Bůh s. r. o.
buh.png

Kdy: 3. 7. 2010
Kde: Potštejn
Pořádá: Drirr
Počet hráčů: čtyři týmy po dvou + tři do poroty
Účast: Na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: zc.manzes|Flppa#zc.manzes|Flppa


Legenda

Svět v roce 2010? Všichni ho známe. Kromě spousty krásných věcí je na něm také spousta problémů. Zbraně, drogy, ekonomická a morální krize, náboženské konflikty. Někteří z nás si proto stále častěji pokládají otázku: Jak věci změnit? Jak dosáhnout lepší úrovně společnosti? Jak společnost směrovat? Odpověď je jednoduchá: vírou. Myšlenka nasměrovat lidstvo správným směrem byla stěžejním materiálem většiny náboženství. Každé z nich se snažilo dosáhnout pokud možno globálního vlivu, ale žádnému se to nepodařilo. Teď je čas, zkusit to znovu.

Vítejte na přísně utajeném výběrovém řízení na firmu, která se bude spolupodílet na stvoření nového boha (bohyně, bohů) v rámci projektu Bůh s.r.o. . Největší světové velmoci vytvořily v tichosti tři instituce, které budou dohlížet na stvoření a zavádění nového náboženství: Americko-Australská, Asijská a Euro-Africká. Každá využije svého vlivu ve veřejné a mediální sféře, aby během následujících let systematicky rozšířily víru v nového boha tak, aby fatálně zastínil všechna stará, neúspěšná, problematická a nevyhovující náboženství a umožnil odpovědným (nám) kontrolu nad morálním, etickém a ekonomickém směrování společnosti. Chybí však poslední partner. Ten soukromý, který zajistí hlavní část kapitálu na vytvoření, rozšíření a udržení nového náboženství.

Vybraný investor, který během výběrového řízení nabídne největší finanční obnos a který získá nejvíce bodů od tří porotců (z každé výše uvedené instituce jeden) za svůj projekt nového náboženství, získá 25 procentní podíl v nově vzniklém projektu Bůh s.r.o. a bude se podílet na celkovém zavedení navrženého projektu nového boha a tedy i na řízení a kontrole celé společnosti, sjednocené pod novým náboženstvím.


O hře

POČET HRÁČŮ: 8 (čtyři týmy po dvou) plus 3 (porota)
POPIS HRY: Cílem hry je vyhrát tendr na vytvoření nového náboženství a stát se tak jedním ze čtyř členů projektu Bůh s.r.o., který by měl určovat další chod světa. Výhry lze dosáhnout pouze získáním největšího počtu bodů od porotců, kteří o budoucnosti projektu rozhodují a to především co nejpřesvědčivějším a nejrealizovatelnějším projektem nového náboženství, vystupováním, vhodným vytahováním špíny na ostatní firmy, úplatky a v neposlední řadě i co největší sumou peněz, kterou můžete investovat.

Hráči se vtělí do rolí zástupců jedné ze čtyř firem (každou firmu budou zastupovat dva lidé), které soupeří o možnost investovat. Hra bude rozdělena do třech částí, které budou mít předem stanovený průběh. V první části dostane každá firma (dvojice) hodinu času na vymyšlení svého projektu a na další rozhodnutí. Projekty je možné promýšlet už dopředu, ale mějte na paměti, že těsně před hrou (před první částí) obdržíte informace, které je nutné mít k plnohodnotnému vytvoření konceptu a strategie. Zbylé dvě části jsou věnovány samotnému výběrovému řízení, prezentaci, diskusi a rozhodnutí o vítězi.

Po přihlášení se na hru budete kontaktováni na mail a bude s vámi domluvena vaše role (a rozdělení do dvojice). Tato hra neklade důraz na hraní speciálně vytvořených rolí. Charakterizace vaší postavy a míra jejího zahrání bude zcela na vás. (můžete hrát tedy charakterově i sami sebe). Důraz je v této hře kladen na interakci týmů mezi sebou a týmů a porotců. Porotci jsou speciální (napůl organizátorská) role. Pokud si chcete zahrát porotce, dejte mi to vědět mailem (ale stejně se přihlašte normálně v přihlášce na Potkancon).

HERNÍ DOBA: cca 3 hodiny
Požadavky: společenský oblek a notebook do dvojice.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License