Croydon House
croydon.png

Kdy: 17. 7. 2014
Kde: Pardubice
Pořádá: Marek „19081991“ Melša
Počet účastníků: 4
Účast: V rámci festivalu Gamecon
Odkaz: http://gamecon.cz/larp/croydon-house
Sdílet: Facebook


O hře

"Než dorazili do Croydon House, ujeli z Glasgow pěkný kus cesty a dlouho je provázela mlha. Však také Thomas sliboval, že zažijí neopakovatelný zážitek. Ne jako loni a předloni, kdy si vyjeli „jen“ na romantický hrad či k jezerům. Teď to byla konečně pravá skotská divočina.
Noční ticho přerušoval jen motor automobilu značky Brenford, který si Thomas jakožto bohatý průmyslník koupil loňský rok. Nevzal ani svého sluhu, tak moc si chtěl řízení tohoto moderního prostředku, jemuž patří budoucnost, osobně užít. Letos také jeli v trochu jiné sestavě: Thomas, William, Laura, Jane a rovněž paní Brenonová, kterou brali na výlet každý rok. V začátcích Thomasova a Williamova podnikání jim totiž značně pomohla…
Motor utichl. Osazenstvo vystoupilo a v němém úžasu pozorovalo malý a útulný kamenný domek, obrostlý mechem, který jim otevíral svou, teplou, hřejivou náruč. Byl to domek jako z pohádky. Dobře to ten Thomas vymyslel. Dobře. V dáli se ozvaly první nářky blížící se bouřky. Thomas nelenil a jako první vzal za železné klepadlo ve tvaru lví hlavy. Buch. Buch."

Larp Croydon House se odehrává roku 1913 ve Skotsku. Žánrem jde o drama s hororovými prvky.
--——

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License