Hellcon 2001-2007
hell.png

Kdy: roky 2001 - 2007
Kde: Nasavrky
Počet hráčů: 20-40
Pořádá: Khelben (a v průběhu let další organizátoři)
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: khelben(a)centrum.cz


Malý larp vzniklý na počátku milénia partou pardubických nadšenců jako fantasy Svět. Larp sám prošel dlouhým vývinem a několika vynucenými pauzami, aby byl nakonec v roce 2007 ukončen ročníkem s podtitulem Zapomenutá tajemství.
Postupně nadšenci z organizace odpadávali až nakonec jedinou spojující osobou zůstal Daniel "Khelben" Bohovic, který byl tvůrcem světa a jeho pravidel.
Hlavním mottem mi bylo "já vytvářím svět, vy můžete žít jak chcete".


Stručné dejiny hry s přihlédnutím k provincii Minas Abbys

Mapa území: Kilmen

Ledoví elfové (MP3)
Nekromantské války (MP3)
Elfí odkaz (MP3)


18. - 22. 4. 2007 - Zapomenutá tajemství

Šestý a poslední ročník korunoval serii Hellconů. Co mělo být vyřešeno, se vyřešilo v předvečer invaze nepřítele tak příšerného, že králové a císaři všech zemí zasedli k tajnému jednání. Bohužel rozsah hry překročil únosnost omezených zdrojů a týmu, a tak hra dopadla jen průměrně.
Počet lidí: 41

Galerie

Plné fotogalerie:

Mors: http://bloodymors.rajce.idnes.cz/Hellcon_2007/
Tamashi:http://tamashi.rajce.idnes.cz/Hellcon07_18.-22.4.07/

Pravidla a materiály ke hře

Pravidla
Řemesla
Povolání
Další materiály


12. - 16. 4. 2006 - Bouře přichází.

Nad provincií Minas Abbys znovu vysvitlo slunce jara. Zima pomalu odeznívá a stejně odeznívá i šok ze zimní války. Po zažehnání hrozby tajemného moru, který zdecimoval místní obyvatelstvo a po zmasakrování sněžných elfů, uctívačů ledové královny Tehulpasky, zbývá se vypořádat jen s mnoha zmrzlými těly, které zanechala sněžná bouře. Jaké má Správce plány na vypořádání se s touto situací? A co na to Hvozd, zle poničený intervencí černé legie, spěchající na pomoc nemocí zmítané zemičce. A co Arkanisova Církev, která ztratila svého představeného. Ale ne jen v provincii se dějí divné věci. Samotným královstvím se otřásají změny. Válka s jižními emiráty se vleče, zemí putují uprchlící, a kazatelé hlásají příchod temnot. K dovršení všeho se objevila na nebi tajemná hvězda co se přibližuje a každým dnem je jasnější. Učenci bijí na poplach a tvrdí že nastává období velké změny. Chcete přijít na klub starým tajemstvím, které skrývá Minas Abbys? Máte odvahu nebo mocenské ambice? Myslíte si že můžete napravit stará rány této země nebo snad otevřít nové? A hlavně být při tom, když se budou psát dějiny? Přijeďte na V. pokračování našeho LARPu Hellcon 2006.

O hře

Pátý ročník, tentokrát o kultech, kometách a podivných tvorech milujících chapadla a hladovost. Rozličná náboženství, rozličné frakce a snaha udržet prosperující provincii v prosperujícím stavu vedle mnohé k vyváženému stavu politiky a hrdinství. Tento Hellcon naplnil očekávání minulého, avšak čím dál víc ukazoval, že dnešní nároky nedokáže splnit jediný organizátor.
Počet lidí: 35

Galerie

Plné fotogalerie

Mors: http://bloodymors.rajce.idnes.cz/Hellcon_2006/
Psycho: http://bloodymors.rajce.idnes.cz/Hellcon_2006_od_Psycho/
Lilien: http://bloodymors.rajce.idnes.cz/Hellcon_2006_-_od_Lirien/

Materiály ke hře


9. - 13. 3. 2005

Příběh pokračuje. Čtvrtý ročník, tentokrát netradičně na sněhu, provincii svíra reálný ledový mráz, dobrodruhové pátrají a do toho všeho vstupuje záhadná choroba, která se šíří městem a ochromuje ho až do bodu, kde témeř všichni umírají a hodiny odsýpaly poslední zrnka jejich chřadnoucích životů. Přesto se našli tací, kteří v posledních okamžicích dokončili lék a ukázali, že i zázraky se občas mohou stát a nezastaví to ani Císařova armáda klepající zimu na hranicích. Tento Hellcon byl jedním z prvních, kde se dovednostní systém rozšířil do bodu známého třeba z Bezkrálí a umožnil hráčům ohromný záběr možností. Podle mnohých patřil tento Hellcon k tem nejlepším.
Počet lidí: 38

Galerie

Plné fotogalerie

Tamashi: http://tamashi.rajce.idnes.cz/Hellcon_05/
Mors: http://bloodymors.rajce.idnes.cz/Hellcon_2005/

Materiály ke hře


1. - 4. 4. 2004

Třetí ročník; z poznámek čtu, že se jednalo o první skutečné objevení pekelné brány a první pokusy o ustup mocných cizích postav ze hry. Taktéž se představilo v té době nepříliš časté zapojení náboženství jako regulérní povolání.
Počet lidí: 33

Materiály ke hře


15. - 18. 3. 2002 (12. - 14. 4.?)

Druhý ročník, velké konflikty zůstávají spát, ale přesto se objevuje mnoho malých šarvátek křížících se tajemstvími, která pod provincií leží. Velkou změnou byla nová pravidla postavená, světe div se, na dovednostech a atributech. Věc o které si mohlo mnoho tehdejších larpů jen zdát.
Počet lidí: 22

Materiály ke hře


2001

První ročník fungující víc jako družinovka než svět, ve kterém se zrodilo několik původních konfliktů, které provázely historii malé a původně bezvýznamné provincie. Zde se taky poprvé zrodila postava arcimága Khelbena spolu s přezdívkou, jež mám dodnes.
počet lidí: 25, většina z nich z Pardubicka s čestnou návštěvou Erienské družiny.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License