Derniéra
derniera.png

Kdy: 13. 4. 2013
Kde: Pardubice
Pořádá: David Ambeřan Maleček
Počet účastníků: 8 (3 mužů, 3 ženy, 2 obojetné)
Účast: V rámci festivalu Mezi světy
Odkaz: http://larpypardubice.cz/mezi-svety/
Sdílet: Facebook


O hře

“Abrakadabra”, divadelní hra z prostředí léčebny duševně chorých, byla zatím nastudována pouze jednou. Její premiéru 14. února roku 1945 tragicky ukončil nálet amerického letectva. Radlické divadlo bylo při tomto kobercovém bombardování zcela zničeno. Událost se obešla bez obětí z řad diváků, ale nikdo z herců tragédii nepřežil.
Od té doby se hra “Abrakadabra” teší mezi příslušníky divadelní branže až strašidelné pověsti. Proto bylo pro mnohé překvapením, když populární improvizační skupina “Naruby” zařadila tento kus do svého programu. Divadelní svět je rozdělen — jedni tento počin odsuzují jako neúctu k hercům, kteří zemřeli v Radlickém divadle, druzí hovoří o rouhání a hazardování s věcmi, kterým nerozumíme. “Naruby” ovšem nedopřávají sluchu ani pověrám ani odsudkům, na které jsou ostatně ze svého působení zvyklí.

Derniéra je krátký komorní larp z divadelního prostředí plného pověr a tabu. Hráči v tomto larpu ztvární dvojí roli — jednoho z herců improvizační skupiny Naruby, ale také jednu z postav divadelní hry Abrakadabra. Netřeba však dopředu studovat žádný part, Naruby je skupina improvizační, která si předlohy bere pouze jako vodítko či inspiraci. Veškeré potřebné informace budou obsaženy na několika listech formátu A4 a budou vesměs hlavně orientační. Před hrou bude rovněž příležitost přečíst si krátký výtah z divadelní hry Abrakadabra. O kostýmy se rovněž nemusíte starat, budou vám zapůjčeny.

Larp je zaměřen nejen na prožívání a rozhodování v kůži někoho jiného, ale také na dramatickou improvizaci na obou úrovních — jak “vně” divadelní hry v roli herce, tak i na prknech,která znamenají svět. Není však třeba se obávat, publikum v našem divadle je pouze fiktivní.
--——

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License