Hlídky Pardubice 2011
dh.png
logo%20kopie.png

Kdy: 21. - 23. 10. 2011
Kde: Pardubice
Pořádá: Khelben, Darien, Elohir, Newman
Počet hráčů: cca 30
Vstupné: 100 Kč
Účast: na přihlášku
Kontakt: zc.manzes|ecpykdilh#zc.manzes|ecpykdilh
Prostor pro diskuzi zde na Larpardu: tudy

Sdílet: Facebook


O hře

Hlídky Pardubice chtějí připomenout tradici Hlídek, které zde probíhaly v minulých letech, ale s jiným organizačním týmem a také jinými představami. Aneb Hlídky budou o pohybu na čerstvém vzduchu, řešení "kriminálních" případů, o konfliktu Světla a Tmy a možná maličko i o morálce. Určitě počítejte s týmovou spoluprací, důkladným seznámením s pardubickými ulicemi, nutností sepsat občas nějaké to hlášení a s dějovými liniemi, které někdy zkříží vaše soukromé plány.

Hráči budou povětšinou zařazeni v jedné z Hlídek a děj se totiž bude soustředit právě na ně. Snažte se to respektovat a nevymýšlejte si speciální role. Více v záložce o Tvorbě postav.
Veliké úspěchy Pardubické Noční Hlídky nakonec vedly k jejímu rozehnání do všech koutů světa. V podstatě to bylo povýšení, protože většina hlídkařů byla natolik schopná, že nechat je v Pardubicích by bylo mrhání jejich schopnostmi.
Pražská centrála se domnívá, že ponechat Pardubice bez dozoru, by mohlo být nebezpečné. Netrvalo dlouho, a vznikla lokální úprava Dohody: Pardubice se změnily v sezónní cvičák Světlých, a v místo odklízení problémových Temných. Pokud tento projekt dlouhodobě uspěje, budou mít Světlí místo, kde mohou praktikovat vlastně cokoliv, co nepřesáhne hranice Pardubic, přinejmenším jeden až dva měsíce v roce. Což znamená, že by jeden až dva měsíce v roce v Pardubicích skoro nikdo neumíral, lidé by k sobě byli laskaví a vážně nemocní by našli sílu překonat své příkoří.

Denní Hlídka utržila v Pardubicích v průběhu let mnoho potupujících porážek, až to nakonec vedlo k jejímu praktickému rozpadu. Došlo to tak daleko, že se v dnešní době nenajde moc ctižádostivých temných mágů, kteří by se ucházeli o post zdejšího velitele.
To co hlídku potopilo, byla naprostá nekázeň jak v řadách nejnižších upírů, tak v neposlední řadě vlastní temné ambice některých klíčových mágů. Je jasné, že další velitel a jeho podřízení budou muset být až nadlidsky schopní, ale přeci jen tuto práci nebudou zastávat lidé, ale Jiní, Temní.

Co tedy říci k náplni hry? Vedle obvyklého postrkování se mezi Hlídkaři zde Světlí absolvují výcvik, který je pravděpodobně postrčí k vyšší kategorii, Temní se pokusí napravit svá provinění a všichni zkusí přijít na kloub několika záhadám, které místní region nabídne.

Komu je larp především určen?

Hra je vhodná pro všechny, kteří mají svět Hlídek rádi, ale není nutné se v něm hluboce orientovat - vše potřebné se nachází na stránkách nebo v osobní komunikaci mezi organizátorem a hráčem. Přihlašování je otevřené všem a uzavře se, jakmile bude naplněna kapacita. Hráčům chceme umožnit jak možnost prožití si tohoto jedinečného světa na vlastní kůži, tak i aktivní tvorbu vlastního příběhu.

Přihlašování

Přihlášku si stáhnete zde. K přihlášce připojte svoji aktuální fotografii.
Registrační poplatek byl stanoven na 100 Kč .
Ubytování bude v případě potřeby hrazeno zvlášť. pokud potřebujete ubytovat napište to do přihlášky.

Pokud jste mladší 18 let, budete potřebovat potvrzení od rodičů, můžete si je stáhnout zde.

Přihlášení hráči
Noční hlídka: Newman, Gordhart, Kotule, Vlado, Petrius, Patrik, Maus, Karba, Daysir, Levi
Denní hlídka: Zappo, Earenis, Depakine, Alexa, Šoki, Damián, Mors
Nadace Naděje: Aladalar, Amir
Šauškinovi: Dejvy, Mortanor, Čoud
Ostatní: Kubči, Tyrael


O světě

Vedle skutečnosti, kterou jako lidé běžně zažíváme, existuje ještě jedna rovina pod povrchem všech věcí. Tato rovina se nazývá „šero“. Každý jednotlivec, který je šerem zasažen, získává nadpřirozené schopnosti, stává se Jiným. V minulosti se stávali takoví lidé šamany, čarodějnicemi či jasnovidci a naučili se čerpat svoji sílu z šera a vstupovat do něj. Jiní se rodí se svým předpokladem, ale jejich „probuzení“, vstup do šera samotného, je záležitostí jejich pozdějších životních událostí a není automatické. Člověk se nemůže stát Jiným, pokud k tomu nebyl předurčen. Navíc je šero nebezpečné, neboť z Jiných (ve chvíli, kdy Jiný do šera vstoupí) vysává energii a kdo je příliš slabý, neubrání se mu a propadne se do zvláštního druhu nebytí.
Aura Jiného nebo jeho emocionální stav v okamžiku prvního vstupu do šera určí, jestli bude Temný nebo Světlý. Tato volba je doživotní. Podobně si volí i způsoby, jak bude šero využívat, tedy volí si archetyp.
Rozdělení na Světlo a Tmu vždy existovalo. Světlí mají za to, že jejich povinností je pomáhat slabým a bezmocným. Temní se rozhodli vyhýbat všem závazkům a jednat, jak se jim zalíbí bez ohledu na morálku a důsledky. Po mnoho tisíciletí obě strany bojovaly v krvavých střetech a byly ochotny použít všech prostředků k dosažení vítězství. Takřka se však vyhubily navzájem. Proto vznikla Dohoda – soubor zákonů, jak mají Jiní využívat svých schopností s ohledem na svět. Světlí Jiní vytvořili Noční Hlídku, Temní Jiní zase denní Hlídku. Jako rozhodčí byla ustanovena Inkvizice složená ze zástupců Světla i Tmy. Obě Hlídky bedlivě sledují činy těch druhých a pečlivě zachovávají rovnováhu – zároveň se snaží získat jakoukoli výhodu proti nepříteli.
zdroj Wikipedie


Organizátoři

Khelben: Hlavní (dez)organizátor 29 stupně. Zabývám se hlavně příběhem a světem. Je možné se na mě obracet i s vším, co se týká postav, kdy vám řeknu/napíšu, jak moc se vaše postav hodí do světa a příběhů, které chystáme.
Darien: Vypomáhám s praktickou stránkou věci. Většinou komunikuji s vnějším světem, poskytuji zpětnou vazbu, starám se trochu o web a mám na starosti i část technické realizace hry.
Newman: Vymyslel jsem většinu pravidel hry.
Elohir: Pomáhám se vším, co je třeba - korektury, rekvizity, pomoc při realizaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License