Proklatě dobré kuře
logo%20kopie.png
kure.png

Kdy: 13. 9. 2012 od 17:00
Kde: Pardubice, skautská klubovna
Pořádá: LarPard, Zak, Roslav, Toril, Spize, Amuldur
Počet účastníků: 7
Účast: na oznámení na kontaktní e-mail
Vstupné: 50 Kč
Kontakt: zc.drapral|valsor#zc.drapral|valsor
Sdílet: Facebook


Úvod

V blíže neurčené blízké budoucnosti dosáhly ekologické problémy - ať již byly způsobeny člověkem či nezávisle na něm - zásadní hranice. Teplotní extrémy způsobily do té doby nepříliš očekávaný efekt. Zásadní způsobem se narušil koloběh vody. Všeobecné celosvětové sucho přineslo téměř úplnou likvidaci biosféry. Je pochopitelné, že se zcela zhroutilo zemědělství a tím i produkce potravin. Sotva byly zdroje vody k uhašení mučivé žízně, na nic jiného jí nezbývalo. Narušení ekosystému se přeneslo i do světových oceánů, takže i tento pramen potravy vyschl. Zavládl celosvětový hladomor.
Lidstvo spíše než ke svým vůdcům, od nichž již žádnou pomoc neočekávalo, vzhlíželo k vědeckým kapacitám. Ani zde se však řešení dlouho nenacházelo. Pak spatřil světlo světa vynález Wilfreda J. Fergussona. V laboratoři dokázal úspěšně množit buňky kuřecího masa a v poměrně krátké době převést tuto technologii do úrovně průmyslové. Rychle se rozrůstající továrny korporace, nazvané s trochou ironie FFC (Fergusson's Foods Company) dosáhly několika efektů:
Především zvládnutí hladomoru. Wilfred J. Fergusson se stal nejopěvovanějším člověkem. Lidstvo bylo víceméně uspokojeno. Svět však nebyl stejný jako předtím. Prohloubily se rozdíly mezi Západem (Evropa a Severní Amerika) a zbytkem světa. Výrazně se zvětšily rozdíly mezi bohatými a chudými. Protože se na několika málo místech podařilo zachovat zbytky biosféry, ti nejbohatší si mohli dovolit standardní potraviny, dokonce i zeleninu. Pro běžného člověka byla zelenina velmi vzácná, až nedostupná. Potřebné vitaminy byly vyráběny synteticky.
Wilfred J. Fergusson se stal člověkem velmi bohatým a velmi mocným. Stál v čele FFC, organizace, která se stala mocnější než všechny vlády světa. Bezpečnostní služba této korporace byla mocnější než tajné služby. Tím pádem společnost, zdánlivě pořád fungující na demokratických principech, získala nádech skryté totality. Po jistých, neověřených, ale přesto rychle se šířících zprávách, lidé začali členům bezpečností služby FFC říkat gestapáci.
Lidstvo ale najednou musí čelit další hrozbě. Především v Africe a Asii se šíří nebezpečná smrtelná nemoc, způsobená virem Bolobo.
Dříve, než jsou zaujmuty nějaké postoje a názory k řešení této nové situace, Wilfred J. Fergusson umírá a žezlo firmy plánovaně přebírá jeho syn Robert C. Fergusson.
Hra začíná na poradě v jedné z redakcí British Daily Mirror, která byla pověřena natočením dokumentárního pořadu o Wilfredu J. Fergussonovi. Dílo je v podstatě hotové, má být za dvě hodiny vysílané. Někteří členové redakčního týmu mají však dojem, že vládnou informacemi, které by bylo vhodné do dokumentu zařadit. Ale vůbec nejsou jednotní v tom, co zařadit, a nakonec ani pořádně neví, co vlastně tedy nového ví…

O hře

Proklatě dobré kuře je diskusní larp z novinářského prostředí pro 7 hráčů. Lze očekávat práci s informacemi, tajemstvími, množství intrik, zapletených vztahů a zřejmě i nějaké to morální rozhodování.

Dojmy

http://wiki.larpy.cz/Proklat%C4%9B_dobr%C3%A9_ku%C5%99e


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License