Karavana
karavana.png

Kdy: 19. 7. 2014
Kde: Pardubice
Pořádá: Martina Jindřiška Drabinová a Jakub Trizuljak
Počet účastníků: 7
Účast: V rámci festivalu Gamecon
Odkaz: http://gamecon.cz/larp/karavana
Sdílet: Facebook


O hře

V dálné Arábii se rozkládá Rub-Al-Khálí, královna pouští. Projít se jí nikdo neodváží sám, brzy by ztratil cestu i cíl. Jedinou bezpečnou volbou, jedinou možností, je připojit se ke Karavaně.

Každý ze sedmi poutníků má své vlastní důvody, proč tuto nebezpečnou pouť podniká.

A čím hlouběji se noříš do vyprahlé pustiny, tím větší zkoušky osudu tě čekají.

Tvůj život už nikdy nebude stejný. Písky času jsou neúprosné. A na řadu přijde i tvůj příběh…

Karavana je komorní dramatický larp, v němž se každý z hráčů na určitou chvíli stane vypravěčem, a tímto způsobem posouvá příběh dopředu. Pokud rádi posloucháte příběhy a máte odvahu se postavit před druhé a příběh i vyprávět, je tato hra právě pro vás. Pokud však čekáte spoustu akce a souboje šavlemi, doporučujeme ohlédnout se po nejbližší dřevárně.

Karavana je výpravnou hrou pro všechny smysly, na níž obléknete arabský šat, pochutnáte si na exotických pokrmech a ucítíte vůni santalu a růžového dřeva.

POZNÁMKA: V ceně hry je herní občerstvení a zapůjčení kostýmu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License