Charaktery

Denní hlídka

Ideály Temných spočívají ve svobodě jednotlivce. Každý z nich myslí primárně sám na sebe a řídí se vlastními zákony. Pokud to jde, nenechají se nikým a ničím omezovat. Temní jiní dostávají energii z negativních emocí. Poslušnost Temného se většinou získává metodou „cukr a bič“.

Noční hlídka

Ideály světlých se dost podobají ideálům komunismu. Světlí chtějí dosáhnout rovnovážné společnosti kde se má každý dobře a nebojí se k tomuto účelu použít jakýchkoliv způsobů. Jejich organizační struktura je pevná a podřízený poslouchá nadřízeného. Hlavně mladší světlí bývají idealisti. Získávají energii z pozitivních lidských emocí.

Bratři Šauškinové

Spolek upírů, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli trénovat sání lidí, tak aby je nezabili, a všeobecně se snaží o nápravu upíří reputace.

Kotle a košťata s.r.o.

Hlídky spolu vedou neustálý boj, a v boji je potřeba artefaktová výbava. Smíšená skupina Jiných si zde našla možnost pohodlného živobytí.

Nadace Naděje

v Pardubicích sídlí i pobočka Nadace Naděje, organizace Světlých, kteří zasvětili svůj život výzkumu a pomoci druhým. Organizace provádí výzkum léků pro smrtelníky i Jiné.


Archetypy

Světlý mág

Jedná se o mága studující širokou škálu magických umění. Jejich heslem je „vždy a na vše připraven“. V boji jen stěží obstojí proti rozzuřenému vlkodlakovi, nebo skvěle vycvičenému bojovému mágovi, ale díky jeho podpůrným kouzlům ho má každý rád na své straně.
Zvládá pokročilá ochranná kouzla a základy útočných kouzel, předvídání a očarování.

Čaroděj

Oproti mágovi mu vše déle trvá. Spousta jeho postupů vyžaduje delší přípravu. Jedná se o očarovávání míst, předmětů a osob, které v následném kouzle udělají část práce za čaroděje. Je to jedna z nejnebezpečnějších postaviček na šachovnici. Nejlépe se hodí pro roli analytika.
Zvládá základní ochranná kouzla. Je expertem v očarování a předvídání. Také zvládá vytvořit magické předměty.

Bojový mág

Představují elitní vojáky Jiných. Oproti mágům mají posílené bojové možnosti, avšak mimo boj mají možnosti omezené. K boji používají různé chladné zbraně, které jsou posíleny jejich magií. Často u sebe mají i střelnou či několik vrhacích zbraní, aby mohli zasáhnouti z dálky.
Zvládá základní ochranná kouzla. Vyniká svou znalostí útočné magie a zvládá základy předvídání.

Mág obrateň

Specializovaný bojový mág, který vyniká ve střetech nablízko. Svou magii používá hlavně ke svojí proměně na nějaké zvíře. Zvládá proměny ve více zvířat, ale jednu, svoji oblíbenou (zároveň i bojovou) formu preferuje. V hlídkách se samozřejmě upřednostňují šelmy.

Temný mág

Mágové jsou velmi flexibilní ve svých nadáních a dokáží se vypořádat s různými výzvami. Není dobré je provokovat, není vyjímečné, že si na misi dokáží vystačit i sami. Nicméně na nic se doopravdy nespecializují. Zvládají obrannou magii, předvídání i základy očarování, velmi schopní jsou v útoku.

Vědma

Uplatní se jak v terénu, tak jako analytická podpora bojověji laděných kolegů. Je velmi zdatná v očarovávání a předvídání a pokud dojde na vyjednávání nebo konfkikty řešené jinak než přímým střetem, je takřka nepostradatelná. Její talent manipulace s šerem jí také umožňuje jeho efektivnější využívání.

Upír

Upíři jsou bytosti sající energii z druhých. Dokáží být velmi nebezpeční a velmi rychle se přizpůsobují novým podmínkám. Jejich síla a schopnosti mohou být tak ohrožující, že jsou v označováni Cejchem. Nezřídka mají totiž upíři sklony ke zločinům proti lidské společnosti či Dohodě. Jsou silní v útoku, ale dokáží se efektivně bránit a předvídat.

Vlkodlak

Oproti obrateňům mají vlkodlaci (někdy šířeji nazývaní Dlaci) jen jednu podobu, do které se dokáží proměnit. Také oni svoji proměnu využívají zejména v boji, ale jejich citlivé smysly nabízejí i jiná využití. Mívají agresivnější, syrovější chování, ale jejich živelnost je vyvažována upřímností a akceschopností. Jeho výdrž jej často předurčuje k obraně ostatních, v čemž také vyniká.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License