nutné všechny organizační věci vyřešit před hrou! Ve hře nebudou organizátoři dohlížet na průběh hry!!!
Pravidla: ECHTRÉ - magii přizpůsobím, smrt = konec hry nebo přeměna na démona. Hra bude probíhat bez dohledu organizátorů. Věřím všem zúčastněným ve férový přístup!!!
Požadavky na hráče: Účastníci pošlou své herní životopisy do 30. 4. 2010 na zc.manzes|etsijob.pral#zc.manzes|etsijob.pral!!! Životopis postavy bude obsahovat i její speciální schopnosti, pokud je má, přesvědčení. Navíc, doporučuji rodinné vazby, vědět kam vaše cesty směřují a co je vaším prioritou. Každý účastník si připraví nějakou drobnost nebo úkol na rozvinutí hry. Je jedno jestli hráč bude vycházet z předešlých larpů nebo bude pouze procházet krajinou nezasažen minulými událostmi. Kostýmová povinnost.


Pravidla

Zde


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628176725369"}}

Kompletní fotogalerie

Z hospody U Templáře: http://www.sargelion.larpy-nachod.cz/foto/index1.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License