Dooraway: O světě

O podstatě věcí

Bytosti se snaží opustit tento chřadnoucí svět a směřují k poslední bráně, jež by jim měla umožnit odchod a pomoci nalézt spásu v jiném ze světů možných.
Ne všichni však mají stejnou cestu, přestože cíl je snad jediný -půjde o dlouhý boj na život a na smrt s vlastní podstatou - s energií, jež z vás vytéká jako voda z děravého džbánu.
Bytosti se původně vyskytovaly v lidské rovině bytí, leč postupem času se schovaly lidskému zraku, odešly do sfér mýtů a legend, do světů snových a nepřístupných, do Hádu, Pekla či Snění.
Teď, když se bariéry začaly drolit a bortit, se svět pohnul a jeho složky se pomalu začají prolínat.
Mnoho z Vás bylo přímo vtaženo do reality lidí a někteří si musí stále ještě hledat Cestu, protože jediná možnost záchrany se nachází právě v tomto světě, který(jak se zdá) se nikam nehroutí.
Je to jediný, ze světů možných.
Jen odtud vede cesta pryč, cesta k bráně je však dlouhá a trnitá.
Dostáváte se do doby, kdy je ještě možné procházet mezi různými úrovněmi bytí.
-
Mezi různými magickými světy, avšak cítíte, že ani to již není jisté a co nevidět se tyto zdi zbortí a světy magické zhynou docela - budou pohlceny lidskou realitou.
Ano, správně!
Vy jste těmi, kteří zjistili, že konečky Vašich prstů jsou chladné, přestože z krbu sálá teplo ohně.
Ti kteří nečekaně upadají do mdlob či šílenství.
Pomalu vadnoucí bytosti z nočních krajin.
Protože trpíte žízní, kterou ani krev není schopna uhasit.
Jste to Vy, Bytosti ze Zapomnění, které se vrátily do světa lidí a netouží po ničem jiném, než jej co nejrychleji opustit.
Žít!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License