Fort Trois Croix
ftc.png

Kdy: 2. - 3. 11. 2012
Kde: Česká Třebová
Pořádá: Zorro, Bejby, Sancho
Počet účastníků: 10 - 15
Vstupné: 200,-
Účast: Na přihlášku na mail zc.murtnec|maharb#zc.murtnec|maharb
Odkaz: https://sites.google.com/site/newhuron/europe-1760
Kontakt: zc.murtnec|maharb#zc.murtnec|maharb
Sdílet: Facebook


Legenda

Území Nové Francie spadající pod svrchovanou vládu francouzského krále Ludvíka XV. je zarostlé lesy protkáno řekami a spletí rozlehlých jezer, země patří indiánským kmenům, které pro výhody obchodu a z důvodů vlastních nesvárů dovolují evropským osadníkům stavět své farmy, osady a pevnosti v divoké a nespoutané krajině. Osadníci na oplátku přinášejí výdobytky moderní Evropy. Do země pronikají misionáři a úspěšně obracejí některé indiánské sousedy na víru Kristovu.

Mezi novými osadníky a indiány panují různé nálady, jsou uzavírána přátelství, smíšená manželství, obchoduje se, ale dochází i k nenávistným útokům a přepadům. Osadníci často pomáhají svým domorodým sousedům proti jejich kmenovým nepřátelům. V lesích Nové Francie se začínají objevovat muškety, které si za kožešiny pořizují i indiánští bojovníci. Krvavé a kruté šarvátky jsou nadále vedeny tomahavky, noži a střelným prachem.

Mnozí zkušení bílí lovci a rodiny hraničářů na lesních samotách si osvojili něco z indiánských zvyků, především určitý způsob lovu, boje a odívání. Zatímco indiáni nosí také části evropských šatů, naopak hraničáři si oblibují oděvy z kůže a kožešin, vynikající v místních přírodních podmínkách. Velká část obyvatel divokých krajů Nové Francie vnímá nebezpečný život, v málo nebo vůbec civilizovaném pohraničí, jako cenu za svojí svobodu. Nová volná země, možnost vyznávat svobodně víru a rozhodovat o svých věcech je společná věc pro hraničářské osadníky, kteří se sami dělí pouze na Francouze a Brity, a tak je vidí i silné indiánské kmeny Irokézů, Mohawků, Seneců a Hurónů. Nyní Britové ze svých jižnějších území Nové Anglie táhnou na francouzské osady u Velkých jezer a indiánské kmeny nebudou stát stranou.

Důvodem války jsou nejenom bohatá jezerní území, kde probíhá čilý francouzský obchod s kožešinami, ale i omezení zámořského bohatství věčného anglického nepřítele na evropském bojišti, Francie. Válka přichází do země, kde ji nikdo nečekal, kam lidé odešli, aby dostali svobodu. Válka se nadále povede krutými a bezohlednými způsoby! Místo pouhých bitev vojsk, bude docházet i k nečekaným přepadům osad, plenění, masakrování bezbranných, najímání dobrovolníků bránících svoje rodiny a farmy v lesích.


O hře

Hra vás zavede do hlubokých lesů severovýchodní Ameriky na počátku 18. století. V této době upadá sláva indiánských kmenů od Velkých jezer a evropské mocnosti zde budují svoje zámořské kolonie. Na severu je to Nová Francie, kde Francouzi obchodují s kožešinami a na pobřeží Atlantského oceánu Nová Anglie pod korunou anglického panovníka. Píše se rok 1753 a do divočiny přichází válka, která zasáhne nové osadníky stejně jako domorodé obyvatele. Válka přichází do země, kde ji nikdo nečekal, kam lidé odešli, aby získali svobodu. Nyní Britské vojsko táhne k Fort Trois Croix…

Vy, jako hráči získáte možnost stát se na jeden den osadníkem. Dostanete se přímo doprostřed divoké přírody nedaleko jezera Ontario na začátku války mezi Angličany a Francouzi. Lesy kolem vás budou plné nepřátelských indiánů, skrytých zvědů, zákeřných nožů. Za každým stromem může číhat nebezpečí! Bude pro vás připravený silný příběh, jehož průběh ovlivníte vlastním rozhodováním. Myslíte, že zvítězíte, nebo aspoň přežijete?


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License