Řád 2002: Oko tygra
rad.png

Kdy: 31. 7. - 4. 8. 2002
Kde: Martínkovice (Náchod)
Pořádá: Rytíři osudu
Vlastní stránky: http://rad.larp.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: darkbaxter(a)klikni.cz

Jedná se o fantasy hry v přírodě v propracovaném světě Feldaru s bohatou historií, tvořenou po několik let reálnými činy a skutky hráčů, kteří každoročně jezdí do Feldaru ztvárňovat své postavy.


Legenda

Krátce po úplném rozpadu téměř všech cechů se v knížectví začalo formovat několik nových frakcí, jež se snažily díky svému, nově vyzískanému vlivu zajistit si nejvyšší posty a vliv v zemi. Velekněžka, davy milována a mnohými nenáviděna a proklínána, začala ihned po svém zvolení jako šílená cosi pronásledovat a hledat. Za její vlády došlo k velkému rozkvětu celé říše a malé knížectví Feldaru se stalo samostatným, nezávislým královstvím, sahajícím od moře k moři.

Sama však takto velkou zemi zpravovat nemohla, proto ustanovila několik svých věrných šlechticů správci nad jednotlivými provinciemi. Ti, na které se věna nedostalo, se bouřili a později i odtrhli ve snaze založit svá menší panství. Někteří se stali potulnými rytíři, zloději či vrahy. Postupem času však bylo zjevné, že velké velekněžčino snažení nesměřuje pouze k dobru království, ale k ryze vlastním zájmům - Oko tygra a Oko tygřice dva vzácné kameny svazující podivuhodné síly. Není však sama, kdo by rád okusil moci a ukořistil tyto skvosty…

Avšak obrovské úsilí a vypětí téměř všech magických sil všech pozůstalých členů Nemesis vedlo k probuzení čehosi velkého a hrozného. Po zjevném vymícení a likvidaci všech temných mágů a nekromantů došlo k mnoha změnám v trestním právu, kde již nebylo třeba zákazu nekromancie, avšak všeobecný odpor přetrval po generace. Každý sleduje své zájmy, čest byla zapomenuta, právo se postupně přestává dodržovat a pravda je již něco přežitého. Misky vah Osudu se nebezpečně naklání z jedné strany na druhou a záleží jen na tobě, abys rozhodl, kam se převáží…


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629226571970"}}

Plná galerie:

http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2002OkoTygra#


Recenze

Hač slyšet praskot, jak k nám blížit skupina měkkýš. Měkkýš být hodně, Hač i Mamatroll vědět co oni tu chtít, krást náš natěžená dřevo. My schovaná za velká bugr a vylézt když oni přijít na místo těžby. Měkkýš být hodně! A ošklivá černá pampeliškožrout mít sebou dva kostroun, ale Hač nebát, i když tu být jen s Mamatroll. Měkkýš by mět bát! Oni tak hloupí, že nepochopit že brát troll dřevo, ne dobrý nápad. A proto já se svá kladivo nadělat s měkkýš placatá měkkýš. Měkkýš chystat na útok a Hač lézt na bugr, tam dobře bojovat. Kámen dát troll sílu a když Hač na bugr všichni měkkýš nebojovat s Hač. Hač těšit na dobrá velká boj.
Mamatroll vyjít před měkkýš a říkat, že velká kněz bůh dobra. Hač uvidět moc a síla dobra v Mamatroll. Špatná měkkýš, ale dobro v Mamatroll bát a utíkat pryč.

Tehdy já vidět a cítit síla dobra. Tehdy já začít věřit, kromě bůh Osud také v bůh dobra.

