Dooraway: Dojmologie

Jákob

Hra pro mě začala cca 3 měsíce předem, kdy se začala pomalu domlouvat moje postava a termín samotné hry. Během těch 3 měsíců jsem se potkal s organizátory jednou, nicméně to stačilo, protože jsem byli v kontaku přes internet. To je asi všechno k přípravě před hrou.


Kviiik

S křížkem po funuse přece jen sepisuji jakési postřehy k Door(a)way. Styl pojednání nazvěme třeba subjektivní dojmologií cizího orga se zaměřím hlavně na zpracování a hru jako takovou. Někdo, kdo tam nebyl, se z mých postřehů příliš nedozví.


Errikson

Recenze je plně přístupná na odkazu http://www.potkani.net/recenze/27-dooraway. Otiskujeme ji i zde.


Tete

Typ: LARP s velkým důrazem na propracovanost individuality jednotlivých postav - každá postava byla unikátní. LARP se odehrával ve městě, prostředí parkové. Konflikty byly většinou řešené slovně, pokud nebyly jednostranně (bojově) nastavené.


Postřehy organizátora Singolla

Cílem hry bylo připustit změnu sebe sama. Pochopit, že si pouze myslíte, že jste mocní. Rozhlédnout se a vybrat i jiné směřování… změnu… ucelení svého bytí… naneštěstí hráči lpěli na svých postavách. I tak doufám, že si někteří z nich odnesli nový náhled na svět, na larpy… a pochopení, že nic není jisté a změna je nutná. Přesvědčení, že zjevně nevede k něčemu většímu je na místě… ze stávajícího hlediska není možné odhadnout, co přijde, když se daná skutečnost nachází za horizontem událostí… tedy.. nejsme sto ji zatím posoudit, ale musíme kočit a uvidíme, jak to dopadne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License