Mellongard (2005 - 2007)
mellon.png

Kde: Tábor bude kousek od vesnice Skuhrov nad Českou Třebovou. Bitva bude probíhat v okolí, v lese u Třebovských stěn
Pořádá: Mellon
Počet hráčů: 40-60
Vlastní stránky: http://mellongard.mellonweb.org/.
Učast: volná
Kontakt: zc.murtnec|kjl#zc.murtnec|kjl, zc.salta|sumar#zc.salta|sumar


2005: Teutonburský les

Kdy: 8. - 9. 10. 2005
Za vlády císaře Augusta (31 př.n.l.-14 n.l.) začalo být Římské impérium v Galii ohrožováno nájezdy divokých germánských kmenů žijících na východ od Rýna a na sever od Dunaje. Do těchto oblastí byli Germáni zatlačeni právě expanzí Římanů a na některých místech vytlačili či asimilovali původní keltské obyvatelstvo. Císař se rozhodl řešit problém tím, že posune hranici o 400km dál k Labi. V letech 15 př.n.l. - 6 n.l. došlo ke zklidnění situace, ale většina germánských kmenů nebyla spokojena …

Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628696046005"}}

Úplná fotogalerie
http://www.potkani.net/galerie/mellongard-vol-1


2006: Ostrov

Kdy: 23. 9. 2006
Kontinent drtí již dlouhá léta krutý mor. Výpravy všech ras zoufale hledají nová místa k osídlení. Kdosi si vzpoměl i na ostrov hojnosti z dávných legend… Strany : lidé, trpaslíci, barbaři,CP. Registrace na webu.

Shrnutí Erriksona

Shrnutí pohledem Erriksona
ÚVOD:
Vážení studenti vítám Vás na dalším cvičení z předmětu teorie Dřeváren. Tentokrát se budeme zabývat legendární sérií Mellongard. A to konkrétně v jejím druhém díle, který se konal v září 2006. Tato akce spadá do kategorie klasických bitev, kde je kladen důraz na boj a naopak jsou potlačeny prvky hraní role. Série Mellongard se však od počátku snažila vnést do stojatých vod dřevárenských bitev nové a svěží proudy, takže bitva byla v mnohém netradiční.

Podíváme se na ni pohledem osoby jménem Errikson původem z rodiny Potkanů. Tady nutno podotknout, že i když zmíněná osoba na této akci úzce spolupracovala a vy se tedy dozvíte mnohé neveřejné interní informace, je to hra z vzešlá z lůna konkureční skupiny Mellon a zejména myšlenek jeho vůdce Rada, takže díky posílejte Erriksonovi, stížnosti Mellonu:-)

Recenze od Zorra

Mám chvilku, teda vlastně mám hodinu češtiny, ale výklad už je dost monotónní, takže si myslím, že se ta chvilka trochu protáhne. Našel jsem kus papíru, vlastně je to druhá strana teorie společenské smlouvy, a tak začínám psát recenzi na Mellongard. Jak ono to ale vlastně bylo. Už si přesně nepamatuji jak bitva probíhala, proto bude text dost útržkovitý a možná zmatený. Omezím se na samotnou bitvu a pokusím se jí popsat celou, takže to možná bude trošku delší! To co probíhalo kolem jako příjezd, registrace a nástup stran si můžete přečíst v recenzi od Shoguna.
Takže jak jsem bitvu viděl a zažil.

Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628696008127"}}

Úplná fotogalerie
http://www.potkani.net/galerie/mellongard-vol-2


2007: Probuzení

Kdy: 22. 9. 2007
Lidé,trpaslíci a barbaři bojují už druhý rok o bájný ostrov Alyatyll. Minule zvítězili trpaslíci a ostrov je nyní jejich kolonie. Nepohodli se však a ostatní nejsou vůbec spokojeni ze současným stavem…

Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628695973283"}}

Úplná fotogalerie
http://www.potkani.net/galerie/mellongard-vol-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License