Mimilarp
mimilarp.psd.png

Kdy: během 8. - 10. 7. 2011
Kde: Letohrad
Pořádá: Anett a Mája
Počet hráčů: 5
Odkaz: http://hznmcon.tntsystems.cz/mimilarp
Účast: Na přihlášku v rámci HZNM-Conu
Kontakt: moc.liamg|rraniugnas#moc.liamg|rraniugnas.


Přijďte se vrátit do dětských let, a to i do těch, které si pravděpodobně nepamatujete, a unikněte zlým ošetřovatelkám z jeslí.
Pro 5 hráčů, délka hry přibližně 1,5 hod. Požadavky na kostým budou minimální, odvíjí se od role. Dudlík tam jeden určitě bude;)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License