Haegemonia
haeg.png

Kdy: 5. - 9. 8. 2009
Kde: Martínkovice u Náchoda na chatě pod Korunou (původní místo Řádu)
Počet hráčů: 100
Pořádá: SFK Opat
Vlastní stránky: http://www.sfk-opat.cz/haegemonia
Účast: po domluvě s organizátory
Kontakt: zc.liame|sehcnarvA#zc.liame|sehcnarvA


Legenda

Robert Drakonarius se ukázal jako proradný partner a mizerný opatrovník. Traduje se, že snad týral mladého temného prince hlady a pramálo se staral o jeho výchovu. Zato však pořádal výpady na invirská území, kde jeho úskočnost, ale i odvaha, působily nemalé škody. A tehdy se dle dohadů od něj odvrátila Kra´ullova přízeň. Někteří se dokonce domnívají, že tehdy ztratil Kra´ull zájem o Vorgan vůbec. Lady Šírin zatím založila osadu Zefira a obklopila ji bambusovým lesem. Poté se pod tlakem nájezdů ze strany Roberta Drakonaria odhodlala k riskantnímu kroku. Za pomoci trpaslíků a jiných významných stavitelů zbourala v horách přírodní hráz Velkého jezera a pomocí hráze na Edrikově křižovatce odklonila tok Veliké řeky. Říká se, že aby tento čin ospravedlnila, nejdříve otrávila všechny invirské studně, ale to je určitě jen špinavá pomluva. Řeka rozdělila Vorgyn na dvě velká území, temné na straně Mezonie a světlé na straně Inviry. Temní a nemrtví nemohli řeku překročit. A to se stalo osudným Robu Drakonáriovi. Zůstal odříznut řekou na světlé straně, byl chycen a souzen. Nakonec byl samotnou Zirfou rituálně obětován. Jeho moc a síla přešla na Fexta, který se stal novým vládcem Mezonie a byl nazýván Fextem Velikým. ( poznámka pro pamětníky: Byl to tentýž Fext, který kdysi dávno pomáhal Macrosovi v posledním boji proti Victorii Královské.) Fext se začal vzorně starat o malého prince, zveleboval svoje panství a dokonce navázal opět dialog s Lady Šírin. Oba je spojovala touha osvobodit Gursyghal. V tomto období také došlo k roztržce mezi Lady Šírin a Rébusem. Lady Šírin vytýkala Rébovi, že v Invirské univerzitě učí magii i temné a požadovala, aby se zde vyučovala pouze světlá a přírodní magie. To nemohl Rébus dopustit, a tak věrný odkazu Mau´cena opustil Inviru a se svými žáky se uchýlil do již dříve založeného chrámu v Emescamu, kolem něhož začalo vznikat nové město. Rébus pak založil ještě město ,,dvojče" - Alastrii, aby zmátl Šírininy špehy a nohsledy. Obě města se od sebe jen těžko rozeznávala a často se stávalo, že ten kdo měl namířeno do Emescamu skončil v Alastrii a naopak. Souběžně s tím se dějí události, které by se daly shrnout pod názvem ,,Tajná válka o ostrov". Na jihu, na dohled od pevniny byl malý ostrov a který se obyvatelé Vorganu jen málo zajímali. Jenže to se s příchodem Zirfy změnilo. Byla nalezena legenda o Zirfě, ze které vyplynulo, že v dávných dobách onen ostrov obývala a bylo též poodhalenotajemství nádherného a mocného kamene - nefritu. Začalo horečné období stavby přístavů a lodí, a též jejich zákeřných likvidací, ve kterých vyniknul Lord Trolldevort. Nakonec se však podařilo Fextovi a Šírin společnými silami doplout na ostrov. Jaké však bylo jejich překvapení, když zde nalezli nápis, který oznamoval, že zde už byli Morwen s Osmůkem. Přesto se dostala zpátky na pevninu spousta artefaktů a nefritu, které Zirfa na ostrov odnesla v dávných dobách. Tehdy se také povedlo zapálit loď a tajný přístav v Emescamu. Lady Šírin uvalila na Emescam vysokou daň, avšak Rébus ještě před tím přestěhoval Univerzitu do Alastrie, kterou Šírininy špehové nenašli. Přesto pak Rébus přijal Fextovu nabídku a znovu se přestěhoval Magickou Univerzitu, tentokrát k Tristenově magické věži, kolem níž začalo vznikat nádherné město Drakonie. Fext posléze přenesl své hlavní město z Mezonie do Drakonie. Mezonie tím ztratila mnoho na svém významu a díky své odlehlosti začala pomalu pustnout. Lady Šírin natruc uspořádala okázalou volbu nového rektora Invirské Univerzity. I kolem Inviry v té době už rostl hustý bambusový les. Ze spisů a artefaktů objevených na ostrově, Fext a Šírin začali pomalu dávat dohromady odpověď na otázku, jak konečně osvobodit Gursyghal. Zdá se, že doba nazrála k tomuto velikému činu.


O hře

Třetí ročník nového a dosud ne zcela objeveného larpu ze světa, kde chce mít každý své místo. Po loňských zvratech se formují dvě království ovládající svět Vorgan. Připojte se na stranu jednoho z nich, nebo zůstaňte neutrální a zasáhněte do běhu dějin. 6 - 8. 8. je čistá hra, hraje se non-stop, uvítáme vás samozřejmě už 5. 8., pro nedočkavce dříve ;-)

Haegemoia je larp založený na pravidlech echtrae. I když se jedná v současné době o nejlepší bojový systém, potřebovali jsme ho pro naše účely obohatit o možnost rozvoje postav ve formě skillů a dovedností. Proto jsme vytvořili systém staminy. Jedná se vlastně o jakési body výdrže a pokud tato pravidla četl někdo již minulý rok a právě se zhrozil, teď ho uklidním. Poučili jsme se z našich chyb a staminu jsme zredukovali ze stovky bodů na maximálně deset. Každý hráč začne se třemi body staminy a až s postupem na další úroveň získává další body, do maximálního množství sedm bodů. Při přechodu na další úroveň získá zároveň dovednostní body, což jsou body, které může investovat do zlepšení některých dovedností.


Pravidla

Ke stažení zde.


Fotogalerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628695440605"}}

Kompletní fotogalerie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License