Mlýn
mlyn.png

Kdy: během 8. - 9. 7. 2011
Kde: Letohrad
Pořádá: Sanguinarr
Počet hráčů: 6
Odkaz: http://hznmcon.tntsystems.cz/mlyn
Účast: Na přihlášku v rámci HZNM-Conu
Kontakt: moc.liamg|rraniugnas#moc.liamg|rraniugnas.


Legenda

Ve starém mlýně, kus cesty od vesnice něco zaskřípalo. Malá postava se protáhla dveřmi. Přihrbený mužík s kloboučkem a ve fráčku zamířil ke schodům. V náručí velmi opatrně svíral neforemné cosi, připomínající balík starého prádla. Mužík pomalu postupoval do schodů. Zvuky jeho kroků doplňoval zvuk kapek, které kapaly z jeho šosu. Nahoře na už čekala druhá postava. Z rozcuchané hlavy ji hrozivě trčeli dva rohy. Mužík na schodech se zastavil.

"Našel jsem to, kmotře, večer pod velkým dubem v lese nedaleko rybníka. Nechtěl jsem to zabít. Nechtěl jsem si to nechat bez vašeho svolení. Myslím, že by to mělo patřit mně, ale radši svoláme ostatní. Rozhodně bychom to neměli vracet lidem… "


O hře

Mlýn je atmosférický larp z pohádkového prostředí. Z pohádkového prostředí Ladovy české vesničky, ale také krutého pohádkového lesa bratří Grimmů. Hráči budou hrát…strašidla. Není ale jisté, kdo se koho vlastně má bát, a jestli ti, co mají děsit ostatní, nemohou být taky sami vyděšeni. Součástí bude jednoduchý systém schopností a taky trochu filozofických témat. Hra je přesně pro 6 hráčů.

Kostýmy se budou snažit zajistit organizátoři.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License