Mise 3: Příchod temna

Kdy: 6. 9. 2008

Legenda

…z popela Kantaharského lesa se zde zvedla temná postava doprovázená svými následovníky. Nefarit! Exploze mu přidala na síle. Povedlo se mu s několika členy klanů vytvořit dohody, díky nimž získal své následovníky výměnou za jejich životy. Rozhodl se vytvořit armádu temnot skládající se z kacířů a mrchožroutů.

Truchlící vlčice přeživší poslední události a snažící se opět přivést oblast k životu, vycítily přítomnost nečisté síly. Po prozkoumání oblasti odhalily v místě trosek měst přeživšího Nefarita a jeho následovníky připravující rituál…

Vrátili se ke svému oltáři, odkud přes své modlitby informovaly svou vlčí bohyni Ilian.
Během rituálu je bohyně skrze jejich vidění informovala o hrozící zkáze. Nyní jsou vlčice poslední překážkou před temnou vládou nad světem.

Ilian předala své proroctví pomocí vidění i vůdcům klanů. Ti znepokojeni svými viděními vyslali zpět do Kantaharského lesa své průzkumné jednotky. Jednotky se nevrátily. Nikdo nevěděl zda padly rukou truchlících vlčic střežících les nebo do léčky některého klanu.

Rozhořčení vůdci klanů se přesto rozhodli založit dočasně alianci DOOMTROOPERS. Zde se sdružili zástupci různých bojovníků ze všech klanů. Měli jediný úkol. Svou spoluprácí zjistit co se v lese děje a popřípadě odstranit odpor. Doomtroopers vyrazili do lesa a po několik dnech pátrání přišla zpráva.

V lese objevili tajemnou citadelu v místě původního města. Nyní tato oblast byla zamořena a bez plynových masek nepřístupná. Rozhodli se ji prozkoumat. Padli do léčky a byli nuceni se urychleně stáhnout do bezpečí základního tábořiště. Bohužel se ukázalo, že se mezi nimi nacházel kacíř. Odpálil výbušninu v jejich tábořišti a zbytek kacířů na ně zaútočil. Jednotka se dala na ústup mimo les. Ven z lesa se dostalo pouze několik bojovníků, kterým ukázaly cestu ven Vlčí kněžky pomocí svého našeptávaní. Poté zůstaly skryté v lese a vše utichlo. Bojovníci informovali, že Vlčí kněžky se zmínily, že mohou svou magií sejmout temnotu z kacířů. Bohužel však musí být bojovník poražen v boji a poté oni mohou vykonat svůj rituál k očistění jeho duše.

Nyní přeživší bojovníci čekají na další posily, aby se mohli této hrozbě postavit. Svede se bitva která může výrazně oslabit armádu kacířů v čele se Nefaritem a nebo mu naopak přidat další stoupence.


Průběh Mise 3

Na místě předměstí jsou základy citadely Nefarita lorda Melkora a jeho přisluhovačů. Proti nim vstupují do hry ostatní klany, které si postaví v lese provizorní tábořiště.

Klany: velí jim Doom troopers a snaží se je přimět ke spolupráci. Spolupracuje s Truchlící vlčicí. Vlčice odmítají s kýmkoli komunikovat krom DT. Úkolem klanů je zničit hrozbu sílícího Nefarita. K tomu je zapotřebí vyčistit zamořenou oblast (ZO) a tím ho oslabit. K tomu je potřeba vlčic s jejich magií. Ta však potřebuje svěcenou vodu k očistění poskvrněných míst. Bohužel pramen se nachází v ZO blízko základů citadely. Díky svému zasvěcení bohyni Ilian pramen zatím odolává temnému vlivu. Bojovníci jsou vysílaní do ZO, aby získali svěcenou vodu z pramene. Jelikož je nedostatek plynových masek nutných ke vstupu do ZO, které jsou navíc rizikové (při vstupu do zamořené oblasti hoď d6 a výsledek 1a6=maska nefunguje a utrpěl jsi zranění -4hp), tak k proniknutí do ZO využívají pomazání od Truchlících vlčic. Při úspěšném získání vody ji předají vlčici a ta může vykonat obřad. Smí vyčistit jednu temnou značku s cca 1nádobou vody.

Pokud se jim podaří vyčistit oblast k citadele je nejvhodnější doba zničit Nefarita Lorda Melkora. K jeho zničení však bude potřeba zjistit jeho slabá místa, protože i po vyčistění oblasti bude stále velmi silným soupeřem.

Černá legie: Nefarit potřebuje rozšířit své území. K tomu využívá Kanovníky přicházející tmy. Ty rozšiřují území, ale potřebují krev, kterou jim shání ostatní bojovníci Černé legie. Kacíři, kteří uzavřeli dohodu s Nefaritem, po smrti zůstávají stále kacíři. Respawnují u citadely. Pokud je však vidí umírat Truchlící vlčice smí u nich provést očisťující rituál. Výsledek se ona nedoví. Kacíř pak respawnuje v tábořišti klanů, kde si hodí d6 a na hod 1a6 se stává členem klanu (výsledek si nechá pro sebe). V opačném případě je stále kacířem a může se dle toho chovat (kacířské znamení: kříž z ukazováčků).

Pokud se jim podaří zabrat/znečistit základní tábořiště, tak bojovníci nemají kde respawnovat a pokud se jim nepovede zahájit respawn do cca 20 min jsou mino hru.


Bitva je dobojována.

Bojovníci obou stran svedli tuhou bitvu, která však buhužel neurčila vítěze. Ztráty na obou stranách byly velké. Během boje padl i Doom trooper a Truchlíví vlčice. Nefarit se však taky neobešel bez výrazných ztrát a musel použít svou temnou magii, aby se mohl stáhnout do bezpečí.

Kantaharský les tak zůstal ve svém středu zamořený temnotou. Nefaritovi stoupenci posbírali mrtvá těla na bojišti a použili na jejich přeměnu do řad temné legie Senectuaris. Nefarit se nyní ve své svatyni odebral k meditaci, kde promlouvá k Senectus a vymýšlí novou strategii pro svůj postup.

Bojovníci se opevnili na kraji lesa a čekají na další pokyny od vedení a posily. Truchlící vlčice se snaží navázat spojení s bohyní Ilian, aby jim ukázala vhodnou cestu jak pokračovat v boji s temnotou…


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317845767"}}

Plná fotogalerie:

http://bojiste.rajce.idnes.cz/BOJISTE-MISE_3/


Recenze

Jákob

Třetí mise této hry ze zajímavého futuristického prostředí mi udělala skutečnou radost. Byla mnohem více akční, než mise předcházející, prakticky se jednalo o jedinou velkou bitvu plnou krve lidí a hnisu Černé legie. I přes to, že nás bylo prakticky stejně jako na misi minulé (+- jeden) tak bylo o zábavu postaráno. Zábavě taky prospělo to, že se zmenšilo území a počet stran na 2. Šlo o to, že strany (Černá legie a Klany) musely zabrat území (strom) rituálem a tím vytlačit protivníka až do pekel. Systém jednoduchý, provedení těžší, protože ač bylo členů Černé legie málo, byli mnohem silnější než strana dobrá. Nefarit – hlavní záporňák – bohužel ani jednou nepadl. Škoda. Další věc, co mě trochu mrzela byla ta,že se trochu zapomínalo na prvek RP. Chápu, že většina hráčů jsou začátečníci a na hře typu bitva jdou tyto věci stranou, ale je to škoda. Chtělo by to více vyvážit brutálně akční část hry s částí „kecací“ ale to už se necháme překvapit příštím ročníkem, který prý přijde už brzy :-)

Hyde

Celá hra je vhodnou nejen pro příznivce RPG, ale i pro takticky založené lidi a příznivce bojových sportů. Není moc fyzicky náročná a každý si může dohodnout rychlost boje podle svých nároků, což ji činí přístupnou pro různě nadané jedince. Kostýmy jednotlivých hráčů, dobře připravené a bezpečné zbraně a jiné herní předměty dávají člověku pocit, že je opravdu v jiném světě. Organizátoři při přípravě udělali opravdu dobrou práci a připravili výborné zázemí pro účastníky.
Třetí misi v Kantahrském lese bych označil jednoznačně za nejpovedenější. Zmenšením bojového prostoru, spojením klanů a zjednodušením úkolů se hra výrazně zrychlila a stala se mnohem napínavější. Otevřel se nový prostor pro taktiku, a neúčastí klanu New evolution téměř úplně vypadl prvek vyčkávání. Klan Venom se konečně prosadil díky zázemí silných spolubojovníků a svými útoky ze zálohy napáchal ohromné škody v řadách soupeřů. Díky snížení hodnot poškození zbraněmi se zrychlil boj, bylo možno bojovat podle pokročilého bojového systému a v bitvách se nemusely dělat přestávky na počítání. Úspěšně se podařilo upravit pravidla tak, že boj se stává opravdovou bitvou a účastník se smyslem pro role play je tak dokonale vtažen do situace. Za celou dobu došlo jen k několika malým nesrovnalostem, způsobeným neznalostí pravidel. Boje jsou docela bezpečné a nedochází k větším zraněním. Jen když se sejdou horlivější hráči, mohou utržit pár malých šrámů, jako jsou modřiny a naraženiny. Všichni účastníci se chovají moudře a nestává se, že by někdo musel něco dělat proti své vůli. Každý si počítá své vlastní zásahové body a hra je tak založena především na důvěře a smyslu pro fair play.

Postřehy organizátora

+
MISE 3 mi jako organizátorovi a hráči přišla velmi zdařilá. S pravidly v3. byla hra velmi plynulá a nestávalo se, že by se někdo zastavil v boji a začal počítat, jak je na tom s životem, jako tomu bylo v minulých misích. Hra se celou dobu nesla v rychlém tempu. To bylo do jisté míry dáno přizpůsobením velikosti hrací plochy a zaměřením spíše na bitvu. Nasazení hráčů bylo veliké a každý se snažil jak nejlépe v dané chvíli mohl. Jako organizátor jsem zasahoval minimálně. Tím bych chtěl pochválit všechny zúčastněné za dobrou znalost pravidel a jejich dodržování.

-
K čemu bych měl připomínku a rád bych, aby se neopakovalo je pozdní příchod některých hráčů. Snažte se více zachovat kolektivně vůči ostatním hráčům a k nám organizátorům.

Dle mého názoru MISE 3 byla velmi úspěšná a byl to prostě mazec.

Jak vnímám zpětně názory hráčů v průběhu odehraných misí
Názory hráčů mi přijdou ve většině případů velmi pozitivní. Po každé akci jsme vyslechli názory hráčů a doladili pravidla do současné verze. Ta se tváří po našem vyzkoušení velmi kvalitně. K příběhu jako takovému, herním předmětům a organizaci nebyly žádné připomínky. Herní oblast je členitý les a myslím, že se nenajde nikdo komu by se zde nelíbilo.

Největší výtky v minulosti patřily větší hrací ploše, kde se hráči museli hledat. Z části je to chyba má jako organizátora. Jelikož jsme do té doby neměli dost zkušeností a nevěděli kolik lidí přijde, připravili jsme vetší hrací prostor, kde se museli hráči hledat. Nicméně příběh nám vždy vycházel a o zajímavé zvraty a různé konce nebyla nouze. Další výtka se týkala pozdních příchodů několika hráčů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License