Přihlášení

Chceš-li se zúčastnit, budeš se muset přihlásit. Součástí přihlášky je i tvůj návrh role, kterou budeš hrát.
Přihlášky přijímáme do 10. listopadu.

Na stránku s přihláškou se dostaneš tímto odkazem.

Níže nalezneš rady, jak přihlášku vyplňovat.

Jméno, příjmení, věk v době hry, přezdívka - v seznamu hráčů, který bude veřejný budeš uveden pod přezdívkou, pokud ji neuvedeš, použijeme tvé jméno a příjmení.
Telefon, email - tyto údaje určitě vyplň správně, budeme je používat jak před hrou tak při hře.

Jméno role - mělo by být vyslovitelné.
Pozadí - vyber jedno buď ze stránky O světě nebo můžeš i vymyslet vlastní
Stručná charakterizace - co je tvá role zač, jak se chová, jaké jsou její přednosti a nedostatky.
Minulost - důležité či nějak zajímavé mylníky v minulosti postavy. Pokud nejsou, nepište je.
Vazby na ostatní - je důležité vyjádřit o jakou vazbu jde a s kým je. Můžete být konkrétní jak chcete. Jedná se např. o - příbuzenské, profesní, přátelské či nepřátelské vztahy. Můžou být vyjádřeny jednou událostí (poškrábal mi auto, nikdy mu to nezapomenu) nebo až jako dlouhodobý vztah. Jelikož při tvorbě postavy většinou nevíte, kdo bude ve hře, jako osobu, ke které máte nějakou vazbu nejmenujete, ale popíšete (cholerický kadet, velitel výcviku, blonďák, atd…).
Nějaké příklady: Na vojenské univerzitě jsem byl vždy až druhý v ročníku. Byl tam chlápek, který se objevil i tady. Byl ve všem lepší - jak ve znalostech tak fyzicky. Tady ho ale porazit musím! Měla by to být nějaká ambiciózní role, která mi dá pořádně sežrat, když bude v něčem lepší.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License