Porta Rossa
porta.png

Kdy: 3. - 6. 11. 2011
Kde: Hrad Lipnice
Pořádá: Rosenthal o.s., Daysir, Feain, Louda a další
Počet účastníků: 100
Účast: Na příhlášku
Vstupné: 1000 Kč
Vlastní stránky: http://portarossa.cz/index.php
Kontakt: Přes formulář na stránkách


Legenda

„Kdykoliv, velepůvabné paní, pomyslím na to, jak jste všechny již od přírody soucitné, seznávám, že toto dílo bude mít podle vašeho soudu vážný začátek, neboť nese v čele bolestnou vzpomínku na nedávné umírání morem, rozesmutňující každého, kdo je viděl či jinak se s ním seznámil.

Nechci však, aby vás to odstrašilo od dalšího čtení a abyste se domnívaly, že budete muset během četby neustále míjet nářky a slzy. Nechť tento hrozný začátek není pro vás ničím jiným, než je pro poutníky drsné a strmé skalisko…“

Píše se rok 1507. Lidstvo vstoupilo do nové, slavné éry - éry rozumu! Daleko na západě - nebo vlastně na východě? - jsme objevili novou, nádhernou zemi oplývající zlatem a podivnými divochy. Turecké hordy již dávno pohltily skomírající Cařihrad a jsou sice podivnou, ale uznávanou novou silou v Evropě. Španělské země patří už jen a jen dobrým křesťanům. Na křesťanstvo už opět z Říma shlíží jediný papež. Období, kdy heretické bouře cloumaly Evropou, je dávno pryč, a nevypadá to, že by snad někde žil nějaký další kazatel schopný strhnout davy. A věda! Věda nám přináší neuvěřitelné zázraky a dobro, osvětluje každý kousek božího stvoření a posunuje možnosti smrtelníků až tam, kam je rozum a štědří mecenáši pustí.

„Je s podivem slyšet to, co vám musím povědět - ale nevidět to tolik lidí a nevidět to já sám na vlastní oči, sotva bych se tomu odvážil uvěřit, a tím méně o tom psát, i kdybych to byl slyšel od jakkoliv důvěryhodného člověka.“

A Janov? Janov je perla mezi městy. Nejskvělejší přístav, kam připlouvají denně desítky, ba stovky lodí naplněné nejúžasnějším zbožím. Tepna obchodu, věd a umění, kde se střetávají cesty těch nejtalentovanějších duší našeho světa. Na doby své největší slávy město sice už jenom vzpomíná, ale i tak má v evropské politice stále co říci. Město obležené před několika měsíci francouzskou armádou, která však neměla šanci prolomit jeho důmyslné opevnění.

Zabil ho mor. Mor mnohem horší, než si dovedli i ti nejučenější představit. Mor, který kosil na jednu hromadu urozené i neurozené, ženy a muže, silné a slabé. Mor, který se ukázal mnohem silnějším protivníkem než jiné epidemie, které byly zaznamenány. Z obléhání se stala karanténa.

Za tohoto strádání a soužení skoro úplně upadla a poklesla v našem městě ctihodná vážnost zákonů jak božských, tak lidských, protože ti, kdo je měli spravovat či vykonávat, buď zemřeli jako ostatní lidé, nebo byli nemocni, či zůstali bez všech pomocníků, takže nemohli svůj úřad vykonávat a každému bylo tedy dovoleno, aby si dělal, co chce.

Ze všech lidí zůstalo doopravdy naživu snad jen sto duší. Ze všech nádherných čtvrtí města zůstala obydlená živými jenom jedna. Stará pevnost, pevně uzavřené místo, ze kterého se nejodvážnější pokoušejí o odvážné loupežné výpravy do trosek města, zamořených těmi, které mor poznamenal.

Pro některé obyvatele je pobyt v pevnosti Porta Rossa vězením, pro jiné Boží zkouškou, pro další skutečným peklem. Na jednom se ale shodnou všichni: je to poslední útočiště.

„Pohled na drobný lid i na velkou část zámožných byl ještě žalostnější. Snad naděje, snad bída je nutily zůstat doma, a protože byli pořád ve styku se sousedy, upadali do nemoci denně po tisících; a ježto je nikdo neobsluhoval a nijak neošetřoval, umírali naveskrz bez možnosti záchrany. Ve dne v noci hynulo mnoho lidí na veřejné ulici a mnozí z těch, kdo zemřeli doma, dávali zvěst o své smrti teprve zápachem rozkládajícího se těla.
A mrtvých i umírajících – všude plno.“
(Giovanni Boccaccio: Dekameron; přeložil Radovan Krátký)


O hře

Hra Porta Rossa MDVII se odehraje 3. - 6. 11. 2011 na hradě Lipnice. Odehrává se ve světě lehce pozměněné historie. Je chystána s důrazem na co největší množství zápletek, děje a zajímavé charaktery pohybující se v uvěřitelném a atmosféru podporujícím prostředí.

Každý z hráčů bude představovat jednu postavu, kterou si vybere z nabídky. V rámci hry se ji pak bude snažit co nejlépe ztvárnit.

Děj je zasazen do Itálie začátku šestnáctého století a tomu by mělo odpovídat ošacení a vybavení postav. Šaty musí také odpovídat společenskému postavení dané postavy.

Na spaní je povoleno mít nedobové vybavení, ale mělo by být po dobu hry zamaskováno (přikryto) tak, aby nebylo vidět.

V průběhu hry pravděpodobně dojde ke střetům či potyčkám. Boj bude probíhat pomocí dřevěných či plastových měkčených maket chladných zbraní. Musí ale připomínat zbraně z dané doby. Bezpečnost zbraní bude před začátkem hry organizátory vyzkoušena.

Všechny šaty i další pomůcky si musí hráč sám před hrou obstarat. O vhodnosti, přípustnosti a míře tolerance v kostýmech a vybavení bude ještě zveřejněn podrobnější článek.

Jídlo bude součástí hry a hráči si s sebou na dobu hry žádné vozit nemusejí, ba dokonce je zakázáno se po dobu hry z vlastních zásob na veřejnosti živit. Cílem tohoto pravidla je podpořit atmosféru, nikoliv trýznit hráče hladem a žízní.

Hrát se bude bez přestávek. Všechno, včetně spaní či stravování, budou hráči muset absolvovat v rámci své role.

Registrační poplatek bude činit v základní sazbě 1000 Kč. Bude možné jej různými způsoby snížit, například osobní pomocí na předherních přípravách na místě. Zároveň bude také možné za příplatek ke vstupnému získat některé nadstandardní služby – jako např. opatření a zapůjčení kostýmu.


Dojmologie

Harald

Petrius

Talbot

Fauglin

Evdric

Jakub Rychlíček

Alixa

Zuzana Karasová

Pallando

Hampi

Fanda

Ardie

Lukas

Levi

Haitagan

Samuel


Fotogalerie

(Patrik Cvak)
http://pwx.rajce.idnes.cz/Porta_Rossa_MDVII/
http://pwx.rajce.idnes.cz/Porta_Rossa_MDVII_-_predehra_a_zahajeni
http://pwx.rajce.idnes.cz/Porta_Rossa_MDVII_-_dejstvi_I_a_II/
http://pwx.rajce.net/Porta_Rossa_MDVII_-_dejstvi_III
http://pwx.rajce.net/Porta_Rossa_MDVII_-_dejstvi_IV_a_V
http://pwx.rajce.idnes.cz/Porta_Rossa_MDVII_-_dejstvi_VI/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License