Indiánská válka 2010
indi.png

Kdy: 18. - 20. 6. 2010
Kde: Lesy u Ždírce nad Doubravou, blízko Havlíčkova Brodu na Vysočině.
Pořádá: Siky, Jari
Počet hráčů: max. 80
Vlastní stránky: http://indianskavalka.webpark.cz/
Účast: po domluvě
Kontakt: zc.manzes|drahciR.arokyS#zc.manzes|drahciR.arokyS


O hře

Jedná se původně o trampskou hru, mohli bychom ji zařadit do vzdáleně příbuzné kategorie takzvaných LARP her (neboli hraní naživo). Hra se netváří jako čistá indiánská stylovka, tzn. účast ve hře není podmíněna dokonalým oblečením a vybavením v duchu doby. Přesto však z pozice pořadatelů stále více sílí snaha tento prvek hry zdokonalovat. Týká se to zejména stálých, každoročních účastníků, kteří by měli dbát na to, aby právě na tomto zapracovali.

Znovu podotýkám, že hra není prvoplánově postavena jako stylová bitva v duchu oživené historie, nicméně jako pořadatelé bychom chtěli kormidlo této hry do tohoto směru natočit. Bereme však v úvahu možnosti účastníků a zdůrazňujeme jiné silné stránky této hry.


Cíl hry

Pro každého může být trochu jiný. Většinou jde o boj, hledání nepřátelského tábora, loupení předmětů kmene, stopování, lovení a zajímání nepřátel, případné rabování potravinových zásob. Nebo prostě pokojný život v lese na pozadí pohnutých událostí…

Pravidla pro životy a boj.

Každý bojovník má na levé straně hrudi na niti zavěšeno dřevěné kolečko, camrátko (svůj život) se jménem nebo značkou válečníka. Když má válečník (válečnice) svůj život připevněn na hrudi, může bojovat s nepřítelem. Ve chvíli, kdy je tento život nepřítelem utržen, nesmí být již kladen žádný odpor, v případě, že se vítěz stále dotýká poraženého, ten nesmí ani utíkat a po dobu držení (fyzického kontaktu) se stává vítězovým zajatcem.
Vítěz může poraženému odebrat všechny u něj nalezené životy a to i ty, které předtím získal od jiných nepřátel. Navíc může poraženému zabavit veškeré jídlo, pití a tabák. Nesmí se brát žádné osobní věci, zbraně a šípy z toulce.
Poražený se může opět zapojit do hry až po připevnění nového života. Lze používat i životy nepřátel. Poražený může vítězi utéci hned v tu chvíli, kdy ho vítěz přestane držet nebo mu jinak znemožní útěk.
Zajatce lze spoutat, ale nesmí mu být způsobena úmyslně bolest ani úmyslná škoda na jeho osobních věcech (kromě jídla).
Při dobytí tábora lze postupovat jako při vítězství nad bojovníkem.
Souboj probíhá na dálku i na blízko.
Pro boj na dálku se používají luky s bambulovými šípy.
Z bezpečnostních důvodů se nesmí střílet na nepřítele ze vzdálenosti menší než 5 metrů. Bambuláky musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít ke zranění nepřítele, deformační zóna nesmí být příliš tvrdá a musí být minimálně 2 cm silná. Je dohodnuto, že kvalitu a bezpečnost bambuláků vyzkouší náčelník skupiny nejdříve na jejich majiteli.
Při zasažení šípem na kteroukoliv část těla platí pravidlo, že zasažený padne k zemi a nesmí se po dobu dvou minut nijak zapojovat do hry a musí zůstat zcela pasivní. V této době může býti protivníkem doražen (skalpován) sebráním jeho života (dřevěného kolečka).
Používání bambulových šípů může být výhodou pro menší armády, kde si můžou ze zálohy zredukovat počet nepřátelských bojovníků na pro sebe únosnou míru.
Pro boj na blízko jsou určeny životy (dřevěná kolečka).
Jakmile je život utržen, bojovník je vyřazen ze hry, do doby, kdy je schopen připevnit si život další. V zajetí nelze bojovat, nesmí být kladen odpor. Zajatec může být adoptován.
Ve chvíli, kdy dojde k boji muže proti muži ani jeden ze soupeřů nesmí mít nic v ruce. Údery jsou zakázány.

