Larp Nový svět 2014
drd.png

Kdy: 10. - 16. 8. 2014
Kde: Chvalkovice
Počet hráčů: cca 20
Organizátoři: DrD Jaroměř
Kontakt: zc.manzes|lohkaj#zc.manzes|lohkaj
Vlastní stránky: http://www.drd-jaromer.estranky.cz/clanky/tabor---larp--novy-svet--iii---2014.html


Legenda

Legenda
(jak je vyprávěna z pohledu lidí)
Žijeme uprostřed velké říše. Táhnoucí se od severních neprostupných hvozdů, kde je les tak hustý, že i světlo se do něj bojí vstoupit, až po jižní skaliska, která jsou vyšší nežli mraky a strmější než opevnění hradu. Na západu i na východě se rozkládá oceán. Ti, co měli odvahu a pluly dál nežli měsíc od říše, se buď nevrátili, nebo jim už mysl neslouží. Blábolí o obřích hadech polykajících celé lodě, o vlnách vysokých jako hradní věž, o místu, kde se oceán láme v obrovský vodopád, na jehož dno ani kraje nelze dohlédnout.
V celé říši se střídá rok co rok léto se zimou a zima s létem. A to už po staletí. Jsou tomu však necelá dvě století, kdy se píše o zimě a tmě, která trvala celá desetiletí. Jedni povídají, že bůh ztrestal ty, co v něj přestali věřit. Seveřané říkají, že světlo a teplo se dostalo do nesprávných rukou a ty ruce svou neopatrností způsobily vekou katastrofu. Světlo a teplo bylo spotřebováno na dlouhá léta dopředu. Barbaři věří, že ona desetiletí tmy a zimy spolu bojovali bohové a na naši říši tak zapomněli.
Celé generace středu říše však byli pracovité a rozumné. Řemesla u nás vzkvétala, zemědělství zvládlo uživit všechny, a ještě zbývají zásoby. Stále více lidí se věnuje umění, studiu architektury, léčitelství i magii. Našim válečníkům se dostává prvotřídního výcviku a zázemí. Lidská říše je řízena v rámci jednotlivých měst, která řídí jednotliví konšelé. Města každé tři roky volí královské město, jehož konšel je logicky také nejvyšší hlavou říše. Konšelé jednotlivých měst si sestavují městskou radu. V radě je pět představitelů. Jedením je velitel gardy města, druhým městský kardinál (nejvyšší duchovní), třetím jeden z řad řemeslníků, představitel bohatých-šlechty a jeden vzdělaný v umění, architektuře či magii. Nového konšela po jeho smrti volí rada ze své řady. Nového člena rady volí konšel.
V současné době je už rok vládcem říše Jaroměřský konšel Slavoj. Původně městský kardinál. Město pod jeho vládou vzkvétá, v říši nejsou žádné nepokoje, lid je spokojený. Jelikož je Jaroměř nejsevernějším městem říše, a často je místem uprchlíků ze severu, Slavoj nedávno vyslal na sever skupinku kněží, aby chudým seveřanům sužovaným hladem a rozbroji pomohla. Výprava posledního holuba poslala před více než měsícem. Jiné zprávy ze severu nejsou k dispozici. Rada zasedla a promýšlela, jak v dané situaci bude dál pokračovat. Nechtěla riskovat životy dalších vyslaných kněží, nechtěla posílat gardu, aby nevyprovokovala střetnutí. Rada nakonec rozhodla o vyslání malé skupiny. Každá z frakcí nabídla své nejlepší lidi. Garda bojovníky, universita magie nejnadanější studenty, také řemeslníci a léčitelé přislíbili dobrovolníky ze svých řad. Šlechta tučný měšec zlatých na vybavení, zásoby a odměnu. Teď už zbývá jen poskládat družinu a vyrazit zjistit, co se stalo. Poslední holub od kněží přinesl zprávu, že si pronajali starý dřevařský srub za severskou osadou nazývanou Chvalkovice…
Lidé – Žijí ve středu říše na území bohatém na kovy, nerosty a další suroviny. Půda je zde úrodná, podnebí mírného pásu. Lidé se naplno věnují řemeslům, studiu všeho druhu, jako jediní také řádnému studiu magie. Velká část populace je věřící. Lidi charakterizuje řád, pokrok, řemeslo… Na tomto území také začínáte svůj příběh. Odsud pravděpodobně pocházíte, zde máte své domovy.
Barbaři – Žijí na jihu říše, na území plání, hor, skal. Jejich říše je neúrodná, chudá na kovy a nerosty. Zima je tu suchá a mrazivá, léto horké a také bez vody. Barbaři nemají rozvinutá řemesla, nežijí v uspořádané říši. Žijí v kmenech se svými vlastními pravidly. Mezi kmeny občas vypuknou rozpory. Jinak nejsou nepřátelští, pokud zrovna nejsou sužování hladem. Děti barbarů, kteří odešli z jihu do středu říše, se často stávají nejlepšími místními válečníky, zejména pro jejich přirozenou loajalitu, neméně pak pro jejich bojové nadání. Barbary charakterizuje tradice, soudržnost, čest.
„Barbaři se od lidí liší pouze minimálně, zpravidla bývají celkově mohutnější a více zarostlí (vlasy, vousy, chlupy). Ti jižní nosí převážně kožešiny, které jim slouží i jako účinná zbroj do bitev“
Driádi – Žijí na severu říše, na území zarostlém hlubokými lesy, na území plném divočiny. Léto je tu teplé, často deštivé, zima mírná, ale plná sněhu. Spíš než dobytek tu potkáte divokou zvěř. Před staletími tu prý byla také vyspělá města, věhlasem a velikostí přesahující ta lidská. Dnes jsou zprávy pouze o zarostlých rozvalinách s pár obyvateli. Informací je jen málo a území je zřídka navštěvováno. Pokud nějací driádi žijí ve středu říše, nejspíš je nepoznáte. Utekli z té kruté divočiny a žijí poklidný život mezi lidmi. Driádi jsou charakterizováni nespoutaností, emocemi, prožíváním, jedinečností.
„Driádi se od lidí také téměř neliší. Zpravidla jsou menší a subtilnější, jsou celkově méně zarostlí. Často mají zálibu v barevném zkrášlování se a od přírody jim občas rostou i vlasy pestřejších barev nežli je obvyklé. Mohu mít i různé „deformace“ uší. Větší, menší, protáhlejší, větší boltec…)“


O hře

Z prostředí světa zapomenuté civilizace faunů, zaniklého světa dryád a vzkvétajícího světa lidí jste už zažili dva letní tábory. První pod názvem "Nový svět", druhý nesl podtitul "Návrat spasitele" V roce 2014 vás čeká tažení s podtitulem "Zánik světa", který nám uzavře trilogii z tohoto prostředí. Na vaši účast se těší organizátoři Jakub, Ada a hostinský Dan.

Přihlášky a platbu za tábor je potřeba odevzdat do 30.6. 2014. Předběžně si zarezervujte místo odesláním emailu na adresu: zc.manzes|lohkaj#zc.manzes|lohkaj (kdo se hlásí, za jakou postavu jede) Počet míst pro účastníky je striktně omezen počtem 17 míst! Kdo propásne včasné přihlášení nejede. kapacita tábořiště je omezena. Věk účastníků je limitován min. 11 lety a fyzickými předpoklady ujít denně 20km s batohem. Zájemce o letní tábor musí taktéž absolvovat minimálně jeden víkendový larp s naším DrD kroužkem.


Pravidla

existují kvůli dvěma věcem: 1) kvůli bezpečnosti - to abychom si (hlavně během boje) neublížili 2) kvůli možnosti hrát si na věci, které reálně neexistují (červený míček místo ohnivé koule, hráč mávající rukama letí apod.).

Postavy

Každý z hráčů hraje během hry zvolenou postavu. Postavu si můžete vytvořit libovolně podle svých představ kombinací různých dovedností a schopností. Postava je ale dána i svojí povahou, minulostí apod. Hráč by měl vymyslet celý charakter a s tím se ztotožnit, přebrat minulost, zájmy, zvyky, názory, chování, cíle a informace své postavy a jasně ji oddělit od sebe sama. Právě dobré hraní postavy (roleplaying) je jednou z nejvíce ceněných věcí na každé hře.

Spolupráce mezi hráči

Životy, mdloby a spánek

Agónie a smrt

Zbraně

Boj


Zbroj má kvalitu 1-X a právě tolik útoků zbraní o celkovém součtu životů dokáže zbroj vykrýt, stačí hned po útoku nahlásit ”Zbroj” (útoky nemusí zasáhnout přímo zbroj). Vypotřebovaná vykrytí lze kdykoliv opravit u kováře nebo řemeslníkem. Zbroj musí být reálná, ale nemusí být realistická (jekorové pláty místo kovových, řídká kroužkovka apod.). Kvalitu vaší zbroje určí na začátku hry organizátoři: 1 - 3 za vzhled a za to jak vás omezuje (hmotnost, pohyblivost). (1-2 lehká zbroj, 2-3 těžká) Do zbroje se počítají i rukavice a přilba. Zbroj hlavy navíc chrání před omráčením a zbroj krku před upířím kousnutím.

Psychické útoky

Zajatci a obírání

Předměty - Barevné označení

Létání

Čas

Hodnocení kvality vybavení:

- každé vybavení má tolik bobů kvality, jak vypadá


Dojmologie

(převzato z jejich stránek)

Kronika - uvodní minilarpík

Kronika tábora - Zánik světa verze od Míši:

Kronika od Vlačáka a Franty:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License