Pravidla

Pravidla jsou ke stažení ZDE

Toto je již konečná verze pravidel, pokud se budou nadále měnit, bude to jen v detailech.
2.11.2009 - drobné upřesnění fyzického boje


Základní informace

Komunikace

Velká komunikace s hráči během hry bude probíhat přes mobil, je žádoucí, abyste ho měli u sebe, v provozu a s nabitým kreditem! Na místě konání konference bude po dobu hry organizátorské stanoviště, kde bude vždy přítomen minimálně jeden organizátor.

Herní území

Herní území je vymezeno na mapě, která je dostupná na stránkách na larpardu a na hofylandu. Herní území je možné opustit, ale pouze v případě pronásledování(nemáte kam jinam utéct). I poté se ale ale mimo nezdržujte moc dlouho. Mimo herní území jsou zakázány jakékoli herní akce s výjimkou těch, které se týkají pronásledování a útěku. Do herního území nepatří zámek(včetně nádvoří).

Hráči mimo hru

Domrtvělé mrtvoly a všichni ti, kteří tam nejsou jsou značeni rukou na hlavě. Organizátor mimo hru může být značen bílou páskou na rukávu. Pokud uvidíte blíže neidentifikovatelné stvoření s bílou páskou na rukávu, je to organizátor, nestřílejte do něj, stejně tam není.

Dovednosti

Budou částečně specifické, hráči je dostanou po registraci. Dovednosti je možné učit se v začátku i během hry předáním určené finanční částky některému z organizátorů. Ceny dovedností jsou v pravidlech pro jednotlivé role, jejich cena je cena pro jednoho hráče.

Dovednosti:
Léčení
- umožňuje léčit herní zranění, probírat z bezvědomí a z agónie
- délka léčení je 1 minuta
Psychologický výcvik
- policejní dovednost, pokud ji na vás policista použije, musíte pravdivě odpovědět na otázku typu ano/ne
- použití max. 3x za hodinu

Peníze

Za peníze je možné nakupovat informace a dovednosti, během hry je bude možné získat, nějaké peníze budou do začátku.

Krádeže

Pokud chcete něco ukrást, ukradněte si to reálně. Krást lze jen předměty, které jsou do hry vložené organizátory, zbraně a osobní věci krást nelze.

Historie postav

Historie jednotlivých postav nemá na hru až takový vliv jako na jiných akcích, takže je možné, že ji za celou hru nebudete potřebovat. Někteří hráči od nás před hrou dostanou několik osobních bodů z historie, které mají na jejich postavu vliv. Pokud máte zájem o začlenění vlastních zápletek do hry, napište na moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj.

Rudé stop

Pokud vám bude nějaká herní aktivita nepříjemná(vykroucená ruka, příliš utažená pouta…) můžete zahlásit „Rudé stop.“ Pokud jedna strana toto vysloví, zavazuje se, že nebude klást odpor a druhá strana k tomu, že se bude chovat ohleduplně. Hráč, který vyslovil „Rudé stop“ se tím ale současně vzdává, tzn. nebude se dostávat ze špatně utažených pout, nechá se poklidně odvést atd…

Strany

Policie

Tým vyšetřující causu Kira, vedený L. L komunikuje s detektivy pomocí svého prostředníka Watariho. Může používat střelné zbraně. Policie by měla být odlišena vzhledem od ostatních hráčů(oblek je fajn, ale není podmínkou). Prokazují se policejními průkazy, jejich hlavním úkolem je vyšetřování totožnosti Kiry a jeho zatčení. Počet hráčů: cca 5

Novináři

Skupinky novinářů vyslané jednotlivými TV stanicemi – ČT , Nova, Prima. Zaměstnanci jednotlivých stanic se chovají podle zásad své televize, tzn. ČT je relativně konzervativní, což se ale o Nově nedá tvrdit, Prima je někde na pomezí. Fantazii se meze nekladou. Maximální povolené zbraně jsou chladné zbraně do 40 cm, které ale nesmí nosit viditelně, navíc, kdo je má, může být podezřelý, že je stoupencem Kiry. Novináři pátrají po Kirovi z vlastních důvodů – chtějí ho odhalit, ale tak, aby to přineslo co nejvíce benefitů jejich TV stanici. Oproti policii nemusí mít tak vyhraněné názory, mohou s Kirou i sympatizovat(i když ne ho veřejně schvalovat, samozřejmě, v rámci vlastní bezpečnosti), ale jsou zaměření pragmaticky – tzn. jde jim především o vlastní prospěch a tím pádem o odhalení Kiry. V každé skupince je minimálně jeden kameraman, který(alespoň na mobil) natáčí reportáže z místního dění. Prokazují se novinářskými průkazy jednotlivých TV stanic. Oblečení není specifikováno, ale bylo by fajn vypadat nějak slušně(kdo přijde v mikině Iron Maiden, dostane na budku).