Několik slovíček z trollštiny

Bugr = velký kámen nebo balvan
Měkkýš = označení všech ras, které nejsou tak tvrdé (kamenné) jako trollové, též označení lidí jako rasy
Pampeliškožrout = elf
Drnohryz = trpaslík
Troll = troll

Krátce po úplném rozpadu téměř všech cechů, které dosud měli hlavní moc v knížectví Feldarském, se začalo formovat několik nových frakcí, jež se snažily díky svému nově získanému vlivu zajistit si nejvyšší posty a vliv v zemi. Rada šlechticů zvolila ze svých řad novou velekněžku, byla jí bývalá vůdkyně cechu Nemesis, Berenika, která přijala šlechtické jméno Ravenna. Velekněžka, davy milována a mnohými nenáviděna a proklínána, začala ihned po svém zvolení jako šílená cosi pronásledovat a hledat. Díky velekněžce se z pouhého pravidla, že v zemi je povolená jen jediná víra, a to víra v Osud, se stal zákon. Za její vlády došlo také k velkému rozkvětu celé říše a malé knížectví Feldaru se stalo samostatným, nezávislým královstvím, sahajícím od moře k moři. Jen sama však takto velkou zemi zpravovat nemohla, proto ustanovila několik svých věrných šlechticů správci nad jednotlivými provinciemi. Ti, na které se věna nedostalo, se bouřili a později i odtrhli ve snaze založit svá menší panství. Někteří se stali potulnými rytíři, zloději či vrahy. Někteří začali říkat, že velké velekněžčino snažení nesměřuje pouze k dobru království, ale k ryze vlastním zájmům, bylo snadné odhadnou kam své poznámky směřují: "Oko tygra a oko tygřice dva vzácné kameny svazující podivuhodné síly, jen hlupák by pověsti o těchto kamenech považoval za pouhou báchorku." Objevili se i hlasy které říkaly, že Velekněžka zrazuje jedinou povolenou víru, víru v osud a místo toho vyznává zlo. Kdo ví co je na tom pravdy. Jedno je však jisté, nejen velekněžka by ráda okusila moc a sílu těchto skvostů.

Diky obrovskému vypětí magických sil všech pozůstalých členů Nemesis, v době událostí které ukončili panování cechů, došlo k probuzení čehosi velkého a hrozného. Jako by nestačilo zlo které v zemi Feldarské bují již řadu let. Ano, mám na mysli vyznavače temného boha a nekromanty provádějící své temné rituály, kterým nezabránili ani léta pronásledování. A v neposlední řadě upírské klany. Ale jsou tu i tací, kteří se nesnaží jen šířit zlo, nebo nepasou za každou cenu po moci kterou disponují tygří oči. Nebo to alespoň nedávají přímo najevo. Tito "lidé" mají své rozličné motivy, které je pohánějí v jejich snažení.

Představitelé ČUMaKu (Čarodějná Universita Mágů a Kouzelníků) prahnoucí po vědění, zdálo by se, že jsou zcela uzavření do svých knih. Druidi bojující za soukromí a nerušený klid ve svém hvozdu.

Banda anarchistů snažící se založit Feldarskou lidově demokratickou republiku.

Velmi aktivní trojice trollů jenž společně vystupují jako obchodní a řemeslnická společnost West Oil Troll Company. Nebo třeba podivné individum zvané "Vydlák" (to y není pravopisná chyba), pátrající po vidlích a šířící různé nakažlivé choroby mezi lidem Feldarským. Je to k nevíře, ale i dobro si našlo svou cestu a své věrné, ani zákaz jiné víry nezabránil aby byli vystavěny dva utajované chrámy Boha dobra. Toto vše tvoří kaleidoskop známých i tajných tužeb a cílů. Vše se prolíná a nabírá na spádu. Náhle se zdá, že každý sleduje své zájmy, čest byla zapomenuta, právo se postupně přestává dodržovat a pravda je již něco přežitého. Misky vah Osudu se nebezpečně naklání z jedné strany na druhou. Smrt obchází všude kolem a vybírá si své oběti. Umírají bezejmenní i ti známější. Umírají nekromanti na popravčím špalku. Umírá právník rukou neznámého vraha. Umírá soudce v průběhu záhadné noci. Umírá dokonce i velekněžka. Škoda zůstává z ní jen hromádka popela. Někteří nic netuší, jiní vědí, že příčinou je Oko tygřice, johoš se Velekněžce podařilo zmocnit. Všechny jímá hrůza, kdo ví co může vrah svýma krvavý rukama a Okem tygřice napáchat. Jen málo zasvěcených ví kde se asi nachází Oko tygra, naštěstí je zatím v rukách dobra. Je třeba jednat, jednat rychle.

