Haegemonia 2008
haeg.png

Kdy: 25. - 27. 7. 2008
Kde: Martínkovice u Náchoda
Pořádá: SFK Opat
Počet hráčů: až 100
Vlastní stránky: http://www.sfk-opat.cz/haegemonia
Účast: na přihlášku
Kontakt: zc.liame|sehcnarva#zc.liame|sehcnarva


Legenda

Legendy 08
Po bitvě o Mezonii panoval relativní klid. Invirští seděli za branami svého dosud mocného města a starali se (nebo aspoň dělali že se starají) o své. S postupem času magická bariéra okolo města začala slábnout, ale protože nikdo z těch co se pohybovali venku nejevil známky nepřátelství, brány Inviry se nakonec otevřely. Život na Vorganu se pomalu vracel do normálu. Tedy do úplného normálu zase ne, přeci jenom Tresivi byli pryč, ale jinak se všichni vrátili ke starým zvykům. Ti jež celý život věřili v Goethanra, Mau'cena a Oihbana se časem vrátili ke své víře, jen ji přesměrovali do Traunu namísto stolce Tří. Také Mau'cenovu svatyni se po velkých útrapách a za značného přispění učeného mnicha Réba podařilo očistit a tak magie opět začala proudit. Někteří sice tvrdí, že s tím očista svatyně nemá nic společného, že stačilo aby se víra dětí vrátila ke třem a ještě jiní připisují návrat magie jako zásluhu Zirfy, nové a mladé Invirské bohyně, ale protože nebyl nikdo, kdo by tyto protichůdné hlasy umlčel, utichly brzy samy.

Šestého dne prvního jarního měsíce byla hlasem lidu zvolena za královnu a vládkyni Inviry a všech bytostí dobrého srdce Její Výsost Lady Šírin. Této události se překvapivě zůčastnila i Kiara, vládkyně Mezonie, zatímco démon Kra'ull opustil Vorgan, aby se dostal do Traunu ke třem Vysokým. Na obou sokyních bylo vidět, že jsou v očekávání ratolesti a snad proto se k sobě chovaly s úctou a dokonce spolu uzavřely dohodu o neútočení. Celé setkání se obešlo bez šarvátky, ačkoli se ho velmi okrajově zůčastnili i nejmladší obyvatelé Vorganu - Trpaslíci. O těchto bytostech, ani o jejich původu nikdo dohromady nic neví, i když se o nich traduje spousta povídaček, mezi jinými že vylezli ze země při bitvě o Mezonii, že jsou to zplozenci Kra'ulla a jsou mezi nimi jen samí muži, nebo to, že oplývají velkým bohatstvím v podobě drahých kovů a kamenů. Objevily se i vzkazky, že morek z trpasličí kosti, nebo jejich vous jsou velmi mocné alchymystické přísady.

Dne jarní rovnodennosti vysázela její výsost Lady Šírin kolem Invirských hradeb kruh z rostlin zvaných bamboo, prý jako uctění bohů a také proto, aby město ochránily před veškerým zlem. Tyto rostliny se ukázaly jako velmi hodnotná obrana před čímkoli, neboť rostou rychlostí jedné stopy za tři dny. Snad se dá doufat, že se jednoho dne jejich růst zastaví.

Dvanáctého dne měsíce kvetoucích stromů Její Výsost Lady Šírin porodila královskou dceru. Dvanácté noci měsíce kvetoucích stromů se i v Mezonii rozhořel nový život. Vládkyni Kiaře se narodil chlapec, tato radostná událost však byla zkalena odchodem jeho matky. Opatrovníkem a zastupitelem se stal Lord protektor Robert Drakonarius, který coby velitel stráže doprovázel vládkyni Kiaru při korunovaci Její Výsosoti Lady Šírin. Z rozkazu samotného Kra'ulla má opatrovat a vést mladého prince temnot do doby, než bude sám schopen usednout na trůn. Pokud se Kra'ullovi jeho plány vydaří, bude potom sám vládnout bohům v Traunu a prostřednictvím svého syna i národům na Vorganu.

Čtvrtého dne měsíce červenajících jablek se sešli zástupci obou znesvářených stran s trpaslíky. Lord Protektor Robert Drakonarius se pokusil intrikou a lží Invirské poštvat proti trpasličímu lidu a naopak, avšak Její Výsost Lady Šírin zažehnala toto nebezpečí a dohodla s trpaslíky spolupráci a výměnnou jim slíbila klíče od města Gursyghalu, města prokletého Kra'ullem, avšak zapečetěného proti jeho vlivu. Kdyby se Kra'ullovým pohůnkům podařilo získat tyto klíče, byl by s Invirským lidem konec. Nezbývá než doufat, že má královna na své straně bohy a že trpasličí lid není skutečným plodem démona Kra'ulla.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License