Malleus Maleficarum
kladivo.png

Kdy: červenec 2010
Kde: Potštejn
Pořádá: Eridor
Počet hráčů: 9
Účast: Na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj


Intro:

Píše se rok 1463. Českým zemím vládne Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, král dvojího lidu. Trůn pod ním se ale nejistě chvěje, z jedné strany kvůli tlaku Říma, ze strany druhé kvůli tlaku krále uherského, Matyáše Korvína. V tuto chvíli se ale celá moc českého krále doslova otřásá v základech. Jeho manželka, Johana z Rožmitálu, byla obviněna z čarodějnictví. Už to samo o sobě stačilo pro vyvolání rozruchu po celé zemi, mnozí katolíci volají po změně panovníka a kališníci zahanbeně mlčí. Vzhledem k mimořádnosti situace byla ustavena zvláštní inkviziční rada, která měla za úkol situaci posoudit, na základě výpovědi obžalované, která byla v tajnosti vyslýchána několika vybranými jedinci. Král ví, že pokud bude jeho manželka odsouzena, bude to znamenat jeho pád, a tak prosadil přítomnost svého zástupce na celém procesu a co víc, i jeho hlas při hlasování o konečném verdiktu. To ale rozhořčilo další evropské autority, které v odpověď vyslaly k procesu své zástupce a ani jim nebylo možné v dané situaci hlasovací právo upřít. Jako nestranná osoba mezi vyslanci byl pak určen zástupce jezuitského řádu českého původu. Osud Českých zemí je teď neodvratně spojen s osudem jediné ženy, ženy, která by podle mnohých měla zemřít na hranici.

Historické pozadí larpu zde

Info:

Kostýmová povinnost není striktně vyžadována, ale bylo by dobré mít na
sobě alespoň něco, co bude nastiňovat, jakou postavu hrajete(inkvizitoři
kutnu nebo róbu, civilní osoby např. varkoč).

Charakter postav není statický, může se ve hře vyvíjet.

Jména postav si určují hráči sami, měli by je ale oznámit organizátorovi
minmálně dva dny před začátkem PotkanConu.

Charaktery jsou primárně mužské, ale není problém přetvořit je na ženskou roli, vše je o domluvě.

Larp proběhne ve dvou bězích! Druhý běh se liší od prvního volným charakterem postav, zůstávají zachovány pouze jejich funkce.

Postavy

Po přihlášení dostanete dokument s popisem postavy. V dokumentu je nástin klíčových bodů, některá postava jich má více, některá méně, ale celkově se jedná o mou představu o tom, jak by postava měla přibližně vypadat. Na základě domluvy je možné postavu upravit. O postavy si pište na moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj
Postavy označené hvězdičkou už byly obsazeny.

*Hlavní inkvizitor – velice zásadový člověk, železná ruka církve a nekompromisní soudce

  • Přísedící inkvizitor první – proslýchá se o něm, že je kluzký jako had, což ale zatím nikdy nebylo s určitostí potvrzeno. Na svém kontě už má slušnou řádku odsouzených, některé i na vyšších místech a to i inkvizičních
  • Přísedící inkvizitor druhý – pravověrný křesťan, který věří ve spravedlnost, věrný nástroj církve, za svou nejvyšší autoritu pokládá(kromě Boha) papeže.
  • Přísedící inkvizitor třetí – má ve správě oblast kolem Plzně, nicméně některým se jeho politická angažovanost zdá přílišná a značně nevhodná

*Přísedící inkvizitor čtvrtý – poměrně mladý člověk, který byl do tribunálu dosazen na poslední chvíli kvůli smrti původně jmenovaného inkvizitora. Toto je jeho první proces, poměrně emotivní postava.
*Zástupce krále – nikdy to nebylo oficiálně vysloveno, ale očividně má za úkol zvrátit situaci ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Vhodné pro výmluvného člověka.
*Zástupce papeže – člověk vyslaný přímo z Říma se specifickými rozkazy od papeže.
*Zástupce Svaté Říše Římské – z větší části světská osoba, která má na jisté věci svůj názor.
*Zástupce jezuitského řádu jakožto nezávislá osoba – člověk narozený v Českých zemích, jinak ale silně věřící katolík.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License