V boji to může vypadat takto:
Zasáhnu nepřítele bambulákem. Ten klesne zraněn na zem a musí počítat v sekundách do 120. V tuto dobu mám jedinečnou možnost ke zraněnému doběhnout a dorazit ho, skalpovat, případně zajmout (v konečném součtu se započítávají pouze získané - utržené životy).
Pokud se v této době ke zraněnému nedostanu, zasažený po uplynutí doby vstává a bez utrženého života se opět zapojuje do hry.
Zde také záleží na tom, zda ho jeho spolubojovníci nechají „zraněného“napospas nepříteli, nebo ho ochrání a případně odtáhnou do bezpečí než se vzpamatuje a probere se (po uplynutí předepsaného času).
Pokud se v této době ke zraněnému dostanu, utrhnu mu život a držím ho. Ten nemůže utíkat. Prošacuji ho a vezmu mu další životy. Pak s ním naložím dle svého uvážení.
Může dojít i k boji na blízko bez zranění bambulákem. K tomu dochází, pokud se přiblížím pod 5 m. Zde již k výstřelu z bezpečnostních důvodů nesmí dojít. Zde rozhoduje rychlost a hbitost bojovníka.
Není dovoleno v průběhu boje spojovat dvě armády v jednu (např. za účelem podrobení třetí).

Stížnosti

Všechny stížnosti na průběh bojů a války budou řešeny v průběhu války pořadateli nebo po skončení války radou náčelníků všech zúčastněných armád. Viníci budou po zásluze potrestáni.

Čas + úkol.

Válka začíná v pátek ve 12:00 a končí v neděli ve 12:00, probíhá na vyznačeném území. Každá skupina má svůj „předmět kmene“. Je to jakákoliv věc (dýmka, sekera), který si válečná skupina předem určí. Tento předmět může být v táboře anebo ho skupina může nosit s sebou. Platí ale pravidlo, že předmět kmene musí být v táboře umístěn na viditelném místě a nosit se musí také viditelně (např. nesmí být přenášen v tašce apod.) Předmět po uloupení má cenu tolika životů, kolik má skupina bojovníků.
Úkolem každého válečného spolku je během války získat co nejvíce nepřátelských předmětů a životů. Při ukončení boje se vítězem stává ta armáda, která jich nashromáždí nejvíce (odměnou vítězů je pak radost z materiálních ztrát nepřítele).
Počítají se životy získané (utržené) v přímém boji (tzn. počet zabitých nepřátel). Nepočítají se životy získané jiným způsobem např. uloupené životy v táboře.

Pravidla pro předměty kmene

Každá skupina má svůj předmět, který chrání před nepřítelem a označuje s ním svůj tábor nebo ho přenáší.
Předmět kmene nesmí během války opustit válečné území. V případě, že pronásledovaný bojovník s předmětem přeběhne hranice území, automaticky předmět připadá pronásledovateli.
Je vždy umístěn v táboře na viditelném místě a nesmí být nikde uschován. V případě přepadení tábora může být odnesen, např. na další tábořiště. Tábor se může volně přesouvat po válečném území (společně s předmětem). V případě získání dalších předmětů musí být všechny tyto předměty pohromadě.

Místo:

Území obklopuje přirozená hranice, která se skládá z lesní asfaltové silnice (kam je zákaz vjezdu) a z ostatní strany hranice končí tam, kde končí les a začínají louky, případně rybník. Na hranici se nacházejí dvě studánky. Každá armáda bude mít k dispozici podrobnou mapku území.

Oblečení:

Není bezpodmínečně nutné přijet na válku v naprosto věrohodném obleku válečníka.
Pokud však přijedete jako indián, měli by jste mít alespoň základní atributy lesního indiána, tzv. leginy, bederku, košili.
Tedy nejsou v žádném případě vhodné maskáče nebo džíny.
Je však brát též v úvahu charakter boje a možnost, že může dojít k újmě na oblečení.
Celý víkend se spí venku, takže věci na ven a do lesa jsou samozřejmostí.
Čím více si s sebou vezmete jídla, tím více můžete potěšit své nepřátele…


Dojmologie

Siky

Zdarec válečníci!
Dovolil bych si za sebe malou rekapitulaci. Myslím si, že i přes to relativní mokro v lese byl letošní ročník velice vydařený. O co méně se bojovalo v sobotu o to více jsme si to užili v neděli na jezírkách.
Je dobré, že se letos objevila i nová skupinaka - Odžibwejové, a že se nebáli vyrazit i ve třech. I v tolika lidech jsou šance dobré, což nám ukázali vloni Tabakové.
Mě osobně mile překvapily ceny na dece v závěru boje. Některé byly skutečně hodnotné (já jsem si vybral věc, ze které mám opravdu radost). Tím to však nemyslím abychom nasazovali laťky nějak vysoko, nechme to tak, jak to bylo původně řečeno.
Uvidíme, co bude příští rok, ale chystám změnu. Příští rok místo Irokézů se vytvoří pravděpodobně nová skupina i s novým válečným náčelníkem. Chystám se odejít do sachemského důchodu, což však neznamená, že vás nebudu i nadále kosit jako obyčejný válečník. Možná se nechám najmout i jako žoldák
Chtěl bych všem poděkovat za účast, a jsem moc rád, že celá akce proběhla hlavně bez zranění.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License