Prezident
prezident.png

Kdy: 18. a 19. 12. 2015
Kde: Česká Třebová
Pořádá: Katoo, Gavroche
Počet účastníků: 8
Účast: V rámci Larpového dýchánku
Sdílet: Facebook


O hře

Úmyslem našeho larpu je nechat hráče prožít okamžiky ze životní dráhy prezidenta Emila Háchy. Z dráhy, která rozhodně nesměřovala k prezidentskému úřadu, nicméně v těžké situaci se neplánovaně protnula s nejvyššími patry politické scény. Bude se jednat o scénovaný, ne však nezbytně do důsledku naskriptovaný komorák, kde hlavní náplní bude zejména práce s informacemi a nezbytnost se rozhodnout na základě neúplných nebo nepřesných zpráv. Chceme prozkoumat neznámé stránky vlastně celkem neznámého muže a sestavit lidský obraz, který by mohl do jisté míry reprezentovat značnou bezvýchodnost, která je nejen pro dobu jeho vlády typická.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License