Casting II
theory.png

Druhý díl článku popisujícího možnosti, jak role v larpu přidělovat těm správným hráčům. Dnešní část se týká odhadování hráče samotného, jeho preferencí a schopností, které mohou hru obohatit.
Článek čerpá ze semináře, který proběhl v roce 2007. Jeho vedoucím (a také autorem tohoto textu) je Pascal Meunier. Originální článek je k nalezení zde.


Dotazník pro profilování hráče samotného

Prostřednictvím tohoto dotazníku určíme psychologii hráče a lépe ho poznáme. To bude použito pro určení osobnostních znaků postav, které mu budou nejlépe vyhovovat. Můžeme také podle potřeby omezit množství takto vhodných znaků s ohledem na postavy, nebo je také na druhou stranu vhodně rozšířit.
Sestavili jsme seznam bodů, které obecně umožňují určit jasnou představu o tom, co je který hráč zač. Každý bod seznamu je možné rozvést podle potřeb toho kterého larpu.

 • Vztah k úmrtí své postavy: Zjistíme, zdali úmrtí hráčovy postavy nevadí hernímu prožitku nebo zdali má negativní vliv na jeho hru.

Tato otázka je jistě stále otevřená polemice, nicméně to jí neubírá na důležitosti. Smrt postavy může hráči naprosto zničit hru. Je dobré vědět, jak se hráč k takové eventualitě staví a jestli je schopen a ochoten s s tím vyrovnávat.

 • Roleplay : Zjistíme, jestli se hráč chce naplno vložit do své role nebo raději preferuje určitý odstup.
 • Postava nade vše: Zjišťujeme, zdali hráč volí cestu co nejvěrnějšího ztvárnění své postavy i na úkor dějovosti či divadelnosti celé hry.
 • Příběh nade vše: Ptáme se, jestli hráč je ochoten upravit charakter své postavy pro dobro příběhu a celkového herního zážitku – zdali má příběh větší váhu než realističnost jednání jeho postavy.

Některé role jsou spíše stavěny pro první typ hráče, některé zase spíše pro „narativisty“. Oba přístupy jsou legitimní, je třeba je mít na zřeteli.

 • Pátrání: Chceme vědět, jestli má hráč rád odhalování příběhu, aby odhalil všechny souvislosti.
 • Relaxace: Určujeme, jestli hráč hraje larp hlavně z důvodu odpočinkových či kvůli setkání s přáteli.
 • Zkušenost: Vyplatí se vědět, nakolik zkušený hráč je a to jak obecně tak v konkrétních věcech s ohledem na danou hru.
 • Vůdce: Snažíme se zjistit, jestli je hráč spíše „charismatickým vůdcem“, který povede skupinu.
 • Následovník: Určíme, jestli je hráč spíše následovníkem ostatních, nechce se příliš angažovat v důležitém rozhodování a cítí se dobře v ústraní nebo jako podpora druhých.
 • Nezávislost: Zjistíme, jestli hráč upřednostňuje samostatnost a individualitu své role.
 • Konstituce: Jakou má hráč fyzickou konstituci? Bude perfektním Casanovou? Zahraje lépe Cyrana? Jasný kandidát na barbara Conana?
 • Přípravy: Určíme také, kolik je hráč ochoten do své role investovat: bude mít skvělý kostým? Naučí se stylovou mluvu? Doveze si dobové přístřeší? Atd.
 • Usměvavý či chladný: Zjišťujeme, jestli je hráč od přírody chladný a nepřístupný nebo naopak vřelý a přátelský.

Tato skupina otázek vám dá informace o tom, jak se bude hráč chovat v rámci samotné hry. Mělo by vám to umožnit vyvarovat se některých chyb při přidělování rolí, které by mohly mít vážný dopad na integritu a hladký průběh larpu. Můžete tak dát roli, která je důležitá pro průběh příběhu, někomu, kdo má pro stavbu příběhu větší cit (na rozdíl od hráčů typu „postava nade vše“). Můžete vůdčí roli svěřit někomu pro to způsobilému a netrápit tak někoho, kdo přijel jen za svými přáteli a chce odpočívat.

 • Dobrý/špatný hráč: Toto je jasný typ otázky, která se ztěží hráči pokládá. Ale je dobré si zjistit, zdali dotyčný nemá z dřívějších her určitou reputaci, ať už kladnou nebo zápornou. Má ji obvykle z nějakého důvodu.
 • Nepřátelství mezi hráči: Je dobré si také ověřit, zdali se mezi hráči nevyskytují jedinci, kteří se moc nesnášejí. Aby případný herní konflikt mezi nimi nepřerostl v neherní se skutečnými následky.

Jde o dvě důležité otázky, na které bychom se měli snažit získat odpovědi, i když to mnohdy nebude jednoduché. Jsou to kritické faktory, které mohou hře hodně uškodit.

 • Reference: Zjistíme si, které hry či role hráč dříve hrál a k čemu tíhne. Taková typologie nám může usnadnit přidělování jeho další role.
 • Konkrétní nadání: Někteří hráči mají různá nadání a dovednosti, které mohou hře prospět, pokud jsou k tomu hráči svolní – polykání ohně, hudba, žonglování, veršování atd.
 • Zdravotní omezení: Samozřejmý a důležitý bod – zdravotní stav může určovat výběr možných rolí pro hráče.

Může existovat celá řada dalších kritérií, která upřesní hráčovy schopnosti a předpoklady. Námi uvedený seznam určitě není úplný a měl by být doplněn o požadavky s ohledem na konkrétní hry.

Způsob zápisu pomocí škál

S ohledem na tu kterou osobnost se bude lišit důležitost každé z otázek. Každému hráči by se měla nechat možnost odpovědět co nejpřesněji na to, co nás zajímá.

Příklad:
Protiklady: Je vaše postava schopná silných protkladných postojů vzhledem k ostatním postavám?

o ano, je to typické.
o ano, jde mi to
o nevadí mi to, je mi to jedno
o raději ne
o vůbec, nechci to

Volné komentáře

Některé z nabízených možností mohou být pochopeny velmi subjektivně. Hráč by měl mít možnost napsat (třebas i ke každé otázce) způsob, jak tomu rozumí a co je pro něj tedy nejpřijatelnější.

Příklad:
Protiklady: Je vaše postava schopná silných protkladných postojů vzhledem k ostatním postavám?

o ano, je to typické.
o ano, jde mi to
o nevadí mi to, je mi to jedno
o raději ne
o vůbec, nechci to
Chcete se k této otázce vyjádřit podrobněji?: … … … … … . .

Jak sestavit dotazník

 • Výběr otázek : Vytvořili jsme základ, na kterém bude možné sestavit poměrně kompletní dotazník pro larp. Je to nejširší nabídka, ze které zvolíme to, co budeme pro tu kterou konkrétní hru potřebovat – některé orkuhy více prohloubíme a detailně rozebereme, jiné lze vynechat.

Předložení těchto návrhů bez toho, aniž byste je konkrétně upravili, bude hráče obtěžovat a pro vás výsledek ani nebude mít užitek. Proto před tvořením správných otázek chvíli přemýšlejte, později si ušetříte práci navíc.

 • Hravost a zábavnost: Definovali jsme otázky velmi technicky. Aby opravdu přinesly užitek, musíte je vzít a předat hráčům v mnohem zábavnější a zajímavější, čtivější podobě. Snažte se, aby i vyplňování předherního dotazníku bylo jakousi hrou a motivátorem pro hráče. Navíc tak spíše získáte odpovědi, které potřebujete.

Publikováno 12. 12. 2010

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License