Dobro spojuje své síly a snaží se odhalit skryté Temné stíny, a tím získat Oko tygřice do své moci. Jeden ze stínů je odhalen a vypuzen z Michalova těla, váženého šlechtice a člena gardy. Michal je zatčen a předveden před soud. Nakonec o jeho vině či nevině musí rozhodnou rada šlechticů. Bylo je rozhodnuto. Michal je nevinen. Ale Oko je stále nenalezeno. Nastává čas kdy je potřeba nejdříve zabránit chaosu a anarchii. Je třeba Feldaru zvolit nového velekněze. Pod vedením prvního rytíře se schází velká Rada. Rada všech šlechticů a měšťanů.

Každý má jen jeden hlas, hlas který má zvolit Velekněze osudu a rozhodnout o budoucnosti země. Před velkou radu předstupují tři kandidáti. Prvním je Valerika, sestra mrtvé Velekněžky Ravenny a činí si nárok na titul, který náležel její sestře, ale na rozdíl od své sestry byla Valerika pouze prostého stavu. Druhým kandidátem je Ucho. Ucho je sice také pouze prostého stavu, ale je mezi lidem poměrně známí. Třetím je měšťan, mocný alchymista a představitel ČUMaKu Tanus. Ze shromáždění se ozývá několik hlasů, které navrhují čtvrtého kandidáta, jednoho ze šlechticů, trolla Hače.

Rada si nejdříve vyslechla řeč každého z adeptů na velekněze. Nejen s projevu kandidátů bylo jasné, že Rada nebude mít lehkou volbu. Hlasování Velké rady však bylo jednoznačné. Novým Veleknězem se stal sir Hač I Stavitel, Rek země Feldarské. Zdá se, že bylo osudem, aby novým Veleknězem byl troll, co vše to Feldaru přinese ukáže teprve budoucnost.

V dnech 1. až 4. Srpna, se poblíže Náchoda, konala akce s názvem Řád 2002 - Oko Tygra. Je to akce patřící do kategorie světů a letos to byl již třetí ročník. Skupina nadšenců kteří si říkají Rytíři osudu (nebo také Rytíři o sudu), pravidla teto akce pojali poněkud netradičněji. Na rozdíl od mnoha jiných akci je tato založena na dovednostním systému. Každý má na začátku určitý počet bodů, nejdříve si každý zvolí rasu své postavy. Samozřejmě musí splnit určité požadavky, na oplátku mu rasa poskytne nějaké výhody ale i nevýhody. A poté si zcela svobodně vybere z široké škály dovedností. Samozřejmě za počáteční bodíky toho až tak moc nenakoupí, ale v průběhu hry za nasbírané zkušenosti může dále nakupovat dle svých představ. Díky tomu může klidně vzniknout postava, trolla který vládne těžkými zbraněmi, ovládá základy kouzleni, je dobrý kovář a umí stopovat.
Ale nejen odlišnost pravidel tvoří osobitou atmosféru této akce. Určitým dílem k tomu jistě přispívá i rozmanitost a krása herního území a celého kraje kolem. To vše a vstřícný přístup organizátorů letos přilákalo na Řád přes stovku účastníků, celá řada z nich na Řádu nebyla poprvé.

Možná proto mě a nejen mě připadalo těch několik dní intenzivního hraní velmi krátkých. Poměrně intenzivně se hrálo dokonce i v prvních dvou dnech, kdy deštivé počasí hře nebylo zrovna nakloněné. Naštěstí se v dalších dnech počasí umoudřilo a umožnilo ve hře pokračovat i těm co již neměli suché oblečení. Díky čemuž, jak doufám, si všichni z této hry odvezli velmi dobrý pocit, že byli na akci která opravdu stála za to. Doufám, že příští rok se na řádu potkám nejen se známými tvářemi, ale i s vámi co jste tyto řádky dočetli až sem.

Hač.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License