Řád 2001: Kronika Osudu
rad.png

Kdy:
Kde: Martínkovice (Náchod)
Pořádá: Rytíři osudu
Vlastní stránky: http://rad.larp.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: darkbaxter(a)klikni.cz

Jedná se o fantasy hry v přírodě v propracovaném světě Feldaru s bohatou historií, tvořenou po několik let reálnými činy a skutky hráčů, kteří každoročně jezdí do Feldaru ztvárňovat své postavy.


Legenda

Při posledním tažení, které mělo nadobro vymítit zlo z našeho kraje se udála věc, jež krutě poznamenala celé knížectví: Na jedné dílčí diplomatické cestě, zaručující výhodné spojenectví s lesními mocnostmi zdejšího hvozdu se osobní garda velekněžky střetla s temnou silou nemrtvých, vedených záludnou a tajemnou postavou, pravděpodobně ze záhrobí, oblečenou v nedávno zcizeném magickém plášti. Po krátké bitvě všichni nemrtví padli pod svatými meči gardy, avšak záludná bestie znovu ožila a svým posledním střemhlavým, bleskovým útokem zranila překvapenou velekněžku a způsobila ji tak nehojící se, stále mokvající ránu, které po několika málo dnech ve strašných bolestech podlehla. Celý kraj jako by začal chřadnout. Šlechta zaslepená neustálými spory o moc a nástupnické právo, si ani nepovšimla, že se knížectví rozkládá a pokladnice vyprazdňuje.

Drak rozhořčen stále klesající mírou výpalného a tou úžasnou zprávou o smrti jeho drahé služebné, se rozhodl odcestovat do bohatších končin. Bax po bitvě zmizel s mečem i prstenem a stíny při neúspěšném pokusu otevřít bránu, byli rozprášeni a pravděpodobně žádný z nich nepřežil…

Po krátkém čase křehké vlády, kterou si mezi sebou šlechtici přehazovali s cechy, se objevil on - bývalý rytíř Řádu, který byl před lety nařčen z ubohého zločinu a vyloučen z kruhu rytířstva, ale nyní disponuje velkou mocí a vlastní listiny, které ho opravňují činit si nároky na knížectví. Avšak jen zkouška může rozhodnout, kdo dosedne na trůn - třeba ty jsi ten osudem vyvolený, proto již neztrácej čas, zapiš se do Kroniky Osudu a staň se novým vládcem Feldaru…


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629591275497"}}

Plná fotogalerie:

http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2001KronikaOsudu#

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License