Highlander: Fountain of Eternity
Highlander.png

Kdy: ?10. 10. 2009?
Kde: Pardubice, park Na Vinici
Pořádá: Singollo, Maoren
Počet hráčů: 21+3
Účast: volná na ohlášku
Kontakt:


Legenda

Dávný a nekončící souboj se opět probouzí k životu.
Podle všech zpráv je ohrožena Studna věčnosti:
Zřídlo, které dává sílu Nesmrtelným, se stává nestabilním.
Highlandři z celého světa putují na posvátné místo, aby nastolili rovnováhu a předešli svému zničení.
Zda jsou všichni nakloněni rovnováze není jisté.
Jisté je pouze, že se zde sejdou jak zástupci Dobra a Zla, tak Samotáři, kteří se až do dnešních dnů snažli minimálně narušovat koloběh dění.
Dle všeho se blíží závěrečné Střetnutí!


O hře

Bojový larp, kde každá smrt protivníkova posílí vítěze, se odehrává v současnosti. Kostýmová povinnost není náročná, důležitá je pohyblivost a pohodlnost. Potřeba je chladná zbraň (ale raději maketa), skrytá po způsobu Highlanderů. Před horu proběhne schvalování zbraní.
Hra bude trvat 3-5 hodin. Vstupné činí 50 Kč.

Pravidla

Pro hru platí bezživotový systém. Zásah do končetiny způsobí její ochnutí. Zásah do těla způsobí 10vteřinovou "smrt".
Highlander umírá jedině, je-li mu oddělena hlava od těla. Odělení řezáním trvá 5 vteřin.
Pakliže se k vám někdo dostane zezadu a přiloží vám čepel meče na rameno, aniž byste provedli jakoukoliv protiakci (shýbutí, úhyb…), je toto považováno za okamžité stětí hlavy.
Každý bude mít do začátku jednu schopnost. Můžete také získat schopnost jedné z mystérií, která budou k naleznutí ve hře.
Zabitím jiného Highlandra (získáním hlavy), získáte navíc jeho schopnosti.
Získáním 3 hlav celkem obdržíte + 1 zásah do těla. (ustojíte 2 zásahy do těla celkem)
Získáním 7 hlav celkem obdržíte + 1 zásah do těla. (ustojíte 3 zásahy do těla celkem)
Získáním 12 hlav celkem obdržíte + 1 zásah do těla (ustojíte 4 zásahy do těla celkem)
Zabijete-li Highlandra, který již má na svém účtě několikero hlav, počítá se vám to, jako by jste získali daný počet hlav - můůj
Každou ze schopností je možné užít jednou za scénu.
- scéna je vymezena určitou událostí - přepadení, výslech, boj atd. Bude stanoven doporučený časový limit

Zbraně
v zásadě by měl mít každý jednoruční či jedenapůlruční meč, měkčený. K drobné práci se hodí dýka či tesák, vrhací zbraně jsou taktéž povoleny.
Zbraně musí být viditelné ve tmě, je nutné na ní mít alespoň stříbrný pruh, který zabrání případným zraněním následkem ne-viditelnosti zbraně.


O světě

Čekáme na materiály.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License