Matrix: O světě

Popisujeme svět v Matrixu, rozsáhlém počítačovém systému, na který jsou připojeni lidé žijící v něm svůj virtuální život. Tito lidé, jejichž mozek je napojen do Matrixu, si neuvědomují, že nežijí skutečný život a že je jim pouštěna do mozku virtuální realita. Jsou takto nevědomky využíváni stroji s umělou inteligencí, které převzaly dominanci na planetě. Tyto stroje efektivně chovají a pěstují lidstvo jen pro energii z lidských těl, díky níž přežívají.
Stroje ale protentorkát nechme úplně stranou a buďme zcela ponořeni do světa umělé skutečnosti, Matrixu.

Historie vzniku

3732609510_41285098c4_o.jpg

S rozvojem robotiky se zlepšovaly schopnosti strojů coby služebníků lidstva. Zvyšování kapacity jejich "rozumu" ale vedlo k postupnému sebeuvědomování. Poté, co jeden z robotů usmrtil člověka, se zvedla vlna odporu proti strojům a tyto se stáhly do vlastního teritoria, kde pokračovaly ve vlastním zdokonalování a reprodukci. Lidstvo nemělo zájem na vznikající nové kultuře a takřka od počátku s ní bylo ve válce. Stroje byly ale velmi schopný a nebezpečný protivník a konec konfliktu byl v nedohlednu.
Lidé se rozhodli odříznout stroje od jejich hlavního zdroje energie, od slunce. Nechali vypustit do atmosféry látky, které vytvořily tmavé a nepropustné mraky. Země se zahalila do temnoty.
Stroje musely vyhledat nové alternativní zdroje. Začalo tak největší utrpení lidstva, kdy sám člověk se stal předmětem výzkumu chladného kalkulu robotů. Během let stroje vyvinuly způsob, jak z lidského organismu čerpat energii. Aby lidé rychle neumírali, napojili jejich mozky na virtuální svět zvaný Matrix.
Lidstvo skomíralo. Povrch planety ovládly stroje. Jediná ohniska odporu se udržela v podzemí v malých buňkách nebo v tajných sídlech, jakým byl například Sion. Tito lidé se vždy pokoušeli najít způsob, jak zvrátit vítězství strojů, jak ochránit zbytek lidí připojených k Matrixu.

Způsob života

Lidé napojení na Matrix žijí své virtuální životy a neuvědomují si skutečnost vnějšího světa. Jsou v umělé realitě spokojení a jakýkoli násilný způsob vytržení do světa strojů pro ně znamená jistou smrt.

nell3d_4.jpg

Čas od času se některý člověk sám od sebe přiblíží uvědomění. Systém Matrixu brání probuzení, ale pokud do hry vstoupí hackeři, lidé od Matrixu osvobození, je možné člověka probudit a bezpečně uvést do pravého světa. Ne každý o to ale stojí a život v pravdě je poměrně nepříjemný.
Odpojení lidé se nejčastěji stávají členem posádek jednotlivých lodí. Lodě se pohybují ve starých podzemních systémech lidských měst a ukrývají se před stroji (nejčastěji se mohou setkat s Pátrači - Sentinely, kteří mají za úkol lodě vyhledávat a ničit). Lodě jsou vybaveny technikou, která umožňuje lidem znovu se připojovat k Matrixu a pomocí něj proti strojům bojovat.
Ve skutečnosti je to totiž stále jediný způsob, jak se strojům v boji rovnat.
Odpojení lidé - hackeři - tedy vsutpují do Matrixu a pomocí řady prostředků sabotují stroje. Vyhledávají další lidi blízké probuzení a shromažďují účinné zbraně. Protože si uvědomují, že jde o virtuální realitu, jsou často schopni obcházet fyzikální zákony.
Vedle posádek lodí existuje několik bází, měst nebo základen, kde žijí lidé, kteří se aktivně neúčastní boje proti strojům. Jedním takovým příkladem je Sion.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License