O Světě

Svět prvního Nekroskopu je svět studené války, kdy proti sobě
bojují supervelmoci za pomocí mentální špionáže, která využívá
nadpřirozených schopností lidí. Tyto schopnosti bývají souhrnně
označovány jako ESP (z angl. extra sensory perception), lidé je využívají
pak jako espeři. V pozdějších knihách je popisováno, že tyto schopnosti má
v sobě téměř každý, je jen třeba je nějakým způsobem „odemknout.“ V knize
tak můžete narazit na telepaty, vyhledávače, lidské detektory lži nebo i nebezpečnější talenty, jakými je například smrtící zrak Mongola Maxe Batua nebo nekromancie Borise Dragosaniho, který je schopen mučit mrtvé ještě po jejich smrti a z jejich těl tak doslova vytrhávat informace. A pak je tu samozřejmě nekroskop, člověk schopný mluvit s mrtvými, často nazývaný přítelem mrtvých.

V neposlední řadě se zde samozřejmě vyskytují Vampýři. Tvorové, jejichž fyzické a psychické schopnosti jsou mnohonásobně umocněny symbiontickou pijavicí, která se živí krví. Vedlejším účinkem této pijavice je ale fakt, že umocňuje i lidské pudy, takže jsou Vapmýři bojovní, silně teritoriální a o sexuální zdrženlivosti se u nich rozhodně nedá mluvit. Jsou tací, kteří se s pijavicí pokoušejí bojovat, ale i oni čas od času podlehnou vampýřím instinktům a musí se nasytit. Základní vampýrské úsloví zní: Krev je život. Tělo dospělého Vampýra je tvořeno metamorfním masem, díky kterému může Vampýr měnit svoji podobu do nepředstavitených tvarů. Toto maso je současně vysoce nakažlivé a každý, komu se do těla dostanou vampýrské látky už je vampyrismem definitivně poznamenaný. S takovými je pak potřeba naložit tvrdě a nemilosrdně, protože pijavice projevují obrovskou vůli přežít. Spolehlivými prostředky jsou kůl, meč a oheň. Informace o Vampýrech zde uvádím jen pro přehled, ve hře je budou znát jen vybraní jedinci.
Náš svět z této předlohy vychází, ale pro účely hry se od ní na několika místech odlišuje. Předně se odehrává v současnosti. Sovětský svaz už sice neexistuje, ale oslovení soudruhu je ještě pořád možné na některých slyšet. A co především, espeři nepřestali rozvíjet své schopnosti a přijímat do svých řad nové členy. Mezi Británií a Ruskem panuje křehké příměří, jenže tady jde Rusku o mezinárodní reputaci, a tak se nastolená rovnováha možná znovu zhroutí…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License