Osvícení Silvertonu
adresa

Kdy: v průběhu 4. - 7. 7. 2013
Kde: Skautská klubovna v Letohradě na Orlici
Pořádá: Zak, Drirr, Žako, Andílek
Počet účastníků: 8
Účast: na přihlášku v rámci HZNM-conu
Vstupné: 200,- plus dobrovolné příspěvky na hry
Odkaz: http://hznmcon.tntsystems.cz/silverton
Kontakt: moc.liamg|kniliric#moc.liamg|kniliric
Sdílet: Facebook


Legenda

Nad osadou jménem Silverton, kdesi na okraji pustiny, se vznáší opar z mlhy a kouře z nízkých domků. Vzduch bývá večer chladný. Jako by zvěstoval blížící se zimu. Zimu, která bude pravděpodobně ještě daleko horší, než byla ta poslední. Zásob je málo a mrtvých tak bude přibývat. Na pozadí zoufalé snahy přežít ve stále ještě nehostinné krajině se lidé snaží pochopit, co se s jejich civilizací stalo. Co byla Plamenná potopa a kdo za ni může? Obecně se soudí, že to bylo vědění a lidská pýcha, která dovolila mocným a moudrým té doby hrát si na bohy, za což byli potrestáni Bohem jediným. Znalostí a vědění je na světě už pramálo a to zbylé je násilně potíráno fanatickými kulty, které věří, že vědomosti povedou opět ke zkáze. Ale je tomu tak opravdu? Stanou se z nás zvířata, když zapomeneme? Nebo nás opět ovládnou démoni pýchy, když nauku fanatiků odmítneme?


O hře

Osvícení Silvertonu je komorní larp pro osm postav, které se z různých důvodů schází v hospodě v severoamerickém městečku Silverton několik stovek let po apokalyptické Plamenné potopě. Žánrem postapo-westernová hra částečně vychází z románu Waltera M. Millera Chvalozpěv na Leibowitze (znalost románu není překážkou ani výhodou). Hra staví na postavách, jejich příbězích, dilematech v atmosféře bezvýchodnosti a točí se kolem témat jako je víra, životní hodnoty či význam tradic ve společnosti. Hra vybízí k interpretaci a prožití postav v obtížné situaci, ale pohání ji hlavně vzájemná komunikace, řešení problémů a snaha o naplnění svých cílů (má tedy i silný gamistický prvek).
Hře předchází rozsáhlejší úvod a seznámení se s herním světem. Postavy a některé informace jsou obsáhlejší, a proto je rozesíláme předem.
Tento larp vznikl na larpovém workshopu 2013 (Libchavy). První oficiální uvedení: Komorní Lipník 2013


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License