Bodlák
bodlak.png

Kdy: 13. 4. 2013
Kde: Pardubice
Pořádá: Jakub "Balda" Balhar,
Počet účastníků: 12 (7 mužských a 5 ženských míst)
Účast: V rámci festivalu Mezi světy
Sdílet: Facebook


O hře

Bodlák je komorním larpem. Hra se snaží pracovat jak s lidskými emocemi, tak s uměleckými prvky, přičemž prvkem nejvýraznějším je jednoznačně absurdnost. Ta se projevuje především v neurčenosti prostředí ani času, kdy se děj odehrává, ale objevuje se také v některých událostech během hry.
Dvě významné rodiny ze sousedících vesnic hodlají spojit svou moc skrz sňatek svých dětí. Nebo to tak alespoň má navenek vypadat. Pod povrchem bublá mnoho skrytých nenávistí a historických křivd, které mohou chystanou svatbu zhatit. V rámci Bodláku bude probíhat předsvatební hostina, které se budou účastnit členové obou rodin a některé další významné postavy obou vesnic.
Vaše jednání v průběhu hry rozhodne o tom, zda ke svatbě nakonec dojde, a pokud ano, kdo si vlastně bude brát koho.
V rolích se potkáte s láskou, stejně jako nenávistí. Spácháte zločin nebo se stanete jeho obětí nebo obojí zároveň. Možná, že se budete i bát věcí, které se budou odehrávat. Budete se potkávat s netolerancí k odchylkám stejně jako s upřímnou snahou pomoci.
Většina postav je zaměřena spíše na emoční zážitek, neočekávejte plnění nějakých úkolů a možnost hru vyhrát.


Postavy

U všech postav jsou napsané tři emoce, které se jich v průběhu hry nejvíce týkají. A dále to jestli jsou spíše introverty a extroverty.
V přihlášce můžete požádat o postavy (napište jednu preferovanou a jednu náhradní, pokud by daná postava byla již obsazena). Obsazenost rolí zde budeme aktualizovat.

Ženské

Edita: Tajemství, Odhodlání, Zrada - Extrovert
Katka: Přetvářka, Vypočítavost, Odcizení - Extrovert
Pavla: Chyba, Zoufalství, Rozpor - Extrovert
Marie: Osud, Beznaděj, Naivita - Extrovert
Julie: Křivda, Chlad, Mateřskost - Introvert

Mužské

Radovan: Bezprostřednost, Násilí, Vydírání - Extrovert
Antonín: Zločin, Moc, Samota - Extrovert
Vojtěch: Vášeň, Nepochopení, Odmítnutí - Introvert
Tomáš: Závislost, Smutek, Spolehlivost - Introvert
David: Posměch, Pomsta, Zklamání - Introvert
Petr: Vina, Touha, Oběť - Introvert
Vít: Lhostejnost, Odtažitost, Zoufalství - Introvert


Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License