Odpočívej v pokoji
nezeme.png

Kdy: 1. - 2. 2. 2014
Kde: Suchý vrch, Orličky u Jablonného nad Orlicí
Pořádá: Awain
Počet hráčů: 2 - 3 družiny
Vlastní stránky: https://www.facebook.com/events/621988354520694/
Účast: na přihlášku
Kontakt: moc.liamg|pral.niawa#moc.liamg|pral.niawa


Legenda

Za bohatství a prosperitu Atlantidy může několik faktorů. Jednak je to zavedení asketokracie za vlády Hornarda III. Po moudrou vládou asketů země vzkvétala a rozvíjel se technický pokrok. Především ten se pak stal hnacím motorem celého státu. Po objevení netušených vlastností orichalka začala být parní energie rychle nahrazována mnohem efektivnějšími orichalkovými stroji. Jednotlivé horneny (jak se začínaly nazývat zvýšené plošiny nad hladinou radioaktivního mraku) státu byly propojeny intenzivní vzduchoplaveckou dopravou.
Atlantida se stala majákem civilizace a vzdělanosti. Kromě továren a strojů se stavěla divadla, lázně, a muzea. Atlanťané podnikali na svých vzdušných korábech cesty do divokých krajů okolo, aby přiváželi vzácné kovy, zajaté mimozemšťany a opuštěná umělecká díla z doby před Apokalypsou.
Jedním z dobrodruhů, který podnikal výpravy na necivilizované horneny za východní hory, byl i baron Guthar Honnersad. Ze své poslední výpravy k divochům na hornenu Ochotska se však nevrátil. Po několika měsících, kdy nepřišly žádné zprávy, se jeho synové a dcery rozhodli vydat se po jeho stopách. Pokud nenajdou otce živého, tak ať aspoň mohou jeho ostatky odpočívat v rodinné hrobce v Honnersadu.


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License