O pojmech

Pro ty, kteří moc nevědí, o čem to tu všechno je, nabízíme několik základních pojmů, bez kterých se neobejdeme. Zatím samozřejmě nejsou k dispozici všechny popisy, neexistuje totiž oficiální názvosloví a pojmy zde uváděné se snažíme vysvětlit co nejlépe a nepochopitelněji, jak je vnímáme my sami.


Larp

Larp jako pojem nebyl ještě pevně ustálen a vymezen. Pokusili jsme se uvést larp tímto způsobem:
Slovo „larp“ akronym pocházející z angličtiny a ve volném překladu znamená “hraní rolí naživo”. Jedná se o průnik zážitkových her s divadelními formami, kde účastníci ztvárňují určité role a rozvíjejí příběh, aniž by dopředu existoval pevně daný scénář. Tyto hry nemají publikum a hráči hrají pro sebe navzájem; nevyžadují divadelní průpravu a umožňují intenzivní zážitek zprostředkovaný angažovaným ovlivňováním průběhu hry.
Larpy zpracovávají široké pole témat a liší se jak formátem, tak délkou hry nebo prostředím. Ačkoli jsou hrány zejména pro zábavu a pro smysluplné využití volného času, umožňují také rozvoj celé řady sociálních dovedností, tzv. soft-skills, jako je zlepšování komunikačních dovedností v simulovaných situacích, řešení konkrétních problémů, vedení týmu a projektové řízení. Larpy také podporují rozvoj dramatických a sebevyjadřovacích mechanismů osobnosti a podporují sebereflexi a socializaci s lidmi podobných zájmů.
Výstižný popis naleznete také na tomto odkazu.


Dřevárna

Existuje mnoho různých pohledů a nepřesností okolo tohoto pojmu. My se chceme držet definice, jak ji uvádí Asociace Fantasy:
"Dřevárny" jsou akce, kde se místo středověkých zbraní používají jejich makety, dříve převážně vyráběné za dřeva, nyní i z koberců, molitanu a jiných materiálů.
(Jinak řečeno zde považujeme dřevárny za podmnožinu larpů, kde se používá tento typ zbraní). Poslední vývoj pojmu naznačuje, že "dřevárna" bude do budoucna užívána zejména pro bitvy.


Bitva

Míníme tím bitvu s maketami chladných zbraní, nejčastěji ze dřeva. Jedná se o specifický druh larpu (i když by někteří nesouhlasili), ve kterém se hráči stylizují do členů dvou a více stran a svádějí spolu bitvy prostřednictvím bezpečných maket chladných zbraní. Bitvy mají svá pravidla, na základě kterých se rozhoduje o vítězství té které strany. Bitvy bývají obvykle jednodenní a mívají několik etap, řadu jednotlivých vojenských střetů. Bývá obvyklé, že strany se odlišují barvou nebo typem kostýmu.
Bitvy nejčastěji zporacovávají fantasy motivy, jako je Hobit (Bitva pěti armád), Pán prstenů (Bitva o Helmův žleb), Warhammer, bitva o Edgar. Mezi larpy tohoto typu také nejčastěji najdeme zpracována historická témata (Stoletá válka, dobývání hradů, Válka Růží,…)
Bitva bývá někdy synonymem pro dřevárnu; kromě nich existují i "železárny", tedy bitvy, kde se používají železné zbraně za použití odpovídajících ochranných prvků (brnění).


Svět

Všichni hráči sdílejí společný časoprostor a prostředky ke hře. Veškeré změny herního prostředí způsobené jedním hráčem platí i pro všechny ostatní. Obvykle se jedná o hru v přírodě, kde je nějakým způsobem ztvárněna herní krajina (ktera může a nemusí být různá od reálné). Od postav se očekává interakce s prostředím a mezi sebou.
Larp typu svět zahrnuje řadu mechanik, které mají napodobovat (ale nikoli věrně kopírovat) takové skutečnosti, jako je ekonomika, politika, zemědělství či průmysl. Poskytují herní příležitosti pro realizaci postav hráčů.
Larpy typu svět jsou široce rozšířené.


Družinovka

Druh larpu, kde jsou hráči uspořádáni do skupin o menším počtu členů. Tyto skupiny procházejí hrou nezávisle na jiných skupinách. Družinovky jsou vhodným formátem pro mladší hráče.


Echtré

Echtré je herní systém vycházející z oblíbeného, avšak obecně nepříliš známého Šatrhu. Obvykle se vyznačuje základním pravidlem: hráč provádí všechny herní akce postavy tak, že je opravdu dokáže zahrát. Obnáší to minimum pravidel, jak se v té které situaci zachovat. Když chce postava běžet, hráč běží. Když se chce postava nepozorovaně proplížit kolem stráží nebo okrást v hospodě obchodníka, musí totéž provést hráč a obvykle mu nepomáhají jiné herní mechanismy než jeho vlastní schopnosti. To obvykle omezuje použití magie (protože magie se vždy provádí pomocí pomocných mechanik). Ve fyzickém souboji postavy samy odhadují, zdali je jejich zranění jen drobné, nebo zdali už by měly být vyřazeny z boje (nepoužívají se "životy" nebo zásahové plochy).
Výhodou může být silnější herní zážitek a menší vypadávání z role. Nevýhodou pak, že hráč si nemůže zahrát postavu, na kterou fyzicky nebo psychicky nemá (arcimága, drakobijce, ale i barda, krále) - nezvládnutí role vypadá o to hůře.


Fantasy

Fantasy je umělecký žánr, používaný předěvším v literatuře a filmu, ale i ve výtvarném umění, založený především na užití magie či jiných nadpřirozených prvků (bájné bytosti, bohové, démoni). V anglosaském světě je však fantasy označení pro jakékoliv dílo fantastického žánru, které není science fiction. Žánr je stejně jako přibuzné žánry science fiction a horror definován především rekvizitami a prostředím, kam je dílo situováno.
Svět, ve kterém se příběh odehrává je většinou nezávislý na našem, v některých případech je s naším nějak spojený (Letopisy Narnie) či se děj odehrává přímo v našem nějak pozměněném světě (žánr alternativní historie a současné fantasy).
Původ fantasy lze spatřovat především v mýtech, pohádkách, středověkých legendách a rytířských eposech. Vznik klasického fantasy lze však spatřovat až v druhé polovině 19. století u autorů jako George MacDonald a lord Dunsany, masivnější nástup přišel s díly J.R.R. Tolkiena a R. E. Howarda v první polovině 20. století.


Moderní mystika

Obvykle spojuje prvky moderní současné společnosti a technologií se světem pohádek a bájí. Někdy se zobrazuje jako dvě vedle sebe stojící a navzájem se prolínající roviny existence, na jejichž interakci bývá postaven děj larpu. Velmi častý je také konflikt dobra a zla (nebo podobně definované polarity). Moderní mystika je takřka bez výjimek hrána v prostředí městských larpů a velké množství urbanistických larpů nese její prvky. Dalším druhem, kde se s ní dá poměrně běžně setkat, jsou komorní larpy.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License