Nekroskop: O hře
necro.png

Kdy: noc z 11. na 12. 9. 2010
Kde: Pardubice
Pořádá: Eridor, Sylmael, Raven
Počet hráčů: 20-50
Účast: na přihlášku
Vstupné: 50 Kč
Kontakt: moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj
Klub na Hofylandu: 34108

Prostor pro diskuzi přímo zde na Larpardu


Organizačně:

12.9.2010
Je po hře, děkuji všem zúčastněným.
Prosím o zveřejnění fotek, pokud nějaké máte.

9.9.2010
Pokud byste měli problém s hledáním čajovny Na Paletě, podívejte se po Čajovém klubu Paleta o.s., pan předseda vám rád poradí.
V ruské pobočce jsou volná dvě místa včetně šéfa pobočky

7.9.2010
Hledá se vedoucí ruské pobočky s týmem! Vedoucí má předem danou roli.

6.9.2010 II
Zveřejněna MAPA HERNÍHO ÚZEMÍ včetně veřejných lokací(černé tečky).
Mapa je ke stažení ZDE

6.9.2010
Pro přespolní je zajištěno přespání ve skautské klubovně za 40 Kč.

29.8.2010
Hrát se bude v okolí čajovny Na Paletě. Mapa zde.
V pondělí 6.9. bude zveřejněna mapa herního území včetně veřejných lokací.

7.8.2010
Zveřejněna konečná verze pravidel. Zveřejněn orientační harmonogram akce(níže). Očekávejte zveřejnění herní plochy.

31.5.2010
SPUŠTĚNO PŘIHLAŠOVÁNÍ. Vyplněné přihlášky posílejte na moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj
Přihláška ZDE

4.4.2010
Setkal jsem se s několika odmítavými reakcemi vzhledem k rozdělování dovedností těsně před hrou. Důvody, proč to tak je, jsou v zásadě tyto:

- není těžké připravit si cíle a psychiku postavy i bez znalosti dovednosti, kterou hráč ovládá
- vznikne takto větší koncentrace na postavu jako takovou a omezí se tím vznik hustodémonů
- rozdělování dovedností losem je férovější vůči hráčům, kteří se přihlásí později, nevznikne tak nerovnováha mezi frakcemi, každá dovednost má omezený počet, ve kterém se může ve hře objevit

Pokud máte další dotazy, neváhejte se zeptat.
Eridor


Orientační harmonogram akce:
18:00 příjezd hráčů, registrace, schvalování zbraní
18:45 výklad pravidel, zodpovídání otázek
19:00 začátek hry
3:00 - 4:00 konec hry - pro přespolní bude zařízeno místo na přespání


Legenda

Historie:
Během studené války se v různých zemích obou bloků zformovaly tajné organizace, které pod rouškou různých krycích názvů měly velice podobný účel: mentální špionáž. Ta probíhala pomocí schopností zahrnovaných pod zkratku ESP(z angl. extra sensory perception), jinak také označovaných jako paranormální schopnosti. Na stranách obou bloků tedy sloužili telepaté, jasnovidci, vyhledávači a další. Tolik toho alespoň proniklo na veřejnost.
Méně známým faktem je, že prakticky všechny tyto organizace se buď přímo či nepřímo dostaly do styku s fenoménem vampýrství, o kterém však do éteru pronikla jen jedna spolehlivá informace: Vampýr je zatraceně nebezpečný tvor. Méně spolehlivé zdroje na druhou stranu tvrdí, že sovětská vláda se o Vampýry nějakou dobu zajímala jako o zbraň, která by mohla v případě vypuknutí třetí světové války zvrátit situaci v její prospěch a za tímto účelem je údajně i podrobovala vědeckému zkoumání. Výsledky tohoto úsilí nejsou známy, názory zasvěcenců(nebo alespoň lidí, kteří tvrdí, že jimi jsou) se ale naprosto shodují v jednom bodě: pokud takové bádání proběhlo, bylo velice, velice náchylné na sebemenší chybu, neboť Vampýr není v žádném případě tvor, který se nechá snadno spoutat, natož držet pod zámkem…
Současnost:
Únik informací z britské organizace označované jako pobočka E(ačkoli tento název zná jen velmi málo lidí, není těžké domyslet si, z čeho byl název pobočky odvozen) zapřičinil jednu z mnoha senzací mezi záhadology ze všech koutů světa. Podle této zprávy se sovětské výzkumné středisko, které mělo za úkol zkoumat fenomén vampyrismu nacházelo v relativně nenápadném městě Pardubice, které bylo za studené války příhodně umístěno poblíž hranice s NSR, ale zároveň dostatečně daleko od špiony se hemžící NDR. Proslýchá se, že ruská vláda zuří, protože neví, jak Britové tuto informaci odhalili, ačkoli má jistě své teorie. V důsledku senzace vyvolané na mnoha internetových fórech se do zmíněného města vypravilo několik záhadologů, kteří se nebojí postavit se tváří v tvář nebezpečí. Tedy alespoň ti, kteří se mu opravdu chtějí postavit…
Únik informací pravděpodobně velice brzy přivolá zástupy záhadologů, takže jsou ruská i britská pobočka E nuceny jednat. Obě frakce se rozhodly vyslat do Pardubic své zástupce, aby situaci zajistili. Že se obě strany považují za konkurenty netřeba dodávat. Přes včasný zásah už ale stihlo dorazit i několik záhadologů odhodlaných tenhle vzrušující jev pořádně prozkoumat. No potěš…


O hře

Ústředním motivem celého LARPu je Vampýr a vampyrismus. Někdo by ho rád už konečně sprovodil ze světa, ale najdou se i tací, kteří by se Vampýrem rádi stali nebo vampyrismus alespoň nějak využili. O Britech se proslýchá, že jejich pobočka E v minulosti několik Vampýrů zlikvidovala a celkově by je nejraději viděla všechny mrtvé. Opravdu mrtvé. Drby o Rusech jsou zpestřeny tím, že se jeden Vampýr údajně objevil mezi nimi a měl na svědomí i několik mrtvých na straně ruských esperů. Vampýr byl naštěstí pro ně zlikvidován a dalo by se říct, že mají k vampyrismu také negativní vztah, ale co je to v Rusku nějaký ten život, že… O skupinkách či jednotlivcích z řad záhadologů se dá říct pouze to, že přijeli a jeví o vampyrismus zájem. Někteří jsou jednoduše lovci senzací, o jiných se proslýchá, že mají na svém kontě nějakého toho mrtvého Vampýra, ale celkově jsou jejich cíle a motivace neznámé.

Co čekat?

Spíše než vřelé tak vroucí vztahy mezi jednotlivými frakcemi a konflikty z toho vyplývající, nejistotu a strach o život a samozřejmě nějakého toho Vampýra… Akce bude dost, ale bezduchou střílečku rozhodně nečekejte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License