Slavnost zpívajícího kamene

Kdy: 4.-6. 7. 2016
Kde: Letohrad
Uvádí: Zorin
Počet účastníků: 2 muži, 1 žena, 3 obojetní
Účast: V rámci festivalu HZNM-con
Odkaz: http://hznmcon.tntsystems.cz/larpy
Sdílet: Facebook


O hře

Za časů dávných šamanů, hrdinných náčelníků a udatných lovců, uprostřed velké úrodné pláně plné kukuřice, se zrodil zpívající kámen. Za úderů kmenových bubnů a jistého rytmu chřestidel šamana jménem Bubnoval až zem se třásla, byl z hudby utkán tento mocný kámen. Navždy odstranil chmury z našich duší a přinesl sluneční svit do našich srdcí. Nejlepší válečník kmene zvaný Řval až skály pukaly svými schopnostmi prokázal čest nosit kámen, nicméně se stal hromem a zneužil moc tohoto kamene. Však náčelník Uspal medvěda svým zpěvem zchladil žár v srdci Řval až skály pukaly, stal se vánkem a rozdělil zpívající kámen mezi tradice ctící soukmenovce. Ti si předávají části kamene z generace na generaci. Jednotlivé části kamene se setkávají pouze na závěr Slavností povznesení šamanovy duše a kámen se na krátkou chvíli probouzí. Pak duše zemřelých souzní s duší šamanovou a splynou s hlasem Matky Země.

Slavnosti povznesení šamanovy duše jsou již téměř u konce, do vašeho týpí zřetelně proniká halas doposud neutichajících oslav. Neuteče mnoho vody v bystřině a bude na vás probudit Kámen a oblažit srdce členů vašeho kmene jeho zpěvem. Ovládnete svá ješitná srdce? Pamatujete si vše, co máte? A hlavně, neztratili jste nic?
Právě vy máte tu čest zakončit slavnost složením, a hlavně probuzením Zpívajícího kamene. Každý z vás má jednu část a znalost jiné části. Nicméně nesmíte zapomenout na všechny z tradice vyplývající povinnosti, které je nutno naplnit během samotného Probuzení. Podle starých tradic se totiž musí před Probuzením urovnat všechny křivdy, jinak nedojdou duše zemřelých klidu.

Tento LARP byl vytvořen během 24 hodin v rámci akce NaLARP v Lipníku nad Bečvou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License