Pravidla a podobně

Aktuality:

11. 10. - pravidla trochu zrevidována v tvorbě postav a rasách, drobné upravy počtů kouzel.
12. 10. - doplněna Dohoda v plném znění.
14.10. - doplnena kouzlo Prolamování magie-rituál/ I / II v oblasti utočných kouzel.

Řád akce

Mapa území

Můžete si přivézt i jinou mapu, ale pro hru budou důležité vyznačené kvadranty.

Dohoda


Pravidla

Začněte Obecnými pravidly, potom přečtěte Tvorbu postavy a nakonec nahlédněte do Kouzel.

Obecná pravidla

Tvorba postavy

Kouzla

Rasová pravidla: můžete se podívat, jak se liší jednotlivé archetypy a co vám dají za zvláštní kouzla

Rasy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License