Stoupenci Kiry

Počtem neurčitý počet jedinců, kteří silně sympatizují s Kirou a chtějí mu pomoci, snad ho i kontaktovat. Bližší informace dostanou hráči osobně po přihlášení.

Kira sama

Faktická postava, která se bude vyskytovat ve hře. Bližší informace nezveřejňujeme.

Boj, zranění a smrt

Zbraně

Policie může mít střelné zbraně(aisoftové), ostatní hráči mohou mít chladné zbraně do 40 cm(musejí být obalené), které ale musejí nosit skrytě. Kdo je má, může být považován za stoupence Kiry. Ve hře bude možnost nějaké zbraně si koupit, pokud o toto máte zájem, přivezte si reálné zastoupení toho, co chcete kupovat. Více než pistoli ale neseženete. Boj by se neměl často vyskytovat, ale pokud máte přeci jen strach o oči, přivezte si ochranné brýle.

Fyzický kontakt

Je povoleno používat údery a páky, ale pouze v rámci zachování fyzické integrity a zdraví protivníka. Úder pěstí simuluje rána otevřenou dlaní. Oboje je zakázáno dotahovat(tzn. např. úder je vedený tak, aby se zastavil přesně ve chvíli, kdy se dotkne protivníka). Útoky a páky na hlavu, krk a rozkrok jsou zakázány. Pokud budete chtít použít fyzický útok, mějte na paměti, že útočíte pouze na postavu, ne na hráče. Hráči se nesmí nic stát. Kdo toto pravidlo poruší, ztratí možnost používat v boji jakýkoli fyzický kontakt(což se ale nevztahuje na jeho případného útočníka). Každý hráč je povinen brát ohled na svého protivníka(těžko budete na dvoumetrovou horu svalů útočit stejně jako na padesátikilovou slečnu) .Fyzický boj nemá za následek zranění popisované níže, oběť pouze rozhodí, na chvíli dezorientuje atd.

Zranění

Zásah do končetiny ji vyřadí až do použití dovednosti Léčení(1 minuta), zásah do trupu je považován za smrtelný a oběť upadá do agónie. Škrábnutí(myšleno škrtnutí hrotem dýky atd) není zásah. Kdo se bude vymlouvat, že všechny ty modřiny na těle má od škrábnutí protivníkovou zbraní dostane na budku. Používejte mozek.

Omráčení

Omračování je možné provádět předměty, kterými by se reálně dalo omráčit(kámen, pažba pistole, rukojeť dýky, váleček na těsto…). Oběť o omračování nesmí vědět, nebo musí být bezbranná. Při omračování v jedné ruce držíte předmět, kterým omračujete, druhou rukou(!) uděláte normální nápřah a úder, který se zastaví na temeni oběti(lehký kontakt, žádné rány). Při úspěšném omráčení oběť upadá do bezvědomí. Pokud si vás postava všimla, nic se nestalo.

Bezvědomí

Pokud jste omráčeni, upadáte na 10 minut do bezvědomí. Během této doby nic nevnímáte a nejste schopni jakkoli komunikovat. Po probrání z bezvědomí normálně vstáváte, jediným herním důsledkem je amnézie. Ve hře budou k dispozici dovednosti, které umožní probrání z bezvědomí.

Agónie

Pokud jste smrtelně zasaženi, upadáte do agónie. Během agónie nic nevnímáte a nejste schopni jakkoli komunikovat. Ta trvá 10 minut, poté jste definitivně zemřeli. Kontaktujte organizátory. Ve hře budou k dispozici dovednosti, které umožní probrání z agónie. Pokud vás někdo vytáhne z agónie, máte amnézii.

Amnézie

Pokud jste probráni z bezvědomí nebo z agónie, nepamatujete si deset minut před tím, než jste byli omráčeni/zabiti.

Zabití Kirou

Pokud Kira napíše něčí jméno do deníku, organizátor dotyčnému zavolá a oznámí mu to. Cíl má srdeční zástavu(zahrajte si :-) ) a umírá.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License