Mise 2 Honba za KEV artefaktem pokračuje

Kdy: 9. - 10. 8. 2008

Legenda

Druhá mise dokončovala misi 1 , ve které se klany snažili získat oblast lesa pod svou kontrolu. Do lesa se navíc zatoulal smečka Truchlících vlčic, která se zde rozhodla usadit a zbavit se ostatních klanů.


Klany po minulé bitvě byly velmi oslabeny. Navíc ztratili kontakt s velením, bez jehož instrukcí nevěděli jak se zachovat. Tudíž jejich primární snaha byla navázat spojení s velením.

Klan Iron Fist: se snažil pomocí hrubé síly zjistit kde se vysílačka nachází, ale štěstí mu příliš nepřálo. Nicméně svou hrubou silou masakroval v okolí vše co mohl. Velmi ztěžovali ostatním klanům jejich úkoly.

Klan Venom: nad oblastí zlomil hůl z neznámých důvodů. Po minulé bitvě se v oblasti udržel pouze jeden bojovník toho klanu, kterému se povedlo získat plynovou masku a byl rozhodnut dokončit svou původní misi. K jeho smůle jeho maska byla poškozena a on se v zamořené oblasti přeměnil na strašlivého Subsenectuse řádu Senectuarisis. Jeho snahou se stalo pro začátek vyhlazení života v Kantaharkém lese a rozhodl se pro tento účel využít mocný artefakt, který do této oblasti přivábil i ostatní klany.

Klan New Evolution: byl jediný klan vlastnící vysílačku, díky které bylo možné navázat spojení s velením. Jednalo se o velmi cenný předmět, o který měl zájem i klan Iron Fist.
Bohužel pro klan NE byla vysílačka nepoužitelná, protože její baterii došla energie. Jejich primární snaha byla sehnat novou baterii.

Watchful Patrol: se snažili vyhnat klany z lesa. Jelikož se jich snažili zbavit definitivně, museli nejprve rozluštit jejich úkoly a poté se je pokusit pomocí artefaktu zničit.

Truchlící vlčice: vbudovaly v oblasti několik svých oltářů a jejich bohyně Ilian jim přikázala nejprve získat informace a následně je využít k obsazení lesa.

Klany snažili neúspěšně získat vysílačku. V celé oblasti se vyskytovali výbušniny od jednotky Destroyers, které přispívali k mnoha úmrtím a oni se tak mohli snažit najít baterii. Bohužel baterii získali velmi pozdě. Vlčice se už totiž chystaly artefakt zničit.

Truchlící vlčice totiž úspěšně plnily své rituály a jejich vlčí bohyně Ilian je úspěšně vedla k vítězství. Úspěšně se střetli s Nefaritem. Nicméně způsob jeho zabití nezjistily, ale výrazně ho zpomalily od jeho temných cílů. Rozhodly se vypravit zničit artefakt. Po získání artefaktu ho dopravily ke svému hlavnímu oltáři, kde ho za dohledu bohyně Ilian zničily.


Výsledek hry

Artefakt byl zničen a to vyvolalo ohromnou explozi, která zničila celý les. Vlčice byly zachráněny jejich bohyní, které jim dala sílu ohromný výbuch přežít. Ostatní jednotky i obyvatelé celého města, o které se zde sváděl boj, byli explozí zabiti. Truchlící vlčice zde mají možnost pomocí své magie opět vybudovat nedotčenou krajinu a začít od začátku. Většina členů Watchful patrol byla zabita výbuchem. Pouze hrstka, co plnila poslání mimo les přežila, jich přežila. Nyní se znich stali žoldáci.

jenže je tu problém…


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317802651"}}

Plná fotogalerie

http://bojiste.rajce.idnes.cz/BOJISTE-MISE_2/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License