Konflikt I
theory.png

"Vítejte u článku ze série Jak hrát! Dnes si probereme jeden z nejzajímavějších prvků, a to konflikt. Vymyšlení konfliktu na začátku hry vám ušetří spousty času později…. takže čtěte a užívejte si!"
Článek byl původně určen pro Vypravěče stolních rolových her, nicméně některé postřehy o významu a výstavbě konfliktu jsou snadno přenositelné také do prostředí larpu. Autorem je Chris Chinn, o překlad se postaral Jindra "Riwi" Kára spolu s Eridorem a Darien. Originál je k vidění tady. Toto je jeho první část.

Sdílet: Facebook


Na co je dobrý konflikt?

Hráči vždy mají dobré nápady "co dělat": jakmile se podívají na nějakou roli, tak si jen pomyslí: "Co na tohohle chlápka sedí?" No a konflikt je úplně to samé, akorát pro tvůrce hry. Konflikt je to, na co se můžete podívat a říct si: "Co by byl zajímavý důsledek toho, co by se tu (rozuměj v konfliktu) mohlo odehrát?"

Konflikt je váš tahák pro to, co se bude dít dál

Konflikty vám dovolují přijít se zajímavými situacemi a událostmi, aniž byste museli mít předpřipravené úplně všechno. Ačkoliv použijete-li předem připravenou zápletku, dobrý konflikt vám pomůže ji ještě vylepšit. Konflikt je takový tahák pro improvizaci. Lidé se často bojí a myslí si, že improvizace znamená vyřešit to celé sám. Ne: máte konflikt, skupinu zajímavých postav, takže můžete během minutky dát dohromady cokoli. Dejte si na čas, přijďte s dobrým konfliktem už při vymýšlení hry, při jejím začátku, a uvidíte, jak se vám vložená snaha vrátí.

Co je konflikt doopravdy?

Konflikt nastává, když spolu dva nebo více lidí nesouhlasí a rozhodnou se jednat.

Toto se děje, pokud zúčastnění nechtějí nebo nemohou uzavřít kompromis (ať již to vyplyne ze situace, nebo prostě z jakéhokoliv důvodu nemají zájem). Druhá klíčová část je, že prostě nechtějí nechat věci být.

Konflikt dělají lidé! Lidé!

Konflikt je jen tak zajímavý jako postavy v něm.

Konflikt je interakce mezi postavami, není to „věc" sama o sobě. Existuje pouze proto, že máte vzájemně nesouhlasející postavy, které dělají zajímavé věci. Různé postavy vytvářejí různé konflikty, i kdyby se jednalo o stejnou věc. Je tvořen lidmi, které zahrnuje. Proto je dobré mít hlavní postavy stejně zajímavé jako protagonisty (předpokládám, že autorovi jde o charaktery CP stojících v konfliktu s postavamí hráčů, pozn. překl.). Vždy se soustřeďte na to, „proč" je postava zapojena do konfliktu.

Hráčova role v konfliktu

Důležitým a nezbytným rozhodnutím je, kdy se formují role postav učastnících se konfliktu. Stane se tak už před začátkem hry nebo až v průběhu? Je jasné už před hrou, na kterou stranu se postava přikloní, nebo bude na hráči, aby se rozhodl během samotné hry?
Tato otázka je velmi důležitá, protože první varianta výrazně omezuje možnosti hráčů a funguje nejlépe u her s pevnou kostrou. Druhá možnost je prakticky nepředvídatelná a vyplatí se při hrách s důrazem na RP. Tak jako tak, toto by se mělo ještě před hrou probrat s hráči.

Vytváření konfliktu

Nejraději začínám jedoduše a propracovávám se nahoru.

Vymyslete dvě nebo tři postavy v konfliktu a určete, proč se ho účastní a co dělají (nebo se právě chystají udělat), aby změnili situaci.
Příklad, který mě právě napadl, je zde:
Darius zařídil své dceři, Aleně, sňatek z politických důvodů.
Darius dohodl, že se jeho dcera Alena provdá na důkaz spojenectví. Ona místo toho plánuje uprchnout se svou pravou lásku. Darius je vůdce klanu a hodlá tímto sňatkem zajistit pro svůj lid bezpečí s novým silným vůdcem v čele. Alena nicméně zdědila otcův nezkrotný temperament a tvrdohlavost z jeho mládí. Dohromady to zavání problémem…

Pokud vás nenapadá konkrétní situace, na kterou by se tohle dalo použít, mám tu čtyři metody, které dobře slouží jako prvotní nápady.

Rovnováha sil

Celá myšlenka, na které rovnováha sil stojí, je výběr jedné ze tří situací vedoucích ke krizi a konfliktu. Všimněte si, že rovnováha sil je úzce propojena s myšlenkou Odměny (viz níže).

Nikdo nemá moc

Osoba u moci byla buď nedávno odstraněna (zabita, zmizela, odešla do exilu či na odpočinek, propuštěna, onemocněla, zešílela…) nebo se prostě nedávno objevila možnost uchvátit Odměnu (objevena, vytvořena, nalezena…).

Někdo má moc, ale neměl by ji mít

Kdokoli, kdo je u moci, buď zneužívá svého vlivu na Odměnu, je nekompetentní, nedbalý, nebo neschopný dostát svým povinnostem. V jakémkoli případě bude osoba konfrontována, což povede ke konfliktu.

Někdo, kdo chce moc, by ji neměl mít

Tato osoba buď potenciálně zneužije vliv, který by měla na Odměnu, nebo je neschopná dostát svým budoucím povinnostem spojeným s mocí. Jelikož daná osoba postrádá schopnosti nebo úsudek potřebný k obsazení dané pozice, bude nucena využít pokoutné nebo kontroverzní metody k jejímu získání.

Aplikováno na příklad uvedený výše: konflikt probíhá o to, kdo rozhodne, koho si Alena vezme. V současné chvíli je situace vyhrocena a u moci není nikdo.

Skupiny v konfliktu

Vytvořte dvě nebo více skupin účastnících se z libovolného důvodu konfliktu. Několik příkladů:

 • Politické skupiny (strany nebo faktičtí rebelové)
 • Náboženské skupiny (náboženství, kacíři, kulty)
 • Vojenské skupiny (armáda, milice, městská stráž)
 • Etnické skupiny (většina, minority)
 • Kriminální skupiny (organizované, dočasné)

Dvě či více skupin vstoupí do konfliktu a postavy, které jsou součástí daných skupin, jsou díky tomu zavlečeni do konfliktu také. Je důležité si všimnout, které skupiny mají moc, které od ní byly nedávno odstraněny a které jsou na vzestupu k ní. Také je dobré přijít s několika postavami, které pracují pro více stran nebo bojují proti skupině zevnitř.

Šmejd

Jedna z nejlehčích cest, jak vytvořit konflikt. Šmejdi neustále tvoří konflikty v reálném životě stejně jako v příbězích po celém světě. Prostě vytvořte postavu šmejda. Potom mu dejte moc.
Často je šmejd buď mocný nebo manipulující / vydírající někoho, kdo moc má, a proto s ním nikdo nemůže jen tak zatočit. Takováto postava může být úhlavní nepřítel nebo jednoduše někdo, kdo dělá celý konflikt ještě horší.
Není to vůbec těžké, prostě vzpomeňte na libovolného otravného idiota ze svého života a ještě ho trochu pokazte, dejte mu do ruky moc a nechte ho kazit důležité věci.
V našem příkladu jsem nevytvořil žádného šmejda, ale abychom i tomu učinili zadost, řekněme, že Alenin oficiální snoubenec Sen je egoistický šmejd. I když Alena uprchne s milencem, Sen nejspíš způsobí nějaké závažné problémy (což také ospravedlňuje, proč si ho Alena nechce vzít).

Tři zálohy

Nakonec, když vás pořád nic nenapadá, tu mám tři základní scénáře, které můžete libovolně vzít, smíchat, rozřadit nebo upravit podle svých potřeb. Jsou značně univerzální a v podstatě vždy splní svůj účel:

 • Milostná aféra (trojúhelník, zakázaná láska)
 • Boj o moc
 • Příkoří (současné nebo staré)

V našem případě je Alenina situace spojením milostného trojúhelníku a boje o moc.

Odměna

Pokud už máte základní představu o účastnících konfliktu, je další částí výběr toho, co je v sázce, nebo toho, o co bojují. Konflikty jsou vždy o kontrole nebo moci nad něčím.

Například nad:

 • člověkem / lidmi
 • místem, budovou nebo zdroji
 • událostí.

Povšimněte si, že sázky mohou mít různé úrovně, nebo může jít o víc než jen pár drobností. Dvě nejdůležitější věci, na které si musíme u sázek dát pozor, jsou:

 • koho to ovlivní?
 • co to pro ně znamená? / Jak daleko zajdou?

Z příkladu nahoře je vidět, že je to konflikt o tom, kdo si Alenu vezme, tedy jinými slovy o kontrole na Aleniným životem. A protože její otec domluvil politický sňatek, tak to, koho si vezme, také ovlivní její klan. Takto její snoubenec zvyšuje sázky o kontrolu nad lidmi.

Ostatní příklady které lze využít:
Milostný trojúhelník
Toto je o kontrole nad tím, kdo s kým bude mít vztah, nebo o kontrole nad osobou.
Mysterium
Toto je o kontrole nad jedním nebo více důkazy, jež potvrzují či popírají pravdu.
Nespravedlnost
Toto je o kontrole nad osobou / lidmi, jež byli obelháni, a těmi, co spáchali zločin.
Svoboda
Toto je o kontrole nad osobou nebo lidmi.
Válka / Politický boj
Toto může být o kontrole nad lidmi, zemí nebo zdroji.


Publikováno 19. 3. 2012

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License