O portálu

Co to je?

LarPard je původně nezávislá nezisková dobrodovlná iniciativa několika jednotlivců, kteří vnímají potřebu vzniku podobných projektů. Stala se první platformou pro pozdější rozvoj dalších aktivit. V současnosti je podporována a provozována občanským sdružením Larpy Pardubice.
Tento webový projekt se při svém vzniku (červenec 2008) rozhodl sledovat události na larpové scéně ve východočeském regionu. Jakkoli je pojem "larp" někdy problematický, chce poukázat na co nejširší spektrum aktivit, které se tak mohou nazývat. Zahrnuje to tedy i události jako bitvy a cony, ovšem také (v omezené míře) všechny přidružené aktivity: hraní stolních RPG, turnaje atp.
Jako takový je neustále ve vývoji a od své předešlé verze (fungovala od června 2008 do května 2009) byl postupně rozšířen o další rozměry a nabídku služeb.

Kde?

Název byl zvolen jako Larpy Pardubice z několika důvodů. Předně proto, že z této oblasti (okres Pardubice) jsme schopni získat maximum informací. Také protože zde sídlíme, můžeme zůstat v obraze a rozvíjet zde komunikaci nejúčinněji.
Snažíme se ale postihnout celý východočeský region zasahující kraj Pardubice a Hradec Králové plus jeden okres z Vysočiny (Havlíčkův Brod) a z Libereckého kraje (Semily), jak je tento region oficiálně určen. Zejména ve vzdálenějších okresech je obtížné získávat jakékoli informace o zajímavém dění, proto jsme vděční za každé ohlášení nebo tip, který pomůže situaci zlepšit.

Proč?

Protože mnoho akcí, které by si zasloužily prostor, uplyne, aniž by opustily úzkou komunitu zúčastněných.
Protože mnoho organizátorů spoléhá na osobní reklamu a nemá zkušenosti se spravováním webových stránek.
Protože kvalitní projekty, noví lidé nebo společné zážitky potřebují společnou platformu k setkávání a diskuzi.
Protože komunita okolo larpů má obvykle krátkou kolektivní paměť a dobré nápady či vzpomínky nenávratně mizí.
Můžete se také tázat, proč "jen" východočeský region. Odpověď je jednoduchá: oblast je nemalá a její monitoring i aktivní kontakt jsou pro realizační tým dostatečnou výzvou. LarPard nemá v současnosti zdroje, které by mu umožnily aktivně podpořit podobné projekty v dalších regionech. Nicméně kdokoli by se o to pokusil, podporu od nás získá.

Kdo?

Portál ve své podstatě představuje rozcestník na jednotlivé události; o jejich vkládání a aktivní kontakt s nimi se stará malý tým z o.s. Larpy Pardubice. Nicméně stránky jsou spravovány na platformě wiki, což znamená, že každý uživatel s účtem na Wikidotu smí obsah spravovat a editovat.
Protože se jedná o dobrovolnou aktivitu, jsme závislí na dobré vůli a kontaktech s přispěvateli a pořadateli. Je tedy možné, že mnoho informací stále uniká a nebude možné vytvořit ucelený obraz.
Kontakt na administrátora: larpard(a)larpard.cz

Obsah

Obsah jednotlivých projektů je převážně od pořadatelů a do textů jako takových se nezasahuje (nepočítáme-li nejnutnější jazykové úpravy); protože autorství nenárokuje žádná organizace, stránky nejsou nutně objektivní.
Mnohé aktivity také mají své vlastní webové rozhraní nebo fóra. Snahou je, aby zde na ně vedle stručného uvedení fungovaly správné odkazy.
Stránky jsou rozděleny do několika sekcí:
Články: přibližně jednou za čtrnáct dní vydáváme tematické články, vlastní nebo přeložené.
Skupiny: seznam skupin larpu nebo historického šermu v oblasti včetně kontaktů.
Tvůrci: seznam některých tvůrců s jejich projekty a kontakty.
Levý sloupec: seznam her, které se odehrály nebo jsou očekávány
Pardubická odpoledne: pravidelná každotýdenní činnost o.s. Larpy Pardubice
Dalšími zajímavými záložkami jsou Pojmy pro porozumění některých výrazů,Mechaniky pro larpy a jiné hry, Půjčovna materiálu ve spolupráci s larp.cz či Odkazy na další zajímavé portály.

Prosba o shovívavost

Kvůli fotkám a sběru archivních informací se zde objevují údaje, které bylo možné na internetu nalézt, ale k nimž tvůrce nutně nemusel dát přímé povolení k jejich uveřejnění zde. Rádi bychom, aby autoři zde zveřejněných materiálů k nám byli shovívaví; pokud s tím přímo nesouhlasí, mohou do obsahu stránek zasahovat. Všude se snažíme zachovat odkazy na původní stránky (pokud existují) nebo tvůrce. Vážíme si vašeho duševního vlastnictví a nechceme je nijak porušovat.
Důvodem, proč nežádáme povolení pro každý takový podnik, je jednoduché: web by nebyl schopen v reálném čase informace sbírat a výrazně by se navýšila administrativa - jak naše, tak i vaše. Proto všem děkujeme za to, že zde smíme materiály archivovat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License