Dooraway PotkanCon
door.png

Kdy: 5. 7. 2009 od 14:00 do 00:00
Kde: Potštejn
Pořádá: Singolloa Ewka(Maiamelian)
Počet hráčů: 30 (s cp a bestiářem bude v ideálním případě hrát 38 hráčů).
Vlastní odkaz: http://potkancon.mezisvety.net/program/ne-larp-1
Účast: na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: moc.liamg|90nocnaktop#moc.liamg|90nocnaktop


Legenda

Co spustilo tento proces, nikdo netuší.
Pole energie, jenž obklopuje naši planetu, začalo klesat, a s tím se začala zmenšovat moc všech bytostí, jenž jsou schopny tuto neviditelnou sílu nejen cítit, ale i využívat. Naneštěstí je pro ně stejně životně důležitá jako pro nás voda. Pohání je, pomáhá jim dýchat a tryská z nich v mohutných vlnách, pokud jsou pohnuti činy svých bratří, nebo svou sílu použijí k tvoření či ničení.
Taková nyní nastala doba. Čas slábnutí.
Bytosti se snaží opustit tento chřadnoucí svět a směřují k poslední bráně, jenž by jim měla umožnit odchod a nalézt spásu v jiném z možných světů.


O hře

Půjde o moderně pojatý mystický larp. Prolíná se zde náš reálný svět s mýtickými světy, avšak díky energetické hranici není možný kontakt s civilizací jako takovou. Hráči mají možnost si vybrat vlastní mystickou postavu s jedinou podmínkou, jejich kostým bude zřetelně vyjadřovat příslušnost jednomu z těchto živlů
Oheň - Voda - Země - Vzduch
Není nutné vypadat jako hořící pochodeň si azurově modrá najáda, postačí barevné a doplňkové ladění Vámi vytvořeného ošacení. I správný make-up postačí. Mělo by však již při prvním pohledu být patrné, který živel zastupujete.

Do univerzální přihlášky pro Potkancon uveďte do kolonky poznámka pro organizátory o jaký živel máte zájem ve hře Door(a)way, v případě naplnění kapacity daného živlu vám sdělíme, že je nutné si vybrat živel jiný. V dalším řešení postav během června nám zašlete popis své postavy a my Vám obratem zašleme odpověď, zda jsme ji schválili, či napíšeme doporučení jak postavu upravit, aby zapadala do konceptu hry.
K výběru je toho opravdu mnoho a necháme na Vás, co si vyberete uvádíme zde několik příkladů pro lepší představu
dryáda, najáda, skřítek, víla, púk-rarach, salamander, sylfa, dlak, dhampir, troll, paladin, drak, loki, stín, džin, anděl, gnóm, huldra, sídhe - duchové etc.
Postavy mohou být vzaty z pohanské mytologie (ať již z keltské, křesťanské, severské zde to necháme na Vaší představivosti), může se také jednat o personifikace živlů. Vše by ovšem mělo jít k základním kořenům předtolkienovské fantasy a neměly by se zde vyskytovat postavy z moderní literatury.
V pozdní hodinu bude podáván promrzlým bytostem himalájský čaj:), dále je ve hře možnost závěrečného divadla, ovšem to je prozatím v rámci plánování.


Dojmologie (Darien)

Měla jsem možnost se tohoto běhu Dooraway zúčastnit jako CP, které stálo v opozici Fénixovi a pomáhalo nebo škodilo postavám snažícím se uprchnout z hroutícího se světa.
V první řadě musím pochválit snahu organizátorů zjednodušit hru co nejvíce, aby se nevytratil jejich původní záměr. O zhruba dvacítku hráčů se dělil několikahlavý bestiář, Fénix, Knihovník, Vědma, Bard a Elizabeth. Organizace se hned zpočátku musela vyrovnávat s tím, že původní osazení CPček nepřijelo, naštěstí ochotní lidé PotkanConu za ně zaskočili.
Larp se potýkal s problémy spojenými s nedostatkem informací. Když si to zpětně uvědomuji, tak hráči někdy prováděli akce, které se organizátorům zdály nesmyslné nebo hloupé, z důvodů neznalosti propletených symbolických příběhů. Já jako člen bestiáře jsem byla také zmatená z popisů, které jsem dostala, a to jsem jistě měla k dispozici více materiálů než hráči, ovšem protože mi smysl věcí uniknout mohl (aniž by to mělo na mé role vliv), nevadilo to tak moc. Shromáždění tolika mytologických postav na malém prostoru podle mne spíše vedlo k určitému vyčpení tajemna než k jeho umocnění.
Informace se do hry dostávaly dvěma hlavními způsoby: od bestiáře a z astrální knihovny. Bestiář většinou hráče poslal do astrální knihovny, kam se ale mnoho lidí zase nemohlo dostat z důvodů herních omezení. Velmi záhy se tedy začal projevovat syndrom nicnedělání, protože hráči nebyli s to informace získat nebo zpracovat.
Tady musím podotknout, že jsem snad ještě nezažila tak apatické hráče. Několikrát jsem s jinými CPčky sehrála zajímavé scény, které dokreslovaly to, o co v larpu šlo, nicméně jsme se setkali s minimem pozornosti. Mnoho hráčů bylo začínajících a neznalých běžného fungování larpu, což se podepsalo na tom, že nevěděli, co mají dělat a jak se zachovat.
Larp byl nakonec doveden do svižného závěru, kdy hráči získali své způsoby, jak se z této reality zachránit, a odehráli závěrečné scény. Organizace, která si během hry skoro trhala vlasy (netušila, jak má hráče popostrčit k jakékoli aktivitě) závěr larpu zvládla.
Musím zde poznamenat, že larp byl po technické stránce pěkně připraven: ručně malované svitky, předměty, knihovna, portál, kostýmy měly dobrou úroveň a byla na nich poznat hromada práce. Celková přílišná délka, nepochopení a neakceschopnost velké části osazenstva a přílišná očekávání organizace od hráčů však výsledný dojem sráží na pocit příliš dlouhého odpoledne.
Larp by mohl dopadnout v budoucnu jinak, pokud by byly herní materiály legend a postav zpracovány srozumitelně (a to na prvním místě), kdyby se ustoupilo od neskutečné spletitosti pozadí (které se ve hře stejně neprojeví, jen všechny dezorientuje), hráčům by se vysvětlilo, jak hru hrát a organizace by vypracovala několik dalších zajímavých mechanik nebo záchranných mechanismů, jak do hry zasahovat a udržet ji dynamickou i při jednoduchém původním záměru „kohoutka a slepičky“.


Galerie

(Darien)

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317893401"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License