H.R.A.
hra.png

Kdy: 4. 7. 2009
Kde:Potštejn
Pořádá: Drirr
Počet hráčů: cca 20
Odkaz: http://potkancon.mezisvety.net/program/so-larp-1
Účast: Na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: moc.liamg|90nocnaktop#moc.liamg|90nocnaktop


Legenda

Potemnělou ulici zaplňovalo ticho rozhodně hrobové. Jediný zvuk obstarávala blikající žárovka pouličního osvětlení, utápějící své žluté světlo v závojích tmy. Na špinavé zemi, u několika polorozpadlých popelnic zasvítili dvě rudé oči. To se nebojácný potkan rozhodl přeběhnout ulici. Teď, v tuhle dobu a v tomhle městě to bylo více než riskantní, ale neměl nazbyt. Musel jíst a jídlo bylo na druhé straně. Ještě jednou se opatrně rozhlédl a potom se s hbitostí rozběhl na druhý chodník. Už se zdálo, že se mu to bez úhony podaří, když mu lebku rozdrtila těžká vysoká bota. Náboj zapadl do komory, ozval se zvuk natahované brokovnice.
„Kde jseš?“ zasyčel ten muž a opatrně se rozhlédl. Černý plášť, který měl na sobě, se zavlnil, jak ho uchopil poryv větru. Nůž, který přiletěl, zaslechl příliš pozdě. Příliš pozdě na to, aby tohle setkání mohl přežít. V žaludku mu vystřelila ostrá bolest, sahající až k páteři. Ještě se mu podařilo vystřelit někam do tmy, potom se zakymácel a padl mrtvý k zemi. Z popelnic se vyhrabala světlovlasá žena v černém přiléhavém úboru, připomínajícím výstroj japonských samurajů. Chvíli si prohlížela mrtvolu, vytáhla mobilní telefon a vytočila číslo.
„Číslo patnáct – konec hry, máš pět minut na vyklizení oblasti, policie tam bude do pěti minut, zůstávají dva hráči,“ ozvalo se z telefonu a někdo na druhém konci hovor ukončil. Žena sebrala brokovnici a zhluboka se nadechla. „Poslední dva,“ řekla tiše a pomalu odcházela do tmy.


O hře

Podrobnosti k tomuto nočnímu běsnění je možné nalézt v archivu předešlých ročníků nebo na stránkách projektu.
Tento ročník se bude odehrávat v ulicích městečka Potštejn.
Hra není nijak náročná na přípravu hráčů. Doporučujeme dobré oblečení ve kterém se lze dobře pohybovat a tiché boty.
Upozorňujeme, že nejde ani tak o larp jako spíše o hru na život a na smrt, která bude trvat dokud nezbude jen jeden.
Hra se nedoporučuje bojácným a epileptikům (zcela vážně).
Vy ostatní, přijďte umřít